KDO ds. Kultury

19 stycznia 2012 r. została powołana Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury.  

KDO ds. Kultury
Fot. Organizacje Pozarządowe

Komisja została powołana 19 stycznia 2012 r. na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 5  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , § 8 ust. 1 pkt 10 załącznika do uchwały NR XXXII/402/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 oraz Zarządzenia Nr 759/2011  Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia  2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu powoływania oraz zasad funkcjonowania Komisji Dialogu Obywatelskiego.

 

Posiedzenie zaplanowane na 8 kwietnia zostaje odwołane. Kolejne spotkanie odbędzie się w Loch Camelot (ul. św. Tomasza 17) 24 czerwca 2020 r. o godz. 14.30 

 

 

Skład Komisji:

 1. Fundacja Ars Cameralis
 2. Fundacja Art Forum
 3. Fundacja im. św. Cecylii
 4. Fundacja Krakowska Scena Muzyczna
 5. Fundacja Loch Camelot
 6. Fundacja Poemat
 7. Fundacja Piosenkarnia Anny Treter
 8. Fundacja Ukryte Skrzydła (dawnej Fundacja Teatru Ludowego)
 9. Fundacja Szanujmy Godność Człowieka
 10. Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja
 11. Ochotnicza Straż Pożarna Muzeum Ratownictwa w Krakowie
 12. Stowarzyszenie EKSIT
 13. Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Krakowie
 14. Stowarzyszenie Artystów i Sympatyków Piwnicy Pod Baranami
 15. Stowarzyszenie Przyjaciół Woli Duchackiej
 16. Stowarzyszenie Podgórze.pl
 17. Stowarzyszenie Teatrów Nieinstytucjonalnych STEN
 18. Teatralne Centrum Wartości i Pojednania „Theatrum Mundi" im. Mieczysława Kotlarczyka
 19. Związek Artystów Scen Polskich Oddział w Krakowie
 20. Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Krakowski
 21. Stowarzyszenie Artystyczne "Porta Musicae"
 22. Stowarzyszenie All In UJ

Przewodnicząca Komisji:
Ewa Kornecka
Fundacja Loch Camelot

Zastępca Przewodniczącego Komisji:
Bogdan Micek
Stowarzyszenie Artystów i Sympatyków Piwnicy Pod Baranami

Sekretarz Komisji:
Joanna Gwóźdź

Przedstawiciel Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa w Komisji:
Joanna Gwóźdź
e-mail: Joanna.Gwozdz@um.krakow.pl
tel. 12 616 1913

 

Regulamin Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury z dnia 9 stycznia 2019 r.


 

Inicjatywy, przedsięwzięcia

Dokumenty Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury

 

 

 


 

pokaż metkę
Osoba publikująca: JOANNA GWÓŹDŹ
Podmiot publikujący: NGO
Partnerzy