Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Oferty składane w trybie art. 19a ustawy, rok 2023 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty Krakowskiej Fundacji Pomocy Potrzebującym "Nasz Dom" im. św. Brata Alberta na realizację zadania publicznego z zakresu działalności charytatywnej pn. „W Naszym Domu wspieramy osoby bezdomne w okresie chłodów jesienno-zimowych 2023”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 9 listopada 2023 r. osobiście w formie pisemnej na Dzienniku Podawczym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14 lub drogą elektroniczną na adres: do@mops.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty Stowarzyszenia Siemacha na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Spotkanie Mikołajkowe dla dzieci z rodzin korzystających ze wsparcia MOPS w Krakowie”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 31 października 2023 r. osobiście w formie pisemnej na Dzienniku Podawczym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14 lub drogą elektroniczną na adres: do@mops.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty Polskiego Związku Głuchych Oddział Małopolski w Krakowie, ul. Św. Jana 18 na powierzenie realizacji zadania z zakresu ekonomii społecznej, tj. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym pn. „Pomoc osobom z niepełnosprawnościami”

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 26 października 2023 r. osobiście w formie pisemnej na Dzienniku Podawczym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, pok. 007 lub drogą elektroniczną na adres: do@mops.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Ogłoszenie

 


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty Fundacji Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Prowadzenie od 01.03.2023 r. do 30.04.2023 r. mieszkania chronionego wspieranego w lokalu przy ul. Kobierzyńskiej, przeznaczonego dla 5 osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 27 lutego 2023 r. osobiście w formie pisemnej na Dzienniku Podawczym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, pok. 007 lub drogą elektroniczną na adres: do@mops.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Ogłoszenie

pokaż metkę
Osoba publikująca: Jolanta Michalik
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2022-12-20
Data aktualizacji: 2023-11-02
Powrót