Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Otwarty konkurs ofert Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ogłosił otwarty konkurs ofert na 2024 rok na powierzenie lub wsparcie wykonywania rządowego zadania publicznego w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Rodzaje zadań objętych konkursem ofert:

  1. Organizacja uroczystości, zjazdów i innych przedsięwzięć kultywujących i upowszechniających tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięć o ofiarach wojny i okresu powojennego.
  2. Upamiętnianie miejsc historycznych wydarzeń, czynów zbrojnych i innych form działalności niepodległościowej, męczeństwa i represji, a także upamiętnianie osób związanych z tymi wydarzeniami poprzez wykonanie trwałych znaków i obiektów pamięci.

Oferta może dotyczyć wyłącznie jednego przedsięwzięcia z zakresu zadań wymienionych powyżej.

Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na realizację zadania w roku 2024.


W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Wysokość środków publicznych na realizację wymienionych zadań wynosi 1 000 000 zł. Wniesienie wkładu finansowego własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane.


Termin składania ofert upływa 14 grudnia 2023 r. o godz. 16:15.


Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć pod adresem: https://www.kombatanci.gov.pl/pl/urz%C4%85d/dotacje/rok-bie%C5%BC%C4%85cy/3676-og%C5%82oszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-2024-rok-na-powierzenie-lub-wsparcie-wykonywania-rz%C4%85dowego-zadania-w-zakresie-podtrzymywania-tradycji-narodowej,-piel%C4%99gnowania-polsko%C5%9Bci-oraz-rozwoju-%C5%9Bwiadomo%C5%9Bci-narodowej,-obywatelskiej-i-kulturowej.html 
 

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2023-12-01
Data aktualizacji: 2023-12-01
Powrót

Zobacz także

Znajdź