Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Dokument archiwalny

Oferty składane w trybie art.19a ustawy, rok 2021 - Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji (Rewitalizacja)

Realizacja zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w zakresie rewitalizacji z pominięciem otwartego konkursu ofert (2021 r.)

Zgodnie z art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 poz. 1057) zwanej dalej ustawą, na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ww. ustawy (inne uprawnione podmioty), można zlecić realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 

Ogłoszenia o możliwości zgłaszania uwag do ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rewitalizacji złożonych w roku 2021:

 

1.Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pt. „Zróbmy sobie Dzień Sąsiada” - termin zgłaszania uwag upłynął w dniu 17 czerwca 2021 r.

2. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pt. „Cudze chwalicie swego nie znacie – zobacz swoją dzielnicę oczami zagranicznych turystów” - termin zgłaszania uwag upłynął w dniu 25 czerwca 2021 r.

3.Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pt. „V piknik po sąsiedzku” - termin zgłaszania uwag upływa 18 sierpnia 2021 r.

4.Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pt. „Opowieść zimowa” - świąteczny spektakl plenerowy - termin zgłaszania uwag upływa 18 sierpnia 2021 r.

5.Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pt. „Podgórska Kolęda”. - termin zgłaszania uwag upływa 20 sierpnia 2021 r.

6.Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pt. „Darmowe warsztaty dla dzieci oraz młodzieży”. - termin zgłaszania uwag upływa 27 października 2021 r.

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Joanna Słomska
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2021-02-10
Data aktualizacji: 2021-10-20
Powrót