Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Oferty składane w trybie art. 19a ustawy, rok 2024 - Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego. pn. Międzynarodowy Turniej Koszykówki na Wózkach ,,For Heroes Cup 2024” przez Fundację For Heroes.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego ww. organizacji art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 23 lipca 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego. pn. „II Małopolski Miting Pływacki dla Osób Niepełnosprawnych” przez INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY DRUGA STRONA SPORTU.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego ww. organizacji art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 22 lipca 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „IV. Konkurs fotograficzny „Kraków w obiektywie Seniora w 20. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej” - 2024 złożonej przez Fundację Małopolska Izba Samorządowa.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 18 lipca 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Odzyskać spojrzenie – dekonstrukcja sposobu przedstawiania kobiet w kinie głównego nurtu. Pokaz filmu i warsztaty" złożonej przez Fundację Autonomia.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 17 lipca 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „DebatUJ i IntegrUJ – międzykulturowa debata oksfordzka” złożonej przez Centrum Dyplomacji Kulturalnej.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa oraz na portalu dla organizacji pozarządowych ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 15 lipca 2024 roku.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Plenerowe spotkanie dla seniorów w Parku Bednarskiego w dniu 22/08/2024” złożonej przez Stowarzyszenie CARPE DIEM.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 10 lipca 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „IV. Konkurs fotograficzny „Kraków w obiektywie Seniora w 20. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej” złożonej przez Fundację Małopolska Izba Samorządowa.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 9 lipca 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Program "Psychologiczna rehabilitacja kobiet po straceniu bezpieczeństwa" złożonej przez Fundację "Życie od nowa".

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 9 lipca 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.Organizacja Letniego Turnieju Brydżowego Seniorów 60 Plus Miasta Krakowa w Brydżu w roku 2024” złożonej przez Stowarzyszenie Młodzi Starszym – Trefle i Piki.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 1 lipca 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Program „świadome rodzicielstwo" złożonej przez Fundację Kingdom.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 18 czerwca 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wyjazd integracyjny do Opola” złożonej przez Fundację AGAPE Pomocy Osobom Niepełnosprawnym im. Hanny Chrzanowskiej

Uznając celowość realizacji zadania publicznego ww. organizacji art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 18 czerwca 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego. pn. „Zrozumieć ADHD-warsztaty dla mieszkańców Krakowa” złożonej przez Fundację Edukacji Empatii Rozwoju "FEER"

Uznając celowość realizacji zadania publicznego ww. organizacji art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 18 czerwca 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Spotkanie plenerowe nad Zalewem Nowohuckim” złożonej przez Fundację UKRYTE SKRZYDŁA.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 17 czerwca 2024 r.

Ogłoszenie
 


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Andersen Teraz - seria terapeutycznych audycji radiowych dla dzieci i rodzin” złożonej przez Fundację Sztuka Łączenia.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 17 czerwca 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja i realizacja II Przeglądu grup tanecznych osób w wieku emerytalnym „Roztańczony Kraków” złożonej przez Fundację Edukacji i Aktywności Seniorów Lokomotywa.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 12 czerwca 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego. pn. „Wyjazd integracyjny do Rabki Zdroju” przez Fundację im. Brata Alberta.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego ww. organizacji art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 7 czerwca 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Spotkanie integracyjne seniorów o charakterze historyczno-patriotycznym z okazji święta Wojska Polskiego złożonej przez Stowarzyszenie Klub Żołnierza Seniora.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 5 czerwca 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Mikro festiwal animacji „Zre-Animuj swoje życie” o prawach człowieka złożonej przez Fundację obrony praw człowieka w Polsce MYOSOTIS.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 3 czerwca 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgł. uwag do oferty na real. zad. publ. pn. „Zajęcia aktywizujące i usprawniające w kręgielni dla osób z niepełnosprawnością” przez Stowarzyszenie Integracji oraz Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych „EMAUS”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego ww. organizacji art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 24 maja 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „VIII Festiwal Filmowy Osób z Niepełnosprawnościami FilmON” przez Stowarzyszenie Pomocy Szkole Pierwiosnek.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego ww. organizacji art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 23 maja 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgł. uwag do oferty na real. zad. publ. pn. „Organizacja zajęć edukacyjno-rehabilitacyjnych przez org. pozarządową – Dzielnica II” przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego ww. organizacji art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 23 maja 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "„Cudza ziemia” - jak to rozumieć. Spotkanie przy muzyce i kawie z kardamonem", złożonej przez Fundację Equinum.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 20 maja 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Piknik Wolności i Praw Obywatelskich złożonej przez Stowarzyszenie Komitet Obrony Demokracji.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 16 maja 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego. pn. „INTEGRACYJNY CYKL WARSZTATÓW LETNICH” przez Fundację Jestem Chcę Mogę.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego ww. organizacji art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 14 maja 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszaniu uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wyjazd integracyjny dla osób niepełnosprawnych” złożonej przez Kolejowy Klub Wodny 1929.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego ww. organizacji art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 14 maja 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Warsztaty rowerowo - naprawcze dla kobiet i dziewczyn” złożonej przez Fundację FAIR FEM.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 14 maja 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszaniu uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Samodzielności nabieramy, a przy okazji zwiedzamy i odpoczywamy – edycja 2024” przez Stowarzyszenie Integracji oraz Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych „EMAUS”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego ww. organizacji art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 7 maja 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „O czym marzą dziewczynki i czego się boją? Dbamy o zdrowie psychiczne krakowskich uczennic” złożonej przez Fundację Try IT.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 10 maja 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego. pn. „Święto Rodziny” przez Duszpasterskie Stowarzyszenie Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego ww. organizacji art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 29 kwietnia 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego. pn. XIX Integracyjny Turniej Piłki Nożnej „Na zielonej murawie” przez Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej Gaudium et Spes.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego ww. organizacji art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 26 kwietnia 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Summer vibes” złożonej przez Fundację Understanding

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 25 kwietnia 2024 r. 

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Konferencja: Jak dbać o dobrostan pracowników w czasach migracji” złożonej przez Fundację Understanding

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 25 kwietnia 2024 r. 

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego. pn. „Wyjazd terapeutyczno-wypoczynkowy osób z autyzmem ze sprzężeniami” przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu o/ Kraków.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego ww. organizacji art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 19 kwietnia 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. SUTASZ sztuka wskrzeszona. Artystyczne warsztaty dla seniorów” złożonej przez Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Twórczości i Promocji Aktywności  „Voice of Art”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 15 kwietnia 2024 r.

Ogłoszenie 


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Dzień Zdrowia pod hasłem: Zabierz mamę na badania”, złożonej przez Fundację „Wygrajmy Siebie”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 11 kwietnia 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. II Edycja Liga Petanque (Bule) Seniorów 60+ Sezon 2024” złożonej przez Fundację im. Heleny i Tadeusza Augustyn.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 9 kwietnia 2024 r.   

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Dogadajmy się! Zbuduj zdrowe relacje ze swoim dzieckiem” złożonej przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Twoja Siła.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 4 kwietnia 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego. pn. „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, weteranów i kombatantów” przez Małopolski Zarząd Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego ww. organizacji art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 4 kwietnia 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. “Daleko i blisko. Kuchnia wielokulturowa”. Program edukacji międzykulturowej dla dzieci złożonej przez Fine - Fundację Inicjatyw dla Nowej Edukacji.     

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 2 kwietnia 2024 r.

Ogłoszenie        


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego. pn. „Centrum Pomocowe” przez  Fundację „Wygrajmy Siebie”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego ww. organizacji art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 1 kwietnia 2024 r.

Ogłoszenie 


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Program „Grupa Ojców" złożonej przez Fundację Życie Od Nowa.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 1 kwietnia 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Moja HERstoria: słowo i obraz” złożonej przez Fundację Miasto Kobiet.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 1 kwietnia 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego. pn. Integracyjny wieczór promujący książkę „W POGONi za Życiem” przez Fundację Piotra Pogona DRABINA.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego ww. organizacji art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 29 marca 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Strefa Solidarności Polsko-Białorusko-Ukraińskiej” złożonej przez Białoruskie Stowarzyszenie „Krok”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 28 marca 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Spotkanie Integracyjne Piknik Letucień: Solidarni i Różni” złożonej przez Białoruskie Stowarzyszenie „Krok”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 28 marca 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Tańcowała igła z nitką” złożonej przez Integracyjne Stowarzyszenie Sawore.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 26 marca 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Kolorowy ogród radością dla seniora” złożonej przez Integracyjne Stowarzyszenie Sawore.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 26 marca 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego. pn. „Dzień Sportu Osób Niepełnosprawnych” przez Fundację Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ACADEMICA.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego ww. organizacji art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 18 marca 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Program wzmacniania więzi "Mama, Tata, Teatr i Ja" złożonej przez Małopolskie Stowarzyszenie Probacja.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej "Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 18 marca 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Spotkanie integracyjne pn. „Wielkanoc 2024” złożonej przez Stowarzyszenie Krakowski Związek Emerytów, Rencistów i Osób z Niepełnosprawnościami.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 18 marca 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publ. pn. „WARSZTATY KULINARNE DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA TERENIE DZIELNICY XVIII – NOWA HUTA” przez STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ DZIECI SPECJALNEJ TROSKI DOM NADZIEI.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego ww. organizacji art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 14 marca 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Wiosna jest krakowianką. Tramwaj inspiracji i aspiracji złożonej przez Fundację Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 6 marca 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Koncerty dla Seniorów” złożonej przez Stowarzyszenie Akademia Seniorów.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 6 marca 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Świadek przemocy w środowisku pracy” złożonej przez Fundację Start Tango.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 4 marca 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wiosenny Dotyk Tanga – warsztaty tanga argentyńskiego dla Seniorówzłożonej przez Fundację Zawsze Silni.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 4 marca 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Nasza Ściana – Nasze Miejsce” złożonej przez Stowarzyszenie Zacięcie

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 1 marca 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Still Standing // Makkabi -– działania performatywne z krakowską młodzieżą i młodymi dorosłymi na krakowskim stadionie KS Nadwiślan” złożonej przez Stowarzyszenie FestivALT.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 29 lutego 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wiosenne Porządki - Wielka Wymiana Zabawek” przez Fundację SIMBIOSIS.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. organizację na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ofertę realizacji zadania publicznego zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz udostępnia się w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 28 lutego 2024 roku.

OGŁOSZENIE


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Pilotażowe szkolenie z zakresu umiejętności reakcji na zadławienie dzieci w żłobkach przez Fundację Pro Egenis.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. organizację na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ofertę realizacji zadania publicznego zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz udostępnia się w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 27 lutego 2024 roku.

OGŁOSZENIE


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Realizacja warsztatów oraz prelekcji z zakresu wsparcia psychologicznego pt.: „Jak budować odporność psychiczną młodzieży w niestabilnych czasach” przez Fundację Wspomagającą Wychowanie ARCHEZJA.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. organizację na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ofertę realizacji zadania publicznego zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz udostępnia się w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 26 lutego 2024 roku.

OGŁOSZENIE


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa 2024"  przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Tęcza”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. organizację na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 21 lutego 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wawelskie skarby” złożonej przez Fundację Widowisk Masowych

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 21 lutego 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Paczka Wielkanocna dla niepełnosprawnych członków Związku Inwalidów Wojennych"  przez Związek Inwalidów Wojennych RP Zarząd Okręgowy

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. organizację na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 21 lutego 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Punkt informacyjny dla opiekunów osób z niepełnosprawnością i osób niesamodzielnych"  przez Fundację Pełna Życia

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. organizację na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 21 lutego 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Jak zapobiegać przemocy w środowisku pracy?" złożonej przez Fundację Start Tango.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 21 lutego 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wsparcie doradcze i praktyczne opiekunów osób niesamodzielnych"  przez Fundację Pełna Życia

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. organizację na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 20 lutego 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Integracja sportowa i rehabilitacja kobiet po operacji raka piersi"  przez Krakowskie Towarzystwo "Amazonki"

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. organizację na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 20 lutego 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Święto Meiselsa” złożonej przez Stowarzyszenie FestivALT

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 20 lutego 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.  „Spotkanie integracyjne pn. „Wielkanoc 2024” złożonej przez Stowarzyszenie Krakowski Związek Emerytów, Rencistów i Osób z Niepełnosprawnościami.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 20 lutego 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej przez Krakowskie Stowarzyszenie Mówców pn. Finał XXI Krakowskiej Szkoły Debaty.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. organizację na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 16 lutego 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej przez Fundację Share the Care pn. Partnerstwo w rodzicielstwie.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 15 lutego 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej przez Fundację Juniper pn. 22. Objazdowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie - edycja krakowska.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 14 lutego 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej przez Fundację Share the Care pn. Rodzicielstwo w zgodzie z prawem.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 14 lutego 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Wyższy poziom młodzieżowego wolontariatu. Warsztaty dla liderów i koordynatorów wolontariatu.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. organizację na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 14 lutego 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wymasuj sobie zdrowie - edycja IV"  przez Stowarzyszenie NIE WIDZĘ PRZESZKÓD.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. organizację na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 9 lutego 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Młodzi mają głos – każdy ma głos”-kontynuacja”  przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dziecka ” działające przy Zespole Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. organizację na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 9 lutego 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Dzień Tolerancji Niepełnosprawnego Seniora”  przez Fundację Inspiracji i Wsparcia PASJA.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. organizację na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 7 lutego 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wyjazd integracyjny wraz z ogniskiem”  przez Krakowską Radę Niepełnosprawnych.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. organizację na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 7 lutego 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Paczka Wielkanocna”  przez Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Osobom Pokrzywdzonym Przez Los.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. organizację na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 7 lutego 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Czas na las” – wiosenne warsztaty ekologiczno-przyrodnicze przez Stowarzyszenie „Lajkonik”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego ww. organizacji art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 7 lutego 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „INTEGRACYJNE WARSZTATY ŚWIĄTECZNE” przez Fundację Jestem Chcę Mogę.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego ww. organizacji art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 7 lutego 2024 r

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „INTEGRACYJNE WARSZTATY ŚWIĄTECZNE” przez Fundację Jestem Chcę Mogę.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego ww. organizacji art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 7 lutego 2024 r

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszaniu uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Samodzielności nabieramy, a przy okazji zwiedzamy i odpoczywamy – edycja 2024” przez Stowarzyszenie Integracji oraz Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych „EMAUS”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego ww. organizacji art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 6 lutego 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „PRZYGOTOWANIE REALIZACJI MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ ZAGRANEJ PRZEZ KATOLIKÓW Z CHICAGO W USA” przez Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Rodziny.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego ww. organizacji art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 5 lutego 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Integracja sportowa i kulturalna osób niepełnosprawnych” przez WMW – Wspólnie Można Więcej.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego ww. organizacji art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 5 lutego 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Mała Liga Kręglowa 3” przez Fundację Po Mojemu.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego ww. organizacji art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 2 lutego 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „W rytmie”  przez Fundację MWB-ART.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. organizację na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 2 lutego 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym w zakresie bezpłatnego udostępniania sprzętu rehabilitacyjno-ortopedycznego” przez Stowarzyszenie Filantropów im. Brora Hanssona.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego ww. organizacji art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 2 lutego 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej przez Fundację Źródło Życia pn. „Rozmowy na każdy temat. Cykl Konwersacji z Języka Polskiego dla osób z Białorusi i Ukrainy”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 1 lutego 2024 r. 

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Integracyjna Pielgrzymka autokarowa na Jasną Górę z okazji Międzynarodowego Dnia Chorych”  przez Fundację Na Rzecz Chorych Na SM im. bł. Anieli Salawy.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. organizację na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 1 lutego 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Tydzień Mukowiscydozy – działania w Krakowie” przez MATIO Fundacja Pomocy i Chorym na Mukowiscydozę.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego ww. organizacji art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 1 lutego 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „WYJAZD EDUKACYJNY – TRYLOGIA W ŻYCIU SENIORA”  przez Fundację Inspiracji i Wsparcia PASJA.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. organizację na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 31 stycznia 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Mikołajki integracyjne” przez Małopolski Związek Kajakowy.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. organizację na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 31 stycznia 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Mała Strawa Pod Kopcem Wandy” złożonej przez Fundację Ecotravel.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. organizację, na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ofertę realizacji zadania publicznego zamieszcza się  w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 31 stycznia 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „V Integracyjny Dzień Życzliwości” przez Stowarzyszenie Edukacyjne Integracja.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego ww. organizacji art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 29 stycznia 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „VI Integracyjny Piknik Rodzinny” przez Stowarzyszenie Edukacyjne Integracja.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego ww. organizacji art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 29 stycznia 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Działalność na rzecz Osób Niepełnosprawnych- wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego -nowa szansa” przez Spółdzielnię Socjalną "KLIKA".

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. organizację na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 29 stycznia 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Warsztaty z programowania, projektowania oraz wdrożeń cyfryzacji dla podopiecznych SRDI” przez Stowarzyszenie Razem Dla Integracji.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego ww. organizacji art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 27 stycznia 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Przeprowadzenie diagnoz integracji sensorycznej, integracji społecznej TUS, logopedycznych oraz do terapii ręki” przez Stowarzyszenie Razem Dla Integracji.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego ww. organizacji art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 27 stycznia 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Olimpiada   gier świetlicowych – wyjazd z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet” przez Stowarzyszenie "Lajkonik".

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. organizację na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 26 stycznia 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Sportowa zima dla osób niepełnosprawnych” przez Integracyjny Klub Sportowy DRUGA STRONA SPORTU.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego ww. organizacji art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 26 stycznia 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Letni piknik integracyjny” przez Małopolski Związek Kajakowy.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. organizację na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 25 stycznia 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Rodzinny piknik ekologiczny Eko Vistula” przez Kolejowy Klub Wodny 1929.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. organizację na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 25 stycznia 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wycieczka w Pieniny dla osób niepełnosprawnych” przez Uczniowski Klub Sportowy Olimp.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. organizację na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 25 stycznia 2024 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.  „Szewczenkowski konkurs recytatorski i plastyczny” złożonej przez Fundację Widowisk Masowych.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 24 stycznia 2024 r. 

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Mistrzostwa Małopolski Masters, Osób Niepełnosprawnych w kajakarstwie klasycznym i Zawody dla Młodzików. II Memoriał im. Stefana Kapłaniaka „Cenka” przez Stowarzyszenie Klub kajakowy "Na Fali"

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. organizację na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 24 stycznia 2024 r.

Ogłoszenie


pokaż metkę
Osoba publikująca: Daniel Duda
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2023-12-19
Data aktualizacji: 2024-07-16
Powrót