KOMISJE DIALOGU rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Osób Niepełnosprawnych

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Osób Niepełnosprawnych została powołana w dniu 3 września 2014 r. na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), § 8 ust 1 pkt 5 załącznika do uchwały Nr XCII/1378/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, określonymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), na rok 2014 oraz Zarządzenia Nr 759/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu powoływania oraz zasad funkcjonowania Komisji Dialogu Obywatelskiego.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Regulaminu tworzenia oraz funkcjonowania Komisji Dialogu Obywatelskiego nr 3216/2022 z dnia 8.11.2022 r.

Posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Osób Niepełnosprawnych

Najbliższe posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Osób Niepełnosprawnych odbędzie się w dniu 30 stycznia 2024 r. o godz. 10:30 w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ul. Dekerta 24 w Krakowie (sala konferencyjna III p. segment B) oraz w formie zdalnej na platformie MS TEAMS.

 

Skład Komisji:

1) MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę;

2) Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych;

3) Fundacja Urszuli Smok „Podaruj Życie”;

4) Fundacja Helpful Hand;

5) Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Oddział w Krakowie;

6) Fundacja Pełna Życia;

7) Stowarzyszenie Krakowska Rada Niepełnosprawnych;

8) Polski Związek Głuchych Oddział Małopolski;

9) Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci ze Schorzeniami Neurologicznymi „Chmurka”;

10) Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego;

11) Fundacja Aktywizacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych;

12) Stowarzyszenie Wspierania Onkologii UNICORN;

13) Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Tęcza”;

14) Fundacja Otwarte Ramię Białej Gwiazdy;

15) Fundacja Aktywnych Niepełnosprawnych;

16) Stowarzyszenie WARTO BYĆ RAZEM;

17) Stowarzyszenie na rzecz wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym „Świstak”;

18) Fundacja Bariera;

19) Fundacja For Heroes;

20) Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja; 

21) Fundacja Brak Barier;

22) Fundacja na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami FRONIA.

 

Przewodniczący Komisji:

Adam Stromidło - Polski Związek Głuchych - Oddział Małopolski,
e-mail: oddzial@pzg.krakow.pl

Wiceprzewodniczący Komisji:

Tomasz Koźmiński - Fundacja For Heroes, e-mail:kozminski@gmail.com

Sekretarz Komisji:
Małgorzata Turek - Stowarzyszenie na rzecz dzieci ze schorzeniami neurologicznymi „Chmurka”

e-mail: mturek.radna@gmail.com 


Wewnętrzny Regulamin Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Osób Niepełnosprawnych

PDF

Dokumenty Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Osób Niepełnosprawnych.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Paulina Warchoł-Dymek
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2014-09-17
Data aktualizacji: 2024-01-12
Powrót