Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Prośby Indywidualne finansowane ze środków Fundacji Ernst & Young

Program służy uzyskaniu dofinansowania na terapie, rehabilitacje, zajęcia wspomagające rozwój dzieci i młodzieży umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.

Ze względu na ograniczone środki (35 000 zł na kwartał) Fundacja EY nie finansuje w ramach programu: 

  1. dużych remontów, 
  2. doposażeń domu/mieszkania (w tym RTV i AGD) 
  3. zakupu samochodów 
  4. spłat kredytów/zadłużeń 
  5. wstecznych zobowiązań Wnioskodawcy (poniesionych już kosztów przez Wnioskodawcę) 
  6. leków, szczepionek, wyjazdów w celach medycznych 
  7. aparatów ortodontycznych i leczenia ortodontycznego dzieci w pieczy zastępczej.

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty rodzinnej opieki zastępczej oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego, na cele związane z funkcjonowaniem i przebywaniem dzieci pod ich opieką oraz organizacje pozarządowe, jak również jednostki samorządu terytorialnego działające na rzecz rodzicielstwa zastępczego na cele związane z rozwojem i wsparciem dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej. 
Każdy z uprawnionych do uczestnictwa w programie podmiotów może złożyć tylko jeden wniosek w danym kwartale.


Wnioski są rozpatrywane co kwartał. Termin ich składania upływa: 30 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia danego roku kalendarzowego.


Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: https://www.ey.com/pl_pl/fundacja/pomoc-finansowa 
 

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2023-12-08
Data aktualizacji: 2023-12-08
Powrót

Zobacz także

Znajdź