KOMISJE DIALOGU rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia została powołana w dniu 28 lipca 2014 r. na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688), § 8 ust 1 pkt 5 załącznika do uchwały Nr XCII/1378/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, określonymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) na rok 2014 oraz Zarządzenia Nr 759/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu powoływania oraz zasad funkcjonowania Komisji Dialogu Obywatelskiego.

Obecnie obowiązuje Zarządzenie Nr 3216/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu tworzenia oraz funkcjonowania Komisji Dialogu Obywatelskiego.

 

Posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia

Najbliższe posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia planowane jest w dniu 20 czerwca 2024 r. o godz. 12:00.

 

 

Planowane posiedzenia KDO ds Zdrowia w 2024 r.:

 • 13 luty 2024 r.
 • 7 maja 2024 r.
 • 27 sierpnia 2024 r.
 • 5 listopada 2024 r.

 

Skład Komisji:

 1. „MATIO" Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę,
 2. Fundacja „Wyjdź Naprzeciw",
 3. Stowarzyszenie UNICORN,
 4. Krakowskie Towarzystwo "Amazonki",
 5. Stowarzyszenie FRAKTAL,
 6. Fundacja Internationaler Bund Polska,
 7. Fundacja Powszechnego Dostępu do Defibrylacji w Polsce,
 8. Stowarzyszenie Apetyt na Życie,
 9. Fundacja Urszuli Smok "Podaruj Życie" Ośrodek Pomocy Osobom z Chorobami Krwi i Nowotworami,
 10. Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki "Przebiśnieg".

Przewodniczący Komisji:
Paweł Wójtowicz
„MATIO" Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę.
e-mail: p.wojtowicz@mukowiscydoza.pl

Wiceprzewodniczący Komisji:
Karol Hajduk
Stowarzyszenie FRAKTAL
e-mail: pierwsza.pomoc@2com.pl

Sekretarz Komisji:
Alina Słowikowska
Stowarzyszenie UNICORN
e-mail: unicorn@unicorn.org.pl

Regulamin Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia

PDF
Dokumenty Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia

pokaż metkę
Osoba publikująca: AGNIESZKA MARKIELOWSKA
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2014-08-19
Data aktualizacji: 2024-06-17
Powrót