KOMISJE DIALOGU rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

KDO ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom

11 lipca 2017 roku została powołana Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom działa na podstawie Zarządzenia Nr 3216/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu tworzenia oraz funkcjonowania Komisji Dialogu Obywatelskiego.

Serdecznie zapraszam na otwarte posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom w Krakowie w dniu 06 września 2023 roku (środa) o godzinie 10.00 w siedzibie CM UNIMED przy ul. Młodej Polski 7 w Krakowie. 
 

Proponowany porządek obrad Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom:

 1. Rozpoczęcie posiedzenia, przywitanie zgromadzonych osób oraz ustalenie obecności członków KDO ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom 
 2. Wizyta w placówce CM UNIMED - zapoznanie ze strukturą, realizowanymi programami profilaktycznymi i terapeutycznymi oraz planami działań 
 3. Prezentacja nowej formy działalności terapeutycznej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży z problemem uzależnienia w CM UNIMED
 4. Prezentacja aktualnej oferty profilaktycznej, terapeutycznej oraz pomocowej pozostałych organizacji wchodzących w skład KDO 
 5. Omówienie możliwych form współpracy organizacji działających w obszarze profilaktyki, terapii i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu 
 6. Wolne wnioski 
 7. Zamknięcie posiedzenia
   


Osoby zainteresowane uczestnictwem w posiedzeniu Komisji Dialogu Obywatelskiego proszone są o kontakt mailowy: katarzynapytko@unimed-terapia.pl


Skład Komisji:

 1. Fundacja Nowe Centrum,
 2. Fundacja "Zdrowie dla Budowlanych"
 3. Małopolskie Stowarzyszenie PROBACJA,
 4. Polskie Towarzystwo Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu,
 5. Stowarzyszenie "W dobrą stronę",
 6. Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich KRĄG,
 7. Stowarzyszenie MONAR,
 8. Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień
 9. Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”
 10. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie,
 11. Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.


 

Prezydium Komisji:

 1. Przewodnicząca Katarzyna Pytko - Kiełkowska - Polskie Towarzystwo Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu, e-mail: katarzynapytko@unimed-terapia.pl
 2. Wiceprzewodniczący: Karol Pytlarski - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, e-mail: karol.pytlarski@mops.krakow.pl
 3. Sekretarz: Paulina Nowotarska – Stowarzyszenie „W dobrą stronę”, e-mail: stowarzyszenie.wds@gmail.com

 

Przedstawiciel Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie: Małgorzata Stachel, e-mail: ms.administracja@mcpu.krakow.pl

 

Dokumenty Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom

pokaż metkę
Osoba publikująca: Mateusz Kasprzak
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2017-06-27
Data aktualizacji: 2023-08-25
Powrót