KDO ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom

KDO ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom
Fot. Organizacje Pozarządowe

11 lipca 2017 roku została powołana Komisja Dialogu Obywatelskiego
ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom.

 

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom działa na podstawie Zarządzenia Nr 2638/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu powoływania oraz zasad funkcjonowania Komisji Dialogu Obywatelskiego.
 

Termin kolejnego posiedzenia: 30 stycznia 2019r. godz. 10:00, Stowarzyszenie Dobrej Nadziei ul. Batorego 5 w Krakowie.

Skład Komisji:

 1. Fundacja Nowe Centrum,
 2. Fundacja „Zdrowie dla Budowlanych”
 3. Małopolskie Stowarzyszenie PROBACJA,
 4. Polskie Towarzystwo Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu,
 5. Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich KRĄG,
 6. Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień,
 7. Stowarzyszenie Pomocna Dłoń,
 8. Stowarzyszenie Dobrej Nadziei,
 9. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie,
 10. Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.
   

Prezydium Komisji:

 1. Przewodnicząca: Agata Junger-Kłosowska, Polskie Towarzystwo Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu, e-mail: agatajunger@unimed-nzoz.pl
 2. Wiceprzewodnicząca: Katarzyna Pytko-Kiełkowska – Stowarzyszenie Dobrej Nadziei
 3. Sekretarz: Aleksandra Sidor, Fundacja „Zdrowie dla Budowlanych”, e-mail: alkomed@gmail.com

 

 

Dokumenty Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom.

 

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Mateusz Kasprzak
Podmiot publikujący: NGO
Partnerzy