Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Otwarte konkursy ofert, rok 2019 - Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

pixabay

Informacja w sprawie rozpoczęcia działalności żłobka prowadzonego na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Wizjonerów 4 lok. 177 w Krakowie oraz rozpoczęcia naboru dzieci.

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia uprzejmie informuje, że począwszy od stycznia 2020 r. w lokalu Gminy Miejskiej Kraków nr 177 przy ul. Wizjonerów 4 w Krakowie planuje się rozpoczęcie działalności nowego żłobka na 50 miejsc. Żłobek przeznaczony jest dla dzieci zamieszkałych na terenie Krakowa oraz finansowany będzie ze środków Gminy Miejskiej Kraków. Miesięczna opłata rodzica/opiekuna prawnego za opiekę i pełne wyżywienie w żłobku wynosić będzie łącznie 349 zł.

Placówka prowadzona będzie przez wybrany w drodze otwartego konkursu ofert podmiot tj.: Patrycję Fijałkowską – Chrobak FHU Pati.

Nabór do żłobka, do objęcia dzieci opieką od stycznia 2020 r., prowadzony będzie począwszy od dnia 9 grudnia 2019 roku do dnia 20 grudnia 2019 roku.

Zgłoszenia dzieci przyjmowane będą:

1) e-mailem, adres: klubmalucha@onet.pl

lub

2) w siedzibie żłobka Re-re kum-kum przy ul. Radzikowskiego 100K/1, w dni robocze,

w godzinach od 7:00 do 17:00.

 

Dodatkowe informacje dotyczące naboru do żłobka można uzyskać w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. od 7:00 do 17:00 pod numerem telefonu: 509-301-283.

 

W elektronicznym (poprzez e-mail) zgłoszeniu do żłobka należy podać w szczególności:

1) imię i nazwisko oraz datę urodzenia dziecka;

2) miejsce zamieszkania dziecka;

3) telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna prawnego dziecka;

4) dzienną liczbę godzin opieki w żłobku;

oraz nieobowiązkowo:

5) informację, czy rodzina objęta jest programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ lub programem pn. Kraków dla Rodziny „N”;

6) informację, czy dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub też zostało zwolnione z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych,

- przy czym uprzejmie wyjaśniamy, że informacje z pkt. 5-6 mają wpływ na kolejność przyjęć do żłobka.

 

Przyjęcia do poszczególnych grup wiekowych żłobka prowadzone będą, według kolejności zgłoszeń, z uwzględnieniem następujących zasad:

1) w pierwszej kolejności do żłobka przyjmowane będą dzieci z rodzin objętych programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ lub programem pn. Kraków dla Rodziny „N”, których rodzice/opiekunowie prawni przedłożą zaświadczenie, że dziecko, dla którego ubiegają się o miejsce w żłobku, zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753) lub też zostało zwolnione z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych oraz zadeklarują pobyt dziecka w żłobku przez co najmniej 8 godzin dziennie;

2) następnie dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni przedłożą zaświadczenie, że dziecko, dla którego ubiegają się o miejsce w żłobku, zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753) lub też zostało zwolnione z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych oraz zadeklarują pobyt dziecka w żłobku przez co najmniej 8 godzin dziennie;

3) następnie dzieci niespełniające kryteriów określonych powyżej.


Informacja w sprawie rozpoczęcia działalności żłobka prowadzonego na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Bunscha 12 lok. 12U2 w Krakowie oraz rozpoczęcia naboru dzieci.

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia uprzejmie informuje, że począwszy od stycznia 2020 r. w lokalu Gminy Miejskiej Kraków nr 12U2 przy ul. Bunscha 12 w Krakowie planuje się rozpoczęcie działalności nowego żłobka na 50 miejsc. Żłobek przeznaczony jest dla dzieci zamieszkałych na terenie Krakowa oraz finansowany będzie ze środków Gminy Miejskiej Kraków. Miesięczna opłata rodzica/opiekuna prawnego za opiekę i pełne wyżywienie w żłobku wynosić będzie łącznie 349 zł.

Placówka prowadzona będzie przez wybrany w drodze otwartego konkursu ofert podmiot tj.: Agatę Madej Bona Fides.

Nabór do żłobka, do objęcia dzieci opieką od stycznia 2020 r., prowadzony będzie począwszy od dnia 9 grudnia 2019 roku do dnia 20 grudnia 2019 roku.

Zgłoszenia dzieci przyjmowane będą:

1) e-mailem, adres: biuro@misie-pysie.pl

lub

2) w siedzibie żłobka przy ul. Bunscha 12 lok. 12U2 w Krakowie, w poniedziałki: 9 i 16 grudnia 2019 r. oraz w piątek: 20 grudnia 2019 r., w godzinach od 9:00 do 15:00.

 

Dodatkowe informacje dotyczące naboru do żłobka można uzyskać w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. od 7:00 do 17:00 pod numerem telefonu: 505-073-737.

 

W elektronicznym (poprzez e-mail) zgłoszeniu do żłobka należy podać w szczególności:

1) imię i nazwisko oraz datę urodzenia dziecka;

2) miejsce zamieszkania dziecka;

3) telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna prawnego dziecka;

4) dzienną liczbę godzin opieki w żłobku;

oraz nieobowiązkowo:

5) informację, czy rodzina objęta jest programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ lub programem pn. Kraków dla Rodziny „N”;

6) informację, czy dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub też zostało zwolnione z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych,

- przy czym uprzejmie wyjaśniamy, że informacje z pkt. 5-6 mają wpływ na kolejność przyjęć do żłobka.

Przyjęcia do poszczególnych grup wiekowych żłobka prowadzone będą, według kolejności zgłoszeń, z uwzględnieniem następujących zasad:

1) w pierwszej kolejności do żłobka przyjmowane będą dzieci z rodzin objętych programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ lub programem pn. Kraków dla Rodziny „N”, których rodzice/opiekunowie prawni przedłożą zaświadczenie, że dziecko, dla którego ubiegają się o miejsce w żłobku, zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753) lub też zostało zwolnione z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych oraz zadeklarują pobyt dziecka w żłobku przez co najmniej 8 godzin dziennie;

2) następnie dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni przedłożą zaświadczenie, że dziecko, dla którego ubiegają się o miejsce w żłobku, zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych(Dz. U. z 2018 r. poz. 753) lub też zostało zwolnione z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych oraz zadeklarują pobyt dziecka w żłobku przez co najmniej 8 godzin dziennie;

3) następnie dzieci niespełniające kryteriów określonych powyżej.


 

Otwarty konkurs ofert na realizację, w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka w lokalu przy ul. Wizjonerów w Krakowie”
oraz nabór na członków komisji konkursowej.

 1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu
 2. Ogłoszenie konkursowe
 3. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie powołania komisji konkursowej.
 4. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wyboru oferty i zatwierdzenia wyników konkursu.
 5. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie najmu lokalu.

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka w lokalu przy ul. Bunscha w Krakowie” oraz nabór na członków komisji konkursowej.

 1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu.
 2. Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka w lokalu przy ul. Bunscha w Krakowie” oraz nabór na członków komisji konkursowej.
 3. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie powołania komisji konkursowej.
 4. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wyboru oferty i zatwierdzenia wyników konkursu.
 5. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie najmu lokalu.

Otwarty konkurs ofert na realizację, w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka dla 100 dzieci w budynku Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Lipskiej 75 w Krakowie” oraz nabór na członków komisji konkursowej.

 1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu.
 2. Otwarty konkurs ofert na realizację, w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka dla 100 dzieci w budynku Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Lipskiej 75 w Krakowie” oraz nabór na członków komisji konkursowej.
 3. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie powołania komisji konkursowej.

 4. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wyboru oferty i zatwierdzenia wyników konkursu.

 5. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie dzierżawy budynku.

 


Uzupełniający konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego.

 1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia uzupełniającego konkursu.
 2. Ogłoszenie konkursowe.
 3. Zarządzenie w sprawie wyboru ofert i zatwierdzenia wyników uzupełniającego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego.

Otwarte konkursy ofert na realizację, w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka dla 56 dzieci w lokalu Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Radzikowskiego 100J w Krakowie” i „Prowadzenie żłobka dla 56 dzieci w lokalu Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Radzikowskiego 100J w Krakowie” oraz nabór na członków komisji konkursowej.

 1. Otwarty konkurs ofert na realizację, w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka dla 56 dzieci w lokalu Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Radzikowskiego 100J w Krakowie” oraz nabór na członków komisji konkursowej.
 2. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu.
 3. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie powołania komisji konkursowej.
 4. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wyboru oferty i zatwierdzenia wyników konkursu.
 5. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie najmu lokalu.

UWAGA - zmiany w treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na prowadzenie żłobka dla 45 dzieci w lokalu Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Radzikowskiego 100K w Krakowie.

Na podstawie działu XIII ust. 31 ogłoszenia Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 sierpnia 2019 r. otwartego konkursu ofert na realizację, w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka dla 45 dzieci w lokalu Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Radzikowskiego 100K w Krakowie” oraz naboru na członków komisji konkursowej, w dniu 22 sierpnia 2019 r.w treści ogłoszenia oraz w załączniku nr 1 do ogłoszenia stanowiącym Formularz oferty, wprowadza się następujące zmiany:

1) Treść działu XII ust. 3 ogłoszenia otrzymuje brzmienie:

„3.Termin składania ofert upływa w dniu 13 września 2019 r. o godz. 15.00. Oferty, wyłącznie w formie papierowej, należy składać w zaklejonych kopertach w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, piętro III, pokój 8 (sekretariat), z zaznaczeniem na kopercie nazwy oferenta oraz nazwy zadania publicznego tj.: „Prowadzenie żłobka dla 45 dzieci w lokalu Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Radzikowskiego 100K w Krakowie”.”;

2) W załączniku nr 1 do ogłoszenia stanowiącym Formularz oferty, pkt VII otrzymuje brzmienie:

„VII. Proponowana kadra opiekuńcza i jej wynagrodzenie oraz kadra pielęgniarska.

(wypełnia oferent – należy wpisać w szczególności:

1) liczbę etatów i kwalifikacje kadry opiekuńczej – nie mniej niż 8 etatów, przy udziale, której oferent będzie świadczyć opiekę w żłobku, w tym dodatkowy personel świadczący opiekę na podstawie umów cywilnoprawnych oraz proponowane miesięczne minimalne wynagrodzenie opiekuna brutto w przeliczeniu na pełny etat;
2) sposób zapewniania opieki pielęgniarskiej tj. przez pielęgniarkę/położną).”.

Pozostałe zapisy otwartego konkursu ofert nie ulegają zmianie.

Załącznik:

Zaktualizowany Formularz oferty
 

 1. Otwarty konkurs ofert na realizację, w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka dla 45 dzieci w lokalu Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Radzikowskiego 100K w Krakowie” oraz nabór na członków komisji konkursowej.
 2. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu.
 3. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie powołania komisji konkursowej.
 4. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wyboru oferty i zatwierdzenia wyników konkursu.
 5. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie najmu lokalu.

Zarządzenie nr 1226/2019 PMK z dnia 24.05.2019 r. w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego.

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

pokaż metkę
Osoba publikująca: PAULINA WOŹNIAK
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2018-12-19
Data aktualizacji: 2019-12-10
Powrót