Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży

11 kwietnia 2016 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji  Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży.

Komisję tworzy kilkanaście organizacji pozarządowych, które w swojej codziennej pracy działają wielopłaszczyznowo na rzecz młodzieży (13 – 30 lat).

KDO ds. Młodzieży zostało powołane przy Zastępcy Prezydenta ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta Krakowa i jest komisją interdyscyplinarną, której praca skupia się na współpracy z Radą Miasta Krakowa oraz  poszczególnymi Wydziałami Urzędu Miasta Krakowa (w szczególności Wydziałem Spraw Społecznych, Wydziałem Edukacji, Wydziałem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wydziałem Sportu, Wydziałem Rozwoju Miasta, Wydziałem Promocji i Turystyki).

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży
Fot. Organizacje Pozarządowe

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży działa na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z późn. zm. (tekst jednolity) z 1 stycznia 2016 r. oraz Zarządzenia Nr 2638/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu powoływania oraz zasad funkcjonowania Komisji Dialogu Obywatelskiego.

Skład Komisji:

1. Stowarzyszenie Europe4Youth

2. Stowarzyszenie  ALL IN UJ

3.Fundacja Wspomagająca Wychowanie „ARCHEZJA”

4. Europejskie Centrum Młodzieży

5. Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego

6. Stowarzyszenie Absolwentów „Radośni”

7. Fundacja Ukryte Skrzydła

8. Stowarzyszenie MŁODZI.EU

9. Fundacja Hipoterapia - Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych

10. Fundacja Edukacyjna Nausika

11. Stowarzyszenie Demokracja w Praktyce

12. Ambasada Społeczności

 

Przedstawiciel Urzędu Miasta Krakowa w Komisji:
Tomasz Talaczyński - Referat ds. Młodzieży, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia UMK
tomasz.talaczynski@um.krakow.pl

Przewodnicząca Komisji:
Barbara Moś, Stowarzyszenie Europe4Youth
b.mos@europe4youth.eu

Wiceprzewodniczący Komisji:
Tomasz Pytko, Stowarzyszenie All in UJ

Sekretarz Komisji:
Katarzyna Limanówka Stowarzyszenie „Radośni”

Kontakt e-mail: kdomlodziez@gmail.com

 

 

Dokumenty KDO ds. Młodzieży:

2016 rok

Sprawozdanie z działalności w 2016 roku

 

11 kwietnia 2016 r.
 Sprawozdanie ze spotkania 11 kwietnia 2016 roku

PDF

Strategia KDO ds. Młodzieży
PDF

Regulamin KDO ds. Młodzieży
PDF

29 czerwca 2016 r.

Sprawozdanie ze spotkania 29 czerwca 2016 roku

PDF   Sprawozdanie 29 czerwca 2016 r.

PDF Załącznik nr 1 - 29 czerwca 2016 r.

PDF Załącznik nr 2 - 29 czerwca 2016 r.

PDF Załącznik nr 3 - 29 czerwca 2016 r.

PDF Załącznik nr 4 - 29 czerwca 2016 r.

PDF Załącznik nr 5 - 29 czerwca 2016 r.

 

30 września 2016

Sprawozdanie ze spotkania 30 września 2016 roku

Sprawozdanie 30 września 2016

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

Rok 2017

31 stycznia 2017

Sprawozdanie ze spotkania 31 stycznia 2017 roku

Sprawozdanie 31 stycznia 2017

Załącznik nr 1

 

22 lutego 2017

Sprawozdanie ze spotkania 22 lutego 2017

Sprawozdanie 22 lutego 2017

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

31 marca 2017

Sprawozdanie ze spotkania 31 marca 2017

Sprawozdanie 31 marca 2017

Załącznik nr 1

 

14 czerwca 2017

Podczas spotkania dokonano wyboru nowego prezydium KDO ds. młodzieży

Obecnie funkcje pełnią:

Przewodnicząca Komisji:
Barbara Moś, Stowarzyszenie Europe4Youth
b.mos@europe4youth.eu

Wiceprzewodniczący Komisji:
Tomasz Pytko, Stowarzyszenie All in UJ

Sekretarz Komisji:
Katarzyna Limanówka Stowarzyszenie „Radośni”

Kontakt e-mail: kdomlodziez@gmail.com

 

Sprawozdanie ze spotkania 14 czerwca 2017

Sprawozdanie 14 czerwca 2017

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

 

Sprawozdanie ze spotkania 14 czerwca 2017
Sprawozdanie 14 czerwca 2017

Sprawozdanie ze spotkania 9 października 2017
Sprawozdanie 9 października 2017

Sprawozdanie ze spotkania 26 marca 2018
Sprawozdanie ze spotkania 26 marca 2018

Sprawozdanie ze spotkania 9 lipca 2018
Sprawozdanie ze spotkania 9 lipca 2019

Sprawozdanie ze spotkania 20 sierpnia 2018
Sprawozdanie ze spotkania 20 sierpnia 2018
Uchwały 20 sierpnia 2018

Sprawozdanie ze spotkania 20 września 2018
Sprawozdanie ze spotkania 20 września 2018

Sprawozdanie ze spotkania 17 grudnia 2018
Sprawozdanie ze spotkania 17 grudnia 2018

 

Sprawozdanie za rok 2018

Raport KDO 2018

 

Sprawozdanie  ze spotkania 18 lutego 2019

Sprawozdanie 18 Lutego 2109

 

Sprawozdanie ze spotkania 15 kwietnia 2019 

15.04 Sprawozdanie KDO 15 Kwietnia

15.04 Uchwała 1

15.04 Pismo Zapytanie KDO Ds. Młodzieży

 

Sprawozdanie ze spotkania 4 czerwca 2019 

Sprawozdanie KDO 4 Czerwca

Uchwała KDO 3

Uchwała KDO 4

Uchwała KDO 5

Uchwała KDO 6

Uchwała KDO 7

Uchwała KDO 8

Uchwała KDO 9

Uchwała KDO 10

Uchwała KDO 11

 

Sprawozdanie ze spotkania 18 września 2019 

Sprawozdanie KDO 18.09.2019

 

Sprawozdanie ze spotkania 18 listopada 2019 

Sprawozdanie KDO 18.09.2019

 

Sprawozdanie za rok 2019

Raport KDO 2019

pokaż metkę
Osoba publikująca: Justyna Ożóg
Podmiot publikujący: NGO
Partnerzy