KOMISJE DIALOGU rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska

13 września 2012 roku została powołana Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska.

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska działa na podstawie Zarządzenia Nr 1599/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9.07.2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu powoływania oraz zasad funkcjonowania Komisji Dialogu Obywatelskiego.

 

 

Skład Komisji:

 1. Towarzystwo na rzecz Ochrony Przyrody
 2. Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony i Rozwoju Dębnik
 3. Fundacja Fundusz Partnerstwa
 4. Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
 5. Fundacja Aeris Futuro
 6. Fundacja Sendzimira
 7. Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa
 8. Stowarzyszenie Ruch Ekologiczny Św. Franciszka z Asyżu
 9. Stowarzyszenie Łąki Nowohuckie
 10. Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne
 11. Stowarzyszenie Armatorów i Inwestorów Dorzecza Wisły
 12. Stowarzyszenie Zielone Kliny
 13. Fundacja Otwarty Plan
 14. Stowarzyszenie „Nasza Olszanica” 
 15. Stowarzyszenie na Rzecz Toń
 16. Fundacja Dzika Klinika - Centrum Pomocy dla Dzikich Zwierząt
 17. Stowarzyszenie Zielone Swoszowice
 18. Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców
 19. Fundacja Dzieci w Naturę
 20. Fundacja Instytut Polityk Publicznych

Przewodniczący Komisji

Tomasz Fiszer

Stowarzyszenie Nasza Olszanica

e-mail:KDOsrodowisko@wp.pl

e-mail: naszaolszanica@gmail.com

numer telefonu: + 48 668 396 725

Wiceprzewodnicząca Komisji: 

Jolanta Kapica

Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony i Rozwoju Dębnik

Sekretarz Komisji:

Dorota Kozak

Stowarzyszenie Zielone Swoszowice

Wydział Kształtowania Środowiska UMK w pracach Komisji reprezentuje:

Jolanta Zając

Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego i Edukacji Ekologicznej

e-mail: Jolanta.Zajac@um.krakow.pl

Link do strony KDO ds. Środowiska - https://www.facebook.com/groups/420321421364606/

Archiwum uchwał KDO ds. Środowiska z lat 2012-2020

Terminy posiedzeń i dokumenty Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska

pokaż metkę
Osoba publikująca: Lucyna Czyż
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2014-02-19
Data aktualizacji: 2021-01-28
Powrót