Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Osób Niepełnosprawnych

3 września 2014 r. została powołana Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Osób Niepełnosprawnych.

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Osób Niepełnosprawnych
Fot. Organizacje Pozarządowe

 

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Osób Niepełnosprawnych została powołana w dniu 3 września 2014 r. na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), § 8 ust 1 pkt 5 załącznika do uchwały Nr XCII/1378/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, określonymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), na rok 2014 oraz Zarządzenia Nr 759/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu powoływania oraz zasad funkcjonowania Komisji Dialogu Obywatelskiego.ych

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Osób Niepełnosprawnych

Od 8 listopada 2016 r. poszerzony skład Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Osób Niepełnosprawnych.

Skład Komisji:

1) MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę;

2) Fundacja Wyjdź Naprzeciw;

3) Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych;

4) Fundacja Urszuli Smok „Podaruj Życie”;

5) Fundacja Helpful Hand;

6) Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki – Przebiśnieg;

7) Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Oddział w Krakowie;

8) Fundacja Hipoterapia – Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych;

9) Stowarzyszenie Krakowska Rada Niepełnosprawnych;

10) Polski Związek Głuchych Oddział Małopolski;

11) Uczniowski Klub Sportowy Olimp;

12) Uczniowski Klub Sportowy Fan Sport;

13) Kolejowy Klub Wodny 1929;

14) Stowarzyszenie „Nie Widzę Przeszkód;

15) Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci ze Schorzeniami Neurologicznymi „Chmurka”;

16) Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego,

17) Stowarzyszenie „Apetyt na Zycie”;

18) Fundacja Aktywizacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych;

19) Fundacja Ukryte Skrzydła;

20) Stowarzyszenie Wspierania Onkologii UNICORN;

21) Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Tęcza”;

22) Fundacja Otwarte Ramię Białej Gwiazdy;

23) Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem.

 

Przewodniczący Komisji:

Adam Stromidło - Polski Związek Głuchych - Oddział Małopolski,
e-mail: oddzial@pzg.krakow.pl

Wiceprzewodnicząca Komisji:
Aleksandra Włodarczyk - Fundacja Hipoterapia – Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych,

e-mail: fundacja@hipoterapia.info.pl

Sekretarz Komisji:
Beata Byszewska - Inspektor Wydziału Spraw Społecznych UMK – Referat ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych,
e-mail: Beata.Byszewska@um.krakow.pl


Wewnętrzny Regulamin Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Osób NiepełnosprawnychDokumenty Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Osób Niepełnosprawnych.


 

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: BEATA BYSZEWSKA
Podmiot publikujący: NGO
POLECAMY
Dokumenty
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy