Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Oferty składane w trybie art. 19a ustawy, rok 2022 - Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „ŚWIĄTECZNE WARSZTATY KULINARNE DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA TERENIE DZIELNICY XVIII – NOWA HUTA” przez Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski „Dom Nadziei”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski „Dom Nadziei”  art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 9 grudnia 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn."Integracyjne warsztaty świąteczne"

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Fablab Kraków na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 9 grudnia 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Działania wspierające członków Związku Inwalidów Wojennych” przez Związek Inwalidów Wojennych RP Zarząd Okręgowy.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Związku Inwalidów Wojennych RP Zarząd Okręgowy art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 9 grudnia 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Bezpiecznie z AED” przez Fundacja Promocji i Rozwoju Sportu PROLAND-SPORT.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Fundacji Promocji i Rozwoju Sportu PROLAND-SPORT art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 7 grudnia 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn."Paczka Mikołajkowa 2022"

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Fundację Prometeusz Pro Publico Bono Wiesława Ibka na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 6 grudnia 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Spotkanie Świąteczne z wizytą Mikołaja” przez Duszpasterskie Stowarzyszenie Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Duszpasterskiego Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 2 grudnia 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Kobiety w centrum – kobiety w nauce” złożonej przez Stowarzyszenie Kobiety w Centrum.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 29 listopada 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn."Spotkanie świąteczne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową" przez Fundację Czyżyny

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 28 listopada 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.Aktywizacja społeczna i integracja seniorów poprzez organizację spotkania opłatkowegoprzez Związek Żołnierzy Wojska Polskiego.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 28 listopada 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Razem z Grupą Teatralną „ITAKA i owaka” świętujemy Jubileusz 10-lecia przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną „Razem z Czwórką” przy SOSW NR 4 w Krakowie.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną „Razem z Czwórką” przy SOSW NR 4 w Krakowie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 25 listopada 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Integracyjny Turniej Mikołajkowy z SKS RZAK” przez Szkolny Klub Sportowy RZAK.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Szkolnego Klubu Sportowego RZAK art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 25 listopada 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Razem w czasie Świąt 2022” – hybrydowe spotkanie oraz paczki świąteczne dla osób niepełnosprawnych przez Stowarzyszenie Braterstwo namARKA.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego stowarzyszenia Braterstwo namARKA art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 24 listopada 2022 r

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Świąteczna paczka dla Senioraprzez Krakowski Związek Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 24 listopada 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn."Spotkanie dzieci ze Świętym Mikołajem"

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez  Fundację Promocji i Rozwoju Sportu PROLAND-SPORT na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 23 listopada 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn."Festiwal Karate DO dla Osób z Niepełnosprawnością"

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez  Akademię Karate Tradycyjnego Niepołomice na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 17 listopada 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.  „Let’s celebrate together” – Family Christmas Time.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Fundację  Understanding, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 21 listopada 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Sprawne Mikołajki”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Fundację Sprawne Wspinanie na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 16 listopada 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Warsztaty dla wolontariuszy osób niepełnosprawnych zwieńczone Międzynarodowym Dniem Wolontariatu”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Fundację "Wygrajmy Siebie" na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 14 listopada 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Opowiedz swoją historię migracji poprzez sztukę”, złożonej przez Fundację Widowisk Masowych.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 11 listopada 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „NIĆ, która łączy”, złożonej przez Fundację Aktywna Integracja.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 11 listopada 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Białorusko-Ukraińskie spotkania w Krakowie”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Białorusko-Ukraińskie spotkania w Krakowie” złożonego w formie oferty przez organizację Fundację DYCHAJ VOLNA, ul. Liczydło 2/2, 03-183 Warszawa, na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz udostępnia się w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 1 listopada 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Działania wspierające członków Związku” przez Okręg „Małopolska” Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Okręgu „Małopolska” Światowego Związku Żołnierzy Armii krajowej art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 27 października 2022 r

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Patriotyzm w poezji i piosence  złożonej przez Stowarzyszenie Radosny Senior.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 26 października 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Spotkania Grupy wsparcia Mamo Odpocznij! Jesień 2022" przez Fundację Szkoła bez Barier na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Fundacji Szkoła bez Barier na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 27 października 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Nie tylko dobre chęci!” przez Stowarzyszenie Zacięcie.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia Zacięcie. na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 26 października 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Integracyjne Mikołajki w plenerze” przez Społeczna 21 Sp. z o.o.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Społeczna 21 Sp. z o.o. na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 26 października 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Spotkanie świąteczno-noworoczne krakowskich amazonek.” przez Krakowskie Towarzystwo „Amazonki”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Krakowskiego Towarzystwa „Amazonki” na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 19 października 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Sikuri-opowieść. Tradycje i obyczaje w kulturze andyjskiej i kreolskiej ”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Sikuri-opowieść. Tradycje i obyczaje w kulturze andyjskiej i kreolskiej”, na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz udostępnia się w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 12 października 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Krakowskie Spotkania Artystyczne Gaudium, Koncert Laureatów Gaudium” przez Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej Gaudium et Spes.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia Pomocy Socjalnej Gaudium et Spes na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 11 września 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Rodzina naszym największym kapitałem” przez Stowarzyszenie Latarnia.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Rodzina naszym największym kapitałem”, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ofertę realizacji zadania publicznego zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz udostępnia się w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 7 października 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Akademia obrony praw człowieka - video blog oraz wydarzenia rozwojowo-kulturalne dla dzieci z domu dziecka w Krakowie" złożonej przez Fundację Obrony Praw Człowieka w Polsce MYOSOTIS.

celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 4 października 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Program wzmacniania więzi: Mama, tata, teatr i ja” przez Małopolskie Stowarzyszenie Probacja.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Program wzmacniania więzi: Mama, tata, teatr i ja”, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ofertę realizacji zadania publicznego zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz udostępnia się w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 3 października 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja zajęć rehabilitacyjnych i ogólnousprawniających dla osób niepełnosprawnych przez organizację pozarządową – Dzielnica XII” przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 26 września 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Piknik Senioralny – Zakończenie Sezonu” złożonej przez Fundację Plenerownia.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 23 września 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Festiwal Artystyczny Seniorów (edycja III) złożonej przez Stowarzyszenie Ponad Ograniczeniami.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 22 września 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Pływanie dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami” przez Stowarzyszenie For Move Kraków.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia For Move Kraków na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 15 września 2022 r.

Ogłoszenie


Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „International Cracow Singers - wielokulturowe dialogi muzyczne” złożonego w formie oferty przez organizację FUNDACJĘ EQUINUM, ul. Wysłouchów 6/49, 30-611 Kraków, na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz udostępnia się w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 14 września 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Dyskusja panelowa w oparciu o wydany raport na temat przemocy wobec Kobiet w środowisku pracy” złożonej przez Fundację Start Tango.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 12 września 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Młodzi mają głos – każdy ma głos” przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dziecka” działające przy ZSS nr 14 w Krakowie.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dziecka” działające przy Zespole Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie  na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 9 września 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Żeńszczyzna – spadkobiercy_czynie społeczno-kulturowego genu” złożonej przez Fundację Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 9 września 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wyjazd sportowo – turystyczny dla osób niepełnosprawnych” przez Integracyjny Klub Sportowy Druga Strona Sportu.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Integracyjnego Klubu Sportowego Druga Strona Sportu  na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 8 września 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym w zakresie udostępniania sprzętu rehabilitacyjno-ortopedycznego” przez Stowarzyszenie Filantropów im. Brora Hanssona.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia Filantropów im. Brora Hanssona  na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 7 września 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Niepełnosprawni krakowianie w podróży” przez Fundację Marzenia bez Ograniczeń.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Fundacji Marzenia bez Ograniczeń na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 2 września 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „W Krakowie jesteśmy u siebie - wychodzimy z ukrycia” złożonej przez Fundację Równość.org.pl.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 31 sierpnia 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Działalność na rzecz Osób Niepełnosprawnych – wypożyczalnia sprzętu 2” przez Spółdzielnie Socjalną „Klika”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Spółdzielni Socjalnej „Klika” na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 1 września 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Festiwal równości III” złożonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Dworku Białoprądnickiego.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 31 sierpnia 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. TURNIEJ KOSZYKÓWKI NA WÓZKACH „FOR HEROES CUP2022” przez Fundację For Heroes.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Fundacji For Heroes art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 29 sierpnia 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Organizacja i realizacja I Przeglądu Senioralnych Chórów i Zespołów Śpiewaczych „Rozśpiewany Kraków” złożonej przez Fundację Edukacji i Aktywności Seniorów LokoMotywa.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 26 sierpnia 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Gra edukacyjna z zakresu swobód i wolności obywatelski oraz kontaktu obywatela z władzą” złożonej przez Stowarzyszenie Twój Wybór.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 25 sierpnia 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Moot Court Kraków” złożonej przez Stowarzyszenie Twój Wybór.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 25 sierpnia 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.
II. Konkurs fotograficzny “Kraków w obiektywie Seniora” złożonej przez Fundację Małopolska Izba Samorządowa.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 19 sierpnia 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Piąte zawody wędkarskie o Puchar Prezydenta Miasta Krakowa” przez Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw ul. Zielińska 11a/3 w Krakowie.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 16 sierpnia 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „III Igrzyska Wspinaczkowe dla osób z niepełnosprawnością” przez Fundację Sprawne Wspinanie.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Fundacji Sprawne Wspinanie na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 16 sierpnia 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.  Koncert  jubileuszowy 50-lecia chóru męskiego „Żurawli” złożonej przez  Związek Ukraińców w Polsce.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 16 sierpnia 2022 r. drogą elektroniczną na adres: sz.umk@um.krakow.pl  na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Obchody 30-lecia Fundacji na Rzecz Chorych na SM im. Bł. Anieli Salawy” przez Fundację na Rzecz Chorych na SM im. Bł. Anieli Salawy.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Fundacji na Rzecz Chorych na SM im. Bł. Anieli Salawy na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 11 sierpnia 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wydarzenie muzyczno-integracyjne ukraińskiego zespołu TNMK z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Wydarzenie muzyczno-integracyjne ukraińskiego zespołu TNMK z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy” złożonego w formie oferty przez organizację Fundacja Aktywna Integracja z siedzibą przy ul. Sławkowska 28/2, 31-014 Kraków, na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz udostępnia się w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 3 sierpnia 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. EXPRESSION - COURAGE - VOICE. Migrant Women Empowerment and Integration złożonej przez Fundację One World – One Heart.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 20 lipca 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Siepraw Bez Barier” przez Fundację Na Rzecz Chorych na SM im. Bł. Anieli Salawy.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Fundacji Na Rzecz Chorych na SM im. Bł. Anieli Salawy art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 20 lipca 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Festiwal Integracji Artystycznej „Uszanowanko” przez Fundację For Heroes.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Fundacji For Heroes art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 18 lipca 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Kreatywnie w myśl idei Zero Waste - cykl warsztatów dla osób z niepełnosprawnościami” przez Stowarzyszanie Fablab Kraków.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia Fablab Kraków art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 18 lipca 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „VI Integracyjny Turniej Bocci Osób Niepełnosprawnych Kraków 2022” przez Fundację Szkoła bez Barier na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Fundacji Szkoła bez Barier na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 13 lipca 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Piknik Offroad 4x4” przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 12 lipca 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „WAKACYJNE WARSZATATY KULINARNE DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA TERENIE DZIELNICY XVIII – NOWA HUTA” przez Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski „Dom Nadziei”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski „Dom Nadziei” art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 12 lipca 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Czas na wakacje – wypoczywajmy i bawmy się razem” złożonej przez Fundację Rodzina Plus.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 4 lipca 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Samodzielności nabieramy, a przy okazji zwiedzamy i odpoczywamy” przez Stowarzyszenie Integracji oraz Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych „EMAUS”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Integracji oraz Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych „EMAUS” art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 30 czerwca 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Integracja społeczna i kulturalna osób niepełnosprawnych” przez Stowarzyszenie WMW – Wspólnie Można Więcej.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie WMW – Wspólnie Można Wiecej art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 30 czerwca 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Łamiemy Bariery-Bezpiecznie i Mądrze dla osób niepełnosprawnych- Seniorów,  wykluczonych społecznie” przez Stowarzyszenie Pomocy Ludziom Starszym i Niepełnosprawnym im. Papieża Jana Pawła II.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Pomocy Ludziom Starszym i Niepełnosprawnym im. Papieża Jana Pawła II art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 30 czerwca 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Łączy nas historia”, złożonej przez Integracyjne Stowarzyszenie Sawore.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 27 czerwca 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Przymilanka-przytulanka”, złożonej przez Integracyjne Stowarzyszenie Sawore.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 27 czerwca 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Spotkanie Integracyjne na rzecz Społeczności Białoruskiej w Krakowie. Solidarni z Ukrainą.”, złożonej przez Fundację im. Emeryka Hutten-Czapskiego.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 27 czerwca 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Kolonie 2022” przez Fundację Prometeusz Pro Publico Bono Wiesława Ibka.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Fundacji Prometeusz Pro Publico Bono Wiesława Ibka na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 22 czerwca 2022 r.

Ogłoszenie


 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Akademia Młodych Liderek 2.0” złożonej przez Stowarzyszenie im. Maxa Kopfsteina.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 22 czerwca 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Badanie przemocy wobec kobiet w środowisku pracy” złożonej przez Fundację Start Tango.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 20 czerwca 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „7-dniowy wyjazd terapeutyczno-wypoczynkowy osób z autyzmem ze sprzężeniami” przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu o/ Kraków.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Krajowego Towarzystwa Autyzmu o/ Kraków na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 17 czerwca 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Lato w mieście z PZG” przez Polski Związek Głuchych Oddział Małopolski.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Polskiego Związku Głuchych Oddział Małopolski na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 15 czerwca 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Spotkania Grupy wsparcia Mamo Odpocznij! 2021” przez Fundację Szkoła bez Barier na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Fundacji Szkoła bez Barier na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 15 czerwca 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wyjazd integracyjny dla osób niepełnosprawnych” przez Kolejowy Klub Wodny 1929.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Kolejowego Klubu Wodnego 1929 na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 10 czerwca 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. ”Szkolna giełda pracy- portal internetowy z ofertami wolontariatu, stażu, praktyk oraz pracy dla młodzieży zamieszkałej na terenie m. Krakowa” przez Fundację Szkolna Giełda Pracy

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Fundacji Szkolna Giełda Pracy na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do 6 czerwca 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „XVII Integracyjny Turniej Piłki Nożnej - Na zielonej murawie” przez Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej Gaudium et Spes.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia Pomocy Socjalnej Gaudium et Spes na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 27 maja 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „XV Integracyjny Festyn Sportowy Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej” przez Fundację AHA.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Fundacji AHA na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 27 maja 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. ”Seniorzy poznają miejsca związane z Prof. Wiktorem Zinemprzez Stowarzyszenie Pomocy Ludziom Starszym i Niepełnosprawnym im. Papieża Jana Pawła II, ul. Jana Sas – Zubrzyckiego 10 w Krakowie.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 26 maja 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wyjazd integracyjny do Wisły” przez Fundację im. Brata Alberta.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Fundacji im. Brata Alberta na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 25 maja 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Sztuka, Przemoc, Granice złożonej przez Fundację 2Act.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 25 maja 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Jestem! Negocjowanie obecności” złożonej przez Fundację Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. M. Reja.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 24 maja 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja i realizacja wydarzenia 4 Zlot Małgorzat – Małgorzaty dla Małopolski”. Oferta złożona przez Międzynarodową Organizację Soroptimist International Pierwszy Krakowski Klub.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 19 maja 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Kurs języka polskiego dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym – uchodźców z Ukrainy” przez MATIO Fundację Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego MATIO Fundacji Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 16 maja 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym w zakresie bezpłatnego udostępniania sprzęty rehabilitacyjno-ortopedycznego” przez Stowarzyszenie Filantropów im. Brora Hanssona.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia Filantropów im. Brora Hanssona na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 16 maja 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Zajęcia z łucznictwa tradycyjnego dla osób niepełnosprawnych i starszych” przez Uczniowski Klub Sportowy „Szkoła Rajska” w Krakowie.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Uczniowski Klub Sportowy „Szkoła Rajska” w Krakowie, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 12 maja 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Spotkania Grupy wsparcia- Łódź Nadziei 2022” przez Fundację Szkoła bez Barier na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Fundację Szkoła bez Barier na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 12 maja 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Działalność na rzecz Osób Niepełnosprawnych – wypożyczalnia sprzętu” przez Spółdzielnie Socjalną „Klika”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Spółdzielnie Socjalną „Klika”, na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 12 maja 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Rozmowa o Raporcie „Edukacja Klimatyczna w Polsce” oraz możliwościach jego wdrażania na poziomie miejskim w Krakowie” złożonej przez Stowarzyszenie Ambasada Krakowian.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 6 maja 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Z Kulturą za Pan Brat” przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 4 maja 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Sympozjum naukowe pt.: „W chorobie nowotworowej najważniejszy jest pacjent” przez Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty „Gladiator”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami Prostaty „Gladiator”, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 28 kwietnia 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Akcja integracja, czyli warsztaty integracyjne dla dzieci różnych narodowości” przez Fundację Inicjatyw Twórczych i Społeczno-Edukacyjnych KURDYBANEK.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Duszpasterskiego Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 21 kwietnia 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Młodzieżowy festiwal twórczości i kreatywności Mosaic” przez Stowarzyszenie zwykłe Mosaic.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie zwykłe Mosaic, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 15 kwietnia 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wyjazd na turnus rehabilitacyjny z zajęciami sportowo – rekreacyjnymi i turystycznymi” przez Duszpasterskie Stowarzyszenie Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Duszpasterskiego Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 8 kwietnia 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „IV Integracyjny Piknik Rodzinny” przez Stowarzyszenie Edukacyjne Integracja.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Stowarzyszenie Edukacyjne Integracja na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 5 kwietnia 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Lato w Mieście” złożonej przez Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Osobom Pokrzywdzonym Przez Los.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 4 kwietnia 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Solidarnościowe Centrum Feministyczne” złożonej przez fundację Autonomia.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 1 kwietnia 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. ”Spotkanie integracyjne pn. „Święcone jajko” przez Krakowski Związek Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych, os. Tysiąclecia 86 w Krakowie.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 30 marca 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Paraboks – zajęcia sportowe dla osób niepełnosprawnych V” przez Dragon Kraków Paraboxing.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Dragon Kraków Paraboxing na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 28 marca 2022 r. drogą elektroniczną na adres: Elzbieta.Kois-Zurek@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Otwarty Krakowski Turniej Kwalifikacyjny i wyjazd na Mistrzostwa Polski Juniorów”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Miłośników Sportu Speed-ball Polska, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 11 marca 2022 r. drogą elektroniczną na adres: mlodziez@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Asy na basenie” przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Zespołem Aspergera i Ich Rodzin „jestem ZA”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Zespołem Aspergera i Ich Rodzin „jestem ZA” , na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 9 marca 2022 r. drogą elektroniczną na adres: Elzbieta.Kois-Zurek@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Mistrzostwa Małopolski Masters, Osób Niepełnosprawnych w kajakarstwie klasycznym i Zawody dla Młodzików. Memoriał im. Stefana Kapłaniaka „Cenka” przez Stowarzyszenie Klub Kajakowy „Na Fali”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 7 marca 2022 r. drogą elektroniczną na adres: Elzbieta.Kois-Zurek@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wielkanocne warsztaty integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych" przez Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski „DOM NADZIEI”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski „DOM NADZIEI” na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 3 marca 2022 r. drogą elektroniczną na adres: Elzbieta.Kois-Zurek@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Przeprowadzenie diagnoz integracji sensorycznej, integracji społecznej TUS, logopedycznych oraz do terapii ręki” przez Stowarzyszenie Razem Dla Integracji.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Razem Dla Integracji, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 3 marca 2022 r. drogą elektroniczną na adres: Elzbieta.Kois-Zurek@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wymasuj sobie zdrowie – edycja II” przez Stowarzyszenie „NIE WIDZĘ PRZESZKÓD”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie „NIE WIDZĘ PRZESZKÓD” art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 3 marca 2022 r. drogą elektroniczną na adres: Elzbieta.Kois-Zurek@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Integracja i rehabilitacja kobiet po operacji raka piersi i walce z pandemią SARS-CoV-2” przez Krakowskie Towarzystwo „Amazonki”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Krakowskie Towarzystwo „Amazonki”, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 3 marca 2022 r. drogą elektroniczną na adres: Elzbieta.Kois-Zurek@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „International Cracow Singers - wielokulturowe dialogi muzyczne '22”. złożonej przez Fundację EQUINUM.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 2 marca 2022 r. drogą elektroniczną na adres: sz.umk@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wyjazd integracyjny: POZNAJEMY PIĘKNO PIENIN” przez Fundację Bariera

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 1 marca 2022 r. drogą elektroniczną na adres: Elzbieta.Kois-Zurek@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Działania wspierające członków Związku Inwalidów Wojennych” przez Związek Inwalidów Wojennych RP Zarząd Okręgowy

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 1 marca 2022 r. drogą elektroniczną na adres: Elzbieta.Kois-Zurek@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.„Integracyjne Biegi dla osób niepełnosprawnych” przez Vena Sport

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 1 marca 2022 r. drogą elektroniczną na adres: Elzbieta.Kois-Zurek@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Spotkanie Wielkanocne” przez Fundację Bariera

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 1 marca 2022 r. drogą elektroniczną na adres: Elzbieta.Kois-Zurek@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Recepta na porozumienie - warsztaty dla rodziców, wychowawców i opiekunów dzieci i młodzieży” przez Stowarzyszenie Latarnia.

Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania publicznego przez Stowarzyszenie Latarnia z siedzibą pod adresem – ul. Zarzecze 114A, w Krakowie, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ofertę realizacji zadania zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz udostępnia się w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 24 lutego 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Turystyczna wycieczka integracyjna” przez UKS Olimp.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy Olimp, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 22 lutego 2022 r. drogą elektroniczną na adres: Elzbieta.Kois-Zurek@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wycieczka integracyjna dla osób niepełnosprawnych” przez UKS Fan Sport

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Uczniowski Klub Sportowy Fan Sport, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 22 lutego 2022 r. drogą elektroniczną na adres: Elzbieta.Kois-Zurek@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Działania wspomagające osoby niepełnosprawne” przez Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Krąg”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Krąg, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 21 lutego 2022 r. drogą elektroniczną na adres: Elzbieta.Kois-Zurek@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Integracyjne Centrum Edukacji Ekologicznej” przez Kolejowy Klub Wodny 1929.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez stowarzyszenie Kolejowy Klub Wodny 1929, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 21 lutego 2022 r. drogą elektroniczną na adres: Elzbieta.Kois-Zurek@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Całodniowy Dzień Sportu dla dzieci -Zawody bez barier” przez Fundację Otwarte Ramię Białej Gwiazdy

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 18 lutego 2022 r. drogą elektroniczną na adres: Elzbieta.Kois-Zurek@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Festyn rodzinny – Integracja poprzez sport” przez Szkolny Klub Sportowy „RZAK”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 18 lutego 2022 r. drogą elektroniczną na adres: Elzbieta.Kois-Zurek@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Szewczenkowski konkurs recytatorski i plastyczny”, złożonej przez Fundację Widowisk Masowych.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 15 lutego 2022 r. drogą elektroniczną na adres: sz.umk@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „NIĆ, która łączy”, złożonej przez Fundację Aktywna Integracja.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 15 lutego 2022 r. drogą elektroniczną na adres: sz.umk@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Opowiedz swoją historię migracji poprzez sztukę”, złożonej przez Fundację Widowisk Masowych.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 15 lutego 2022 r. drogą elektroniczną na adres: sz.umk@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.„Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa 2022” przez Stowarzyszenie „Tęcza”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 15 lutego 2022 r. drogą elektroniczną na adres: Elzbieta.Kois-Zurek@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.„14 warsztatów kulinarnych oraz 14 warsztatów relaksacyjnych mających na celu wsparcie osób z niepełnosprawnościami w samodzielnym funkcjonowaniu w społeczeństwie obywatelskim” przez Stowarzyszenie Integracji oraz Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych „EMAUS”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 14 lutego 2022 r. drogą elektroniczną na adres: Elzbieta.Kois-Zurek@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Chochla-kuchenne rewolucje w „zasięgu wzroku” przez Stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Świstak”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 14 lutego 2022 r. drogą elektroniczną na adres: Elzbieta.Kois-Zurek@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Warsztaty arteterapii – integracja przez kulturę i sztukę osób niewidomych i niedowidzących -edycja IV” przez Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 11 lutego 2022 r. drogą elektroniczną na adres: Elzbieta.Kois-Zurek@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Szkolenie komputerowe osób niewidomych i słabowidzących” przez Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 11 lutego 2022 r. drogą elektroniczną na adres: Elzbieta.Kois-Zurek@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „Wydarzenie medialne - Międzykulturowego Miasta Krakowa „Jestem kobietą - co to znaczy””

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. Wydarzenie medialne - Międzykulturowego Miasta Krakowa „Jestem kobietą - co to znaczy”” złożonego w formie oferty przez organizację Fundacja EUROINTEGRACJA z siedzibą przy ul. Andrzeja Potebni nr 10, lok. 37 w Krakowie, kod 30-537 Kraków na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1057) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz udostępnia się w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącymi integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 11 lutego 2022 roku w formie pisemnej w Referacie ds. Wielokulturowości, Różnorodności i Projektów Społecznych, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków (skrzynka koło portierni), lub drogą elektroniczną na adres: otwarty@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Zawody Ligi Crossfit na wózkach 2022” przez Fundację Brak Barier

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 10 lutego 2022 r. drogą elektroniczną na adres: Elzbieta.Kois-Zurek@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.„Młodzi maja głos – każdy ma głos” – kontynuacja przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dziecka”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 10 lutego 2022 r. drogą elektroniczną na adres: Elzbieta.Kois-Zurek@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.„Warsztaty teatralne-przygotowanie do udziału w przeglądach” przez Stowarzyszenie Lajkonik

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 9 lutego 2022 r. drogą elektroniczną na adres: Elzbieta.Kois-Zurek@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Po  pandemii – zdrowy styl życia” przez Stowarzyszenie Lajkonik

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 8  lutego 2022 r. drogą elektroniczną na adres: Elzbieta.Kois-Zurek@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wielkanocna paczka” przez Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Osobom Pokrzywdzonym Przez Los

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 31 stycznia 2022 r. drogą elektroniczną na adres: Elzbieta.Kois-Zurek@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Mistrzostwa Polski w Goalball Kraków 2022” przez Stowarzyszenie Warto Być Razem

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 31 stycznia 2022 r. drogą elektroniczną na adres: Elzbieta.Kois-Zurek@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Nasza wspólna pasja” przez Fundację  NIE WIDZĄC PRZESZKÓD

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 31 stycznia 2022 r. drogą elektroniczną na adres: Elzbieta.Kois-Zurek@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Kurs wizażu dla słabowidzących i niewidomych dziewcząt – edycja 2022” przez Stowarzyszenie na rzecz wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym „ŚWISTAK”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 31 stycznia 2022 r. drogą elektroniczną na adres: Elzbieta.Kois-Zurek@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Tydzień Mukowiscydozy-działania w Krakowie” przez MATIO Fundację Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 31 stycznia 2022 r. drogą elektroniczną na adres: Elzbieta.Kois-Zurek@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Integracyjna Pielgrzymka autokarowa na Jasną Górę z okazji Międzynarodowego Dnia Chorych” przez Fundację Na Rzecz Chorych Na SM im. bł. Anieli Salawy

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 31 stycznia 2022 r. drogą elektroniczną na adres: Elzbieta.Kois-Zurek@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Integracja sportowa i kulturalna osób niepełnosprawnych" przez Stowarzyszenie WMW Wspólnie Można Więcej

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 24 stycznia 2022 r. drogą elektroniczną na adres: Elzbieta.Kois-Zurek@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Zajęcia usprawniające w wodzie" przez Uczniowski Klub Sportowy FAN SPORT

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 24 stycznia 2022 r. drogą elektroniczną na adres: Elzbieta.Kois-Zurek@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zad. publicznego pn. Akademia Młodych Liderek złożonej przez Stowarzyszenie im. Maxa Kopfsteina.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 20 stycznia 2022 r. drogą elektroniczną na adres: sz.umk@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Boks na wózkach - zajęcia sportowe dla osób niepełnosprawnych IV” przez Dragon Kraków Paraboxing

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 19 stycznia 2022 r. drogą elektroniczną na adres: Elzbieta.Kois-Zurek@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wyjazd integracyjny”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 11 stycznia 2022 r. drogą elektroniczną na adres: Elzbieta.Kois-Zurek@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Zima w mieście z PZG” przez Polski Związek Głuchych Oddział Małopolski

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 12 stycznia 2022 r.

Ogłoszenie


 

pokaż metkę
Autor: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Osoba publikująca: Daniel Duda
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2021-12-28
Data aktualizacji: 2022-12-02
Powrót