Otwarte konkursy ofert, rok 2019 - Wydział Sportu UMK

Otwarte konkursy ofert, rok 2019 - Wydział Sportu UMK
Fot. Organizacje Pozarządowe

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - Realizacja lokalnych projektów w ramach zadań bieżących rocznych dzielnic.

pokaż metkę
Osoba publikująca: JERZY GĄSIOROWSKI
Podmiot publikujący: NGO
Partnerzy