Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia

28 lipca 2014 r. została powołana Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia.

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia
Fot. Organizacje Pozarządowe

 

 

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia została powołana w dniu 28 lipca 2014 r. na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.), § 8 ust 1 pkt 5 załącznika do uchwały Nr XCII/1378/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, określonymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.), na rok 2014 oraz Zarządzenia Nr 759/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu powoływania oraz zasad funkcjonowania Komisji Dialogu Obywatelskiego.

Posiedzenie KDO ds. Zdrowia

Nowy termin posiedzenia KDO ds. Zdrowia

Nowy termin posiedzenia KDO ds. Zdrowia: 14 maja 2019 r.  o godz.10.00 - w sali konferencyjnej B w nowej siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, tj. w budynku przy ul. Dekerta 24.

 

Skład Komisji:

 1. „MATIO" Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę,
 2. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Krakowie,
 3. Fundacja Helpful Hand,
 4. Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg",
 5. Fundacja Urszuli Smok „Podaruj Życie" Ośrodek Pomocy Osobom z Chorobami Krwi i Nowotworami,
 6. Fundacja „Wyjdź Naprzeciw",
 7. Fundacja Hipoterapia Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych,
 8. Fundacja Szanujmy Godność Człowieka,
 9. Stowarzyszenie Apetyt na Życie,
 10. Stowarzyszenie UNICORN,
 11. Krakowskie Towarzystwo "Amazonki",
 12. Stowarzyszenie FRAKTAL.

Przewodniczący Komisji:
Paweł Wójtowicz
„MATIO" Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę.
e-mail: p.wojtowicz@mukowiscydoza.pl

Wiceprzewodniczący Komisji:
Elżbieta Kowalczyk
Fundacja „Wyjdź Naprzeciw”
e-mail: elakrak@poczta.onet.pl

Sekretarz Komisji oraz Przedstawiciel Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia w Komisji nie został wybrany na 2019 r,

 

 

Wewnętrzny Regulamin Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia

Dokumenty Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: BEATA SCHECHTEL-MĄCZKA
Podmiot publikujący: NGO
Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy