Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Program MSiT w zakresie sportu osób niepełnosprawnych

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło „Program upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych w 2024 r.”

Głównym celem programu jest tworzenie optymalnych warunków umożliwiającym osobom niepełnosprawnym zwiększanie uczestnictwa w różnych formach aktywności sportowej, włączenie w główne nurty życia społecznego oraz wyrównanie szans w dostępie do przestrzeni publicznej w obszarze sportu.

Rodzaje zadań objętych dofinansowaniem:

  1. wspieranie organizacji zajęć sekcji sportowych osób niepełnosprawnych
  2. wspieranie organizacji imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych
  3. wspieranie organizacji obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych
  4. promocja sportu osób niepełnosprawnych.

O przyznanie dofinansowania zadań mogą ubiegać się organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), których celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie można uzyskać na zadania realizowane w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Na realizację programu w 2024 r. przeznaczono 30 000 000 zł. Wymagany jest wkład własny w wysokości nie mniejszej niż 5% całości kosztów zadania.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy wysłać wyłącznie w wersji elektronicznej, w systemie Amodit do 26 lutego 2024 r. Wnioski zostaną rozpatrzone do 22 marca 2024 r.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć pod adresem: https://www.gov.pl/web/sport/program-upowszechniania-sportu-osob-niepelnosprawnych-w-2024-r 
 

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2024-02-07
Data aktualizacji: 2024-02-07
Powrót

Zobacz także

Znajdź