Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Otwarty konkurs ofert w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej w 2024 roku w zakresie Współzawodnictwa i szkolenia sportowego dzieci i młodzieży.

W ramach Konkursu dofinansowane będą następujące zadania: 

 1. Organizacja na terenie województwa małopolskiego ogólnopolskiego szkolnego współzawodnictwa sportowego (realizacja programu Ministra Sportu i Turystyki) w kilkudziesięciu sportach na szczeblu ponadpowiatowym i wojewódzkim dla uczniów z roczników 2011 i młodszych - Igrzyska Dzieci (ID), dla uczniów z roczników 2009, 2010 - Igrzyska Młodzieży Szkolnej (IMS), dla uczniów z roczników 2004 i młodszych - Licealiada Młodzieży (LM) oraz udziału reprezentantów województwa w finałach ogólnopolskich ID, IMS i LM:
  1. Igrzyska Dzieci - zostanie wybrana i dofinansowana jedna oferta obejmująca cały zakres zadania;
  2. Igrzyska Młodzieży Szkolnej - zostanie wybrana i dofinansowana jedna oferta obejmująca cały zakres zadania;
  3. Licealiada Młodzieży - zostanie wybrana i dofinansowana jedna oferta obejmująca cały zakres zadania;
  4. Udział reprezentantów województwa w finałach ogólnopolskich zawodów ID, IMS i LM - zostanie wybrana i dofinansowana jedna oferta obejmująca cały zakres zadania.

W przypadku zadań wyszczególnionych w pkt. 1a, 1b, 1c realizacja zadań rozpocznie się nie wcześniej niż 1 lutego 2024 r., a zakończy nie później niż 31 grudnia 2024 r. W przypadku zadania wyszczególnionego w pkt. 1d rozpoczęcie nastąpi nie wcześniej niż 1 marca 2024 r., a zakończenie nie później niż 31 października 2024 r.

 1. Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików (zadanie obejmuje realizację programu Ministra Sportu i Turystyki, szkolenia ponadklubowego dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z klubów i stowarzyszeń województwa małopolskiego w ramach kadry wojewódzkiej młodzików w formie konsultacji i zgrupowań szkoleniowych w kilkudziesięciu sportach) - zostanie wybrana i dofinansowana jedna oferta obejmująca cały zakres zadania.
 2. Przygotowanie i udział reprezentantów województwa małopolskiego w zawodach finałowych systemu sportu młodzieżowego (zadanie obejmuje szkolenie ponadklubowe reprezentantów Małopolski w formie zgrupowań i konsultacji oraz ich udział w eliminacjach i finałach ogólnopolskich współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach państwowego systemu sportu młodzieżowego, obejmujących kilkadziesiąt sportów) - zostanie wybrana i dofinansowana jedna oferta obejmująca cały zakres zadania.

W przypadku zadania wyszczególnionego w pkt. 2 i 3 rozpoczęcie nastąpi nie wcześniej niż 19 stycznia 2024 r., a zakończenie nie później niż 31 grudnia 2024 r.

 1. Przeprowadzenie XXX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych MAŁOPOLSKA 2024 (zadanie obejmuje przeprowadzenie zawodów finałowych bloku sportów zimowych określonych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki) - zostanie wybrana i dofinansowana jedna oferta obejmująca cały zakres zadania.

W przypadku zadania wyszczególnionego w pkt. 4 rozpoczęcie nastąpi nie wcześniej niż 19 stycznia 2024 r., a zakończenie nie później niż 19 maja 2024 r.

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem, celami i założeniami Konkursu, w jakim realizowane jest zadanie.

Na realizację zadań  przeznaczono w 2024 r. środki finansowe do kwoty ogółem 3 500 000 zł, w tym w ramach:

 1. zadań wyszczególnionych w pkt.1:
  1. Igrzyska Dzieci - do kwoty 110 000 zł;
  2. Igrzyska Młodzieży Szkolnej - do kwoty 110 000 zł;
  3. Licealiada Młodzieży - do kwoty 90 000 zł;
  4. Udział reprezentantów województwa w finałach ogólnopolskich zawodów ID, IMS i LM - do kwoty 30 000 zł.
 2. zadania wyszczególnionego w pkt. 2 - do kwoty 900 000 zł;
 3. zadania wyszczególnionego w pkt. 3 - do kwoty 960 000 zł;
 4. zadania wyszczególnionego w pkt. 4 - do kwoty 1 300 000 zł.

Maksymalna kwota przyznanej dotacji na realizację zadania nie może być wyższa niż 80% całkowitych kosztów zadania. Oferent zobowiązany jest do wykazania się innymi środkami finansowymi, lub innymi środkami finansowymi i wkładem osobowym w wysokości co najmniej 20% wszystkich kosztów realizacji zadania.


Oferty należy składać do 21 grudnia 2023 r. do godz. 16.00.


Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2368364,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-obsz.html 

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2023-12-01
Data aktualizacji: 2023-12-01
Powrót

Zobacz także

Znajdź