Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Konkurs ofert MSWiA w zakresie ratownictwa wodnego 2024

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2024 roku.

Celem zadania jest przygotowanie do podejmowania działań ratowniczych w ratownictwie wodnym przez osoby, które ukończą szkolenie i uzyskają wynik pozytywny z egzaminu kończącego szkolenie. Zgodnie z przepisami ustawy o bezpieczeństwie ratownik wodny spełnia przesłanki wymienione w art. 15a tej ustawy, tj. między innymi posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego i technik pływackich.

Konkurs skierowany jest wyłącznie do podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego określonych w art. 12 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie, spełniających wymagania, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Termin realizacji zadania ustalono na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2024 r., chyba, że umowa będzie określać wcześniejszy termin zakończenia realizacji zadania.

Na konkurs przeznaczono kwotę 150 000 zł. Kwota dotacji przyznanej w ramach umowy nie może być wyższa niż 80% całkowitych kosztów realizacji zadania, z tym, że środki finansowe stanowiące wkład własny finansowy nie mogą być mniejsze niż 10% całkowitych kosztów realizacji zadania ostatecznie określonych przez oferenta w kosztorysie zadania.

Termin składania ofert upływa w 21 dniu od dnia ukazania się ogłoszenia otwartego konkursu ofert na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (tj. 8 kwietnia 2024 r.).

Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: https://www.gov.pl/web/mswia/otwarty-konkurs-ofert-na-wsparcie-realizacji-w-2024-roku-zadania-publicznego-z-zakresu-ratownictwa-i-ochrony-ludnosci-pod-nazwa-organizacja-i-prowadzenie-szkolen-ratownikow-wodnych-w-zakresie-ratownictwa-wodnego2 

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2024-03-26
Data aktualizacji: 2024-03-26
Powrót

Zobacz także

Znajdź