Otwarte konkursy ofert, rok 2019 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Otwarte konkursy ofert, rok 2019 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
Fot. Organizacje Pozarządowe

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. pn. Pomoc interwencyjna dla przebywających na terenie Gminy Miejskiej Kraków osób bezdomnych należących do grup mniejszościowych narażonych na dyskryminację, w zakresie działalności charytatywnej oraz przeprowadzenia naboru na członków komisji konkursowej.

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 17 grudnia 2019 r. o godz. 9.00.

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie konkursu

Komisja konkursowa

Wyniki konkursu

 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. pn.: „Kultura szansą dla więźniów samotności i starości” z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz przeprowadzenia naboru na członków komisji konkursowej.

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 17 grudnia 2019 r. o godz. 9.00.

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie konkursu

Komisja konkursowa

Wyniki konkursu

 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. pn.: „Prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Miejskiej Kraków” z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz przeprowadzenia naboru na członków komisji konkursowej.

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 10 grudnia 2019 r. o godz. 8.00.

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie konkursu

Komisja konkursowa

Wyniki konkursu

 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 października 2022 r. pn. „Prowadzenie trzech mieszkań chronionych treningowych dla kobiet i kobiet z dziećmi” z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz przeprowadzenia naboru na członków komisji konkursowej.

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 10 grudnia 2019 r. o godz. 8.00.

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie konkursu

Komisja konkursowa

Wyniki konkursu

 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 2022 r. pn. „Prowadzenie 10 miejsc interwencyjnego schronienia dla kobiet w okresie niskich temperatur” z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz przeprowadzenia naboru na członków komisji konkursowej.

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 10 grudnia 2019 r. o godz. 8.00.

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie konkursu

Komisja konkursowa

Wyniki konkursu

 

Otwarty konkurs ofert na wsparcie  realizacji, w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 2021 r. zadania publicznego z zakresu działalności charytatywnej pn. Zapewnienie całodobowego schronienia oraz wyżywienia dla bezdomnych mężczyzn, w tym niepełnosprawnych, długotrwale chorych niewymagających całodobowej opieki, w lokalu Podmiotu na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz naboru na członków komisji konkursowej.

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 10 grudnia 2019 roku, o godzinie 9.00.

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie konkursu

Komisja konkursowa

Wyniki konkursu

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego pn. „Prowadzenie od 01.12.2019r. do 30.11.2021r. w lokalu Podmiotu na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta, środowiskowego domu samopomocy typu B, C przeznaczonego dla 15 osób z niepełnosprawnością intelektualną lub wykazujących inne przewlekłe zaburzenia psychiczne, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków”.

(składanie ofert do 22.10.2019 r. do godz. 12:00)

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie konkursu

Komisja konkursowa

Wyniki konkursu


Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności charytatywnej pn. "Pomoc interwencyjna dla przebywających na terenie Gminy Miejskiej Kraków osób bezdomnych należących do grup mniejszościowych narażonych na dyskryminację, w terminie od 1 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2019 r."

(składanie ofert do 17.10.2019 r. do godz. 10:00)

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie konkursu

Zmiana Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

Komisja konkursowa

Wyniki konkursu


Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego pn. „Prowadzenie od 01.12.2019r. do 30.11.2022r. mieszkania chronionego wspieranego w lokalu Podmiotu, przeznaczonego dla 5 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków” w zakresie pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

(składanie ofert do 15.10.2019 r. do godz. 12:00)

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie konkursu

Komisja konkursowa

Wyniki konkursu


Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności charytatywnej w ramach zadań Dzielnic Miasta Krakowa w 2019 roku oraz naboru na członków komisji konkursowej.

(składanie ofert do 08.10.2019 r. do godz. 9:00)

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie konkursu

Komisja konkursowa

Wyniki konkursu


Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 października 2022 r. pn. „Prowadzenie 10 miejsc interwencyjnego schronienia dla kobiet w okresie niskich temperatur” z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz przeprowadzenia naboru na członków komisji konkursowej.

(składanie ofert do 26.09.2019r. do godz. 8:00)

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie konkursu

Komisja konkursowa

Wyniki konkursu


Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 października 2022 r. pn. „Prowadzenie trzech mieszkań chronionych treningowych dla kobiet i kobiet z dziećmi” z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz przeprowadzenia naboru na członków komisji konkursowej.

(składanie ofert do 26.09.2019r. do godz. 8:00)

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie konkursu

Komisja konkursowa

Wyniki konkursu


Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego pn. „Dostosowanie w okresie od 01.10.2019 r. do 30.11.2019 r. lokalu przy ul. Kobierzyńskiej stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków do standardów określonych w rozporządzeniu w sprawie mieszkań chronionych oraz prowadzenie od 01.12.2019 r. do 31.10.2022 r. w w/w lokalu mieszkania chronionego wspieranego przeznaczonego dla 4 osób w podeszłym wieku, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków” w zakresie pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

(składanie ofert do 5.09.2019 r. do godziny 12:00)

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie konkursu

Komisja konkursowa

Wyniki konkursu


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych wykonywanych w miejscu zamieszkania osób wymagających opieki, zamieszkałych na terenie Dzielnicy I Stare Miasto, Dzielnicy II Grzegórzki i Dzielnicy III Prądnik Czerwony Gminy Miejskiej Kraków, w okresie od 1 października 2019 r. do 30 września 2023 r.

(składanie ofert do 21.08.2019 r. do godz. 11:00)

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie konkursu

Komisja konkursowa

Wyniki konkursu


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych wykonywanych w miejscu zamieszkania osób wymagających opieki, zamieszkałych na terenie Dzielnicy IV Prądnik Biały, Dzielnicy V Krowodrza, Dzielnicy VI Bronowice, Dzielnicy VII Zwierzyniec Gminy Miejskiej Kraków, w okresie od 1 października 2019 r. do 30 września 2023 r.

(składanie ofert do 21.08.2019 r. do godz. 11:00)

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie konkursu

Komisja konkursowa

Wyniki konkursu


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych wykonywanych w miejscu zamieszkania osób wymagających opieki, zamieszkałych na terenie Dzielnicy VIII Dębniki, Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki, Dzielnicy X Swoszowice, Dzielnicy XI Podgórze Duchackie, Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim, Dzielnicy XIII Podgórze Gminy Miejskiej Kraków, w okresie od 1 października 2019 r. do 30 września 2023 r.

(składanie ofert do 21.08.2019 r. do godz. 11:00)

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie konkursu

Komisja konkursowa

Wyniki konkursu


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych wykonywanych w miejscu zamieszkania osób wymagających opieki, zamieszkałych na terenie Dzielnicy XIV Czyżyny, Dzielnicy XV Mistrzejowice, Dzielnicy XVI Bieńczyce, Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie, Dzielnicy XVIII Nowa Huta Gminy Miejskiej Kraków, w okresie od 1 października 2019 r. do 30 września 2023 r.

(składanie ofert do 21.08.2019 r. do godz. 11:00)

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie konkursu

Komisja konkursowa

Wyniki konkursu

 

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pn. Usługi wzmacniające lub odbudowujące naturalny system wsparcia, tj. rodzinę, w okresie od 1 września 2019 r. do 30 kwietnia 2022 r.

(składanie ofert do 1 sierpnia 2019 r. do godz. 09:00)

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie konkursu

Komisja konkursowa

Wyniki konkursu

 

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, pn. Prowadzenie trzech mieszkań chronionych treningowych, w lokalach wyznaczonych przez Realizatora zadania w okresie od 1 września do 30 czerwca 2022 r.

(składanie ofert do 23.07.2019 r. do godz. 12.00)

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie konkursu

Komisja konkursowa

Wyniki konkursu


Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na świadczeniu Specjalistycznych usług wspierania rodziny w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 30 kwietnia 2022 r.

(składanie ofert do 2 lipca 2019 r. do godz. 09:00)

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie konkursu

Komisja konkursowa

Wyniki konkursu


Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na świadczeniu usługi indywidualnego treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla osób niepełnosprawnych w okresie od 1 czerwca 2019 r. do 30 kwietnia 2022 r.

(składanie ofert do 28 maja 2019 r. do godz. 09:00)

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie konkursu

Komisja konkursowa

Wyniki konkursu


Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu Programu Aktywności Lokalnej dla członków rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z terenu Gminy Miejskiej Kraków w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2021 r.

(składanie ofert do 31 maja 2019 r. do godz. 10.00)

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie konkursu

Komisja konkursowa

Komisja konkursowa - zarządzenie zmieniające

Wyniki konkursu


Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej w środowisku osób małoletnich zagrożonych lub dotkniętych marginalizacją i demoralizacją na terenie Dzielnicy XIV Czyżyny, Dzielnicy III Prądnik Czerwony i Dzielnicy XV Mistrzejowice w Krakowie w okresie 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2022 r.

(składanie ofert do 16.05.2019 r. do godz. 9.00)

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie konkursu

Komisja konkursowa

Wyniki konkursu


Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej w środowisku osób małoletnich zagrożonych lub dotkniętych marginalizacją i demoralizacją w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2022 r. na terenie Dzielnicy XVI Bieńczyce i XVIII Nowa Huta w Krakowie

(składanie ofert do 16.05.2019 r. do godz. 9.00)

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie konkursu

Komisja konkursowa

Wyniki konkursu


Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2022 r.

(składanie ofert do 16.05.2019 r. do godz. 9.00)

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie konkursu

Komisja konkursowa

Wyniki konkursu


Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. pn. "Realizacja usług: doraźna pomoc medyczna i doraźna pomoc przedmedyczna dla osób bezdomnych, na terenie Gminy Miejskiej Kraków".

(składanie ofert do 16.05.2019 r. do godz. 12.00)

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie konkursu

Komisja konkursowa

Wyniki konkursu


Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, pn. Prowadzenie trzech mieszkań chronionych treningowych, w lokalach wyznaczonych przez Realizatora zadania w okresie od 1 lipca do 30 czerwca 2022 r.

(składanie ofert do 16.05.2019 r. do godz. 12.00)

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie konkursu

Komisja konkursowa

Wyniki konkursu


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego, w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na świadczeniu usługi indywidualnego treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla osób niepełnosprawnych w okresie od 1 czerwca 2019 r. do 30 kwietnia 2022 r.

(składanie ofert do 30.04.2019 r. do godz. 09.00)

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie konkursu

Komisja konkursowa

Wyniki konkursu


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego, w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pn. Klub Integracji Społecznej dla niepracujących mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków z orzeczoną niepełnosprawnością w terminie od 1 czerwca 2019 roku do 31 października 2021 roku.

(składanie ofert do 30.04.2019 r. do godz. 09.00)

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie konkursu

Komisja konkursowa

Wyniki konkursu


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego, w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pn. Klub Integracji Społecznej dla niepracujących mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków z orzeczoną niepełnosprawnością w terminie od 1 maja 2019 roku do 31 października 2021 roku.

(składanie ofert do 05.04.2019 r. do godz. 09.00)

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie konkursu

Komisja konkursowa

Wyniki konkursu


Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób, pn. Prowadzenie trzech mieszkań chronionych treningowych w lokalach wyznaczonych przez Realizatora zadania.

(składanie ofert do 05.04.2019 r. do godz. 12.00)

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie konkursu

Komisja konkursowa

Wyniki konkursu


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegających na: prowadzeniu w okresie od 1.04.2019 r. do 30.11.2022 r. w lokalu Podmiotu na terenie Gminy Miejskiej Kraków placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego dla 8 wychowanków oraz prowadzeniu w okresie od 1.04.2019 r. do 30.11.2022 r. w lokalu Podmiotu: placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego dla 8 wychowanków (składanie ofert do 21 marca 2019 r. o godz. 12:00).

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie konkursu

Komisja konkursowa

Wyniki konkursu


Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pn.: Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej (CIS) dla osób bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością, bez pracy, przebywających na terenie Gminy Miejskiej Kraków (składanie ofert do 22.03.2019r. do godz. 12.00)

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie konkursu

Komisja konkursowa

Wyniki konkursu


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na realizacji usługi asystenta osoby bezdomnej, na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w okresie od 1 maja 2019 roku do 30 kwietnia 2022 roku w ramach projektu „Aktywni Zawodowo – Aktywni Społecznie” (składanie ofert do 22 marca 2019 r. o godz. 12:00)

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie konkursu

Komisja konkursowa

Wyniki konkursu


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na świadczeniu usługi indywidualnego treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla osób niepełnosprawnych w okresie od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2022 r. (składanie ofert do 22 marca 2019 r. do godz. 12:00)

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie konkursu

Komisja konkursowa

Wyniki konkursu


Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności charytatywnej na redystrybucji żywności na rzecz potrzebujących mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków w okresie od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. (składanie ofert do 10.04.2019 r. do godz. 9:00)

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie konkursu

Komisja konkursowa

Wyniki konkursu


Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności charytatywnej polegającego na prowadzeniu mieszkania wspomaganego dla bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością mężczyzn, w lokalu Podmiotu znajdującego się na terenie Gminy Miejskiej Kraków (składanie ofert do 27.02.2019 r. do godz. 14:00)

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie konkursu

Komisja konkursowa

Wyniki konkursu


Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności charytatywnej polegającego na zapewnieniu całodobowego schronienia i wyżywienia dla bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością kobiet, na terenie Gminy Miejskiej Kraków w lokalu podmiotu. (składanie ofert do 27.02.2019 r. do godz. 12:00)

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie konkursu

Komisja konkursowa

Wyniki konkursu


Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności charytatywnej polegającego na prowadzeniu mieszkania wspomaganego dla bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością mężczyzn, w lokalu Podmiotu znajdującego się na terenie Gminy Miejskiej Kraków. (składanie ofert do 31.01.2019 r. do godz. 12:00)

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie konkursu

Komisja konkursowa

Wyniki konkursu


Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności charytatywnej polegającego na zapewnieniu całodobowego schronienia dla bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością osób na terenie Gminy Miejskiej Kraków. (składanie ofert do 31.01.2019 r. do godz. 12:00)

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie konkursu

Komisja Konkursowa

Wyniki konkursu


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób, polegającego na dostosowaniu i doposażeniu pomieszczeń i prowadzeniu mieszkań chronionych treningowych dla kobiet i kobiet z dziećmi w okresie od 01.03.2019 r. do 31.10.2021 r. (składanie ofert do 30.01.2019 r. do godz. 8:00)

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie konkursu

Uchylenie zarządzenia o konkursie


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na świadczeniu usługi asystenta w rodzinie z dzieckiem z niepełnosprawnością w okresie od 1 marca 2019 r. do 31 sierpnia 2021 r. (składanie ofert do 25 stycznia 2019 r. do godz. 09:00)

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie konkursu

Komisja konkursowa

Wyniki konkursu

pokaż metkę
Osoba publikująca: Jolanta Michalik
Podmiot publikujący: NGO
Partnerzy