Komisje Dialogu Obywatelskiego

W Krakowie mogą działać Komisje Dialogu Obywatelskiego - gremia inicjatywno-doradcze, tworzone przez organizacje pozarządowe oraz Miasto Kraków. Do zadań KDO należy m.in. opiniowanie projektów uchwał RMK i innych dokumentów, określanie potrzeb społecznych w zakresie działalności danej KDO i przedstawianie propozycji ich rozwiązania, opiniowanie dokumentów strategicznych, współpraca z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego.

Komisje Dialogu Obywatelskiego
Fot. Organizacje Pozarządowe

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ZARZĄDZENIE Nr 1379/2019 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 10.06.2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu tworzenia oraz zasad funkcjonowania Komisji Dialogu Obywatelskiego.

 

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Joanna Słomska
Podmiot publikujący: NGO
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy