Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Dokument archiwalny

Oferty składane w trybie art. 19a ustawy, rok 2018 - pomoc społeczna

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty Stowarzyszenia UNICORN, dotyczącej realizacji zadania pn. "Prowadzenie od 01.01.2019r. do 31.01.2019r. na terenie Dzielnicy VII klubu samopomocy przeznaczonego dla 30 osób starszych, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków w lokalu podmiotu".

Uwagi do oferty można zgłaszać do 27.12.2018 r. osobiście lub w formie pisemnej na Dzienniku Podawczym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, pok. 004 lub drogą elektroniczną na adres: do@mops.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty Caritas Archidiecezji Krakowskiej, ul. Ossowskiego 5, 31-656 Kraków dotyczącej realizacji zadania pn. "Prowadzenie świetlicy dziennej dla osób bezdomnych przebywających na terenie Gminy Miejskiej Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do 11.12.2018 r. osobiście lub w formie pisemnej na Dzienniku Podawczym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, pok. 004 lub drogą elektroniczną na adres: do@mops.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty Fundacji "Przystań Medyczna", ul. Kraszewskiego 19/8, 30-110 Kraków, dotyczącej realizacji zadania pn. "Wsparcie działań na rzecz poprawy jakości życia osób bezdomnych chorych, w okresie rekonwalescencji, po zakończonej hospitalizacji, poprzez świadczenie doraźnej pomocy medycznej i przedmedycznej w noclegowni i schroniskach dla osób bezdomnych na terenie Gminy Miejskiej Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do 02.11.2018 r. osobiście lub w formie pisemnej na Dzienniku Podawczym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, pok. 004 lub drogą elektroniczną na adres: do@mops.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Ogłoszenie


 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty Arcybractwa Miłosierdzia p.w. Bogurodzicy Najświętszej Maryi Panny Bolesnej, ul. Sienna 5, 31-041 Kraków, dotyczącej realizacji zadania pn. "Żywność dla ubogich".

Uwagi do oferty można zgłaszać do 23.10.2018 r. osobiście lub w formie pisemnej na Dzienniku Podawczym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, pok. 004 lub drogą elektroniczną na adres: do@mops.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, Plac Mariacki 5, 31-042 Kraków, dotyczącej realizacji zadania pn. "Pomoc ubogim i bezdomnym".

Uwagi do oferty można zgłaszać do 19.10.2018 r. osobiście lub w formie pisemnej na Dzienniku Podawczym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, pok. 004 lub drogą elektroniczną na adres: do@mops.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, dotyczącej realizacji zadania pn. "Zadowolony senior".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 01.10.2018 r. osobiście lub  w formie pisemnej na Dzienniku Podawczym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, pok. 004 lub drogą elektroniczną na adres: do@mops.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty Fundacji Rodziny Plus, dotyczącej realizacji zadania dotyczącego prowadzenia w okresie od 9 lipca 2018 r. do 17 sierpnia 2018 r. w lokalu Fundacji Rodzina Plus na terenie Dzielnicy X w Krakowie Placówki Wsparcia Dziennego „Dla Rodziny” prowadzonej w formie opiekuńczej zapewniającej 20 miejsc.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 13.06.2018r. osobiście lub  w formie pisemnej na Dzienniku Podawczym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, pok. 004 lub drogą elektroniczną na adres: do@mops.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty Caritas Archidiecezji Krakowskiej dotyczącej realizacji zadania z zakresu  pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. "Prowadzenie Świetlicy Dziennej dla Osób Bezdomnych przebywających na terenie Gminy Miejskiej Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 18 stycznia 2018 r. osobiście w formie pisemnej na Dzienniku Podawczym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, pok. 004 lub drogą elektroniczną na adres: do@mops.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Ogłoszenie


 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Joanna Słomska
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2018-01-11
Data aktualizacji: 2018-12-19
Powrót