Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konkurs StarterPack’24

Fundacja Veolia Polska zaprasza do składania wniosków w ramach konkursu StarterPack’24.

Celem konkursu jest wzmocnienie miejskich innowacji wokół idei zero waste.

Nagrodami w konkursie są granty pieniężne na działania związane z rozwijaniem i promowaniem idei kawiarenek naprawczych oraz wsparcie merytoryczne i/lub komunikacyjne projektów realizowanych w tym obszarze. 

Kawiarenka naprawcza to miejsce spotkań osób, które wolą naprawiać niż kupować. Korzyści z otwarcia kawiarenki to:

 • umacnianie więzi w społeczności lokalnej
 • nadanie przedmiotom nowego życia
 • ograniczanie ilości odpadów - wsparcie rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego
 • miłe spędzenie czasu podczas nauki nowych rzeczy.

Uczestnikiem konkursu mogą być podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.), tj.: 

 1. organizacje pozarządowe, 
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, 
 3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 
 4. spółdzielnie socjalne, 
 5. kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 i 2185), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. , itp., 
 6. instytucje publiczne, 
 7. instytucje samorządowe.

Priorytetowo będą traktowane zgłoszenia z miast, na terenie których działają spółki z Grupy Veolia Polska.

Nagrodami dla finalistów konkursu są: 

 1. grant w wysokości od 3000 zł do 7000 zł;
 2. szkolenie komunikacyjne (storytelling, social media); 
 3. wsparcie szkoleniowe w zakresie skutecznego rozwijania kawiarenek naprawczych.

Formularze zgłoszeniowe można przesyłać w terminie od 8 do 21 lipca 2024 r. (do godziny 23:59). Wyniki zostaną ogłoszone do 5 sierpnia 2024 r.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://www.fundacja.veolia.pl/nasze-projekty/naprawiamy-z-veolia

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2024-07-08
Data aktualizacji: 2024-07-08
Powrót

Zobacz także

Znajdź