Dotacje rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Otwarte konkursy ofert, rok 2021 - Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

 

Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego pod nazwą „Miejskie Centrum Informacji Społecznej” w zakresie: Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 17 grudnia 2021 r. o g. 12.00.


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego pod nazwą „Zima w mieście dla dzieci z niepełnosprawnościami - półkolonie” w zakresie: Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 17 grudnia 2021 r. o g. 12.00.


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie: „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” i „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych” pn. „Pielęgnacja i profilaktyka stóp podolog 85+ oraz 70+ dla osób z niepełnosprawnościami”.

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 7 grudnia 2021 r. o godz. 12.00.

Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 23 listopada 2021 roku o godz. 12.00.


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie: „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” pn. „Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów”.

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 7 grudnia 2021 r. o godz. 12.00.

Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 23 listopada 2021 roku o godz. 12.00.


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców. Tytuł zadania publicznego: „Pracownia Młodych na Kozłówce”.

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 9 listopada 2021 o godz. 15.00.
Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 26 października 2021 roku o godz. 15.00.


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców pn. „Centrum Wielokulturowe”.

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa z dniem 16 listopada 2021 roku o godz. 12.00

Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 26 października 2021 o godz. 15.00


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa lub udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Tytuł zadania publicznego: „Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego".

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa z dniem 5 listopada 2021 r. o godz. 15:00.

Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 20 października 2021 r. o godz. 16:00.


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka w lokalu na os. Dywizjonu 303 20A w Krakowie”. 

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa z dniem 27 października 2021 roku o godz. 15.00.

Termin wizji lokalnej lokalu wyznaczono na dzień 15 października 2021 roku o godz. 18.00 na os. Dywizjonu 303 20A.

Termin zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej upływa z dniem 15 października 2021 roku  o godz. 10.00.


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w okresie od 8 listopada 2021 r.  do 30 kwietnia 2022 r. w formie wsparcia zadania publicznego pn. „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3” w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 15 października 2021 o godz. 15:00.


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego pn.: „Centrum Obywatelskie Centrum C 10” w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 6 października 2021 o godz. 15:00.


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w okresie od 20 września 2021 r.  do 30 kwietnia 2022 r. w formie wsparcia zadania publicznego pn. „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3” w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 30 sierpnia 2021 r. o godz. 15.00.


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców. Tytuł zadania publicznego: „Pracownia Młodych”.

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 27 sierpnia 2021 o godz. 15.00.
Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 13 sierpnia 2021 roku o godz. 15.00.


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w okresie od 1 października 2021 r. do 30 września 2023 r. w formie powierzenia zadania publicznego pn.  „Asystent dla seniorów 85+ i osób z niepełnosprawnościami 70+” w zakresie: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w okresie od 1 września 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. w formie wsparcia zadania publicznego pod nazwą "Integracyjne Centrum Rodziców z dzieckiem po 6 roku życia o specjalnych potrzebach rozwojowych" w zakresie: Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 5 sierpnia 2021 roku o godz. 12:00.


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego pn.: „Działania wspierające integrację sektora pozarządowego” w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców. Tytuł zadania publicznego: „Pracownia Młodych”.

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 22 lipca 2021 o godz. 15.00.
Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 9 lipca 2021 roku o godz. 15.00.


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców. Tytuł zadania publicznego: „Kampania społeczna dot. różnorodności i wielokulturowości”.


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie „działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”.

Tytuł zadania publicznego:„Konkurs ofert na wydarzenie/ cykl wydarzeń: Działalność na rzecz rozwoju wspólnot i integracji społeczności lokalnych, połączonej ze wzmocnieniem tożsamości lokalnej, polegającej np. na zorganizowaniu konkursów (np. literackich, historycznych, plastycznych, fotograficznych, sportowych), sporządzeniu wirtualnego albumu zawierającego lokalne wspomnienia, poprowadzeniu gry terenowej, zajęć poświęconych tradycji lub historii Krowodrzy lub działań z zakresu ekologii i bezpieczeństwa, bądź innych działań zaproponowanych przez NGO za wyjątkiem pikników; z uwzględnieniem elementu międzypokoleniowego i potrzeb osób niepełnosprawnych”.

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 14 lipca 2021 o godz. 15.00.
Termin zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej upływa z dniem 30 czerwca 2021 godzina 15.00.


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców. Tytuł zadania publicznego: „Festiwal Wielokulturowy”

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upłynął 20 lipca 2021 o godz. 12.00.


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców. Tytuł zadania publicznego: „Działania integracyjne dla młodzieży szkół średnich oraz studentów – cudzoziemców mieszkających w Krakowie”

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 20 sierpnia 2021 r. o godz. 12.00.


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców. Tytuł zadania publicznego: „Asystenci Międzykulturowi”.

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upłynął 20 lipca 2021  r. o godz. 12.00.


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej w zakresie: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2021”

Termin składania ofert upływa 29 czerwca 2021 roku o godz. 12.00


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców. Tytuł zadania publicznego: „Język polski jako obcy - wzmocnienie kompetencji językowych i komunikacyjnych cudzoziemców”.

Termin składania ofert upłynął 18 czerwca 2021 roku o godz. 12.00.


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka w lokalu przy ul. Cystersów 26 w Krakowie”

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa z dniem 14 czerwca 2021 roku o godz. 15.00.

Termin wizji lokalnej lokalu wyznaczono na dzień 31 maja 2021 roku o godz. 17.30 przy ul. Cystersów 26.

Termin zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej upływa z dniem 27 maja 2021 roku  o godz. 10.00.


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka w lokalu przy ul. Dobrego Pasterza 118C w Krakowie”

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa z dniem 14 czerwca 2021 roku o godz. 15.00.

Termin wizji lokalnej lokalu wyznaczono na dzień 2 czerwca 2021 roku o godz. 17.30 przy ul. Dobrego Pasterza 118C.

Termin zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej upływa z dniem 27 maja 2021 roku  o godz. 10.00.


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego pn. „Wypoczynek letni dzieci i młodzieży – wyjazdy” w zakresie:
Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci młodzieży

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 7 czerwca 2021 roku o godz. 12:00.


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego pn. „Lato w mieście dla dzieci z niepełnosprawnościami” w zakresie: Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 7 czerwca 2021 roku o godz. 12:00.


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego pn. „Fundusz Wkładów Własnych” w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 18 czerwca 2021 roku o godz. 15:00.


Konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego

Termin składania ofert upływa 14 maja 2021 r. o godz. 15:00.


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pn. Program Wsparcia Samorządów Uczniowskich #SU-w-ak


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego pn. „Aktywizacja dzieci i młodzieży metodą streetworkingu na terenie Dzielnicy IV” w zakresie: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Termin składania ofert upływa 13 maja 2021 roku.


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego pn.: „Przeprowadzenie kampanii społecznej promującej krakowskie organizacje pozarządowe w sektorze podmiotów gospodarczych” w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 7 maja 2021 o godz. 15:00.


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców Tytuł zadania publicznego: Pakiet powitalny dla cudzoziemców

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upłynął 7 maja 2021 o godz. 12.00.


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców. Tytuł zadania publicznego: Kampania społeczna dot. różnorodności i wielokulturowości

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upłynął 20 kwietnia 2021 roku o godz. 15.00.


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej w zakresie: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2021”

Termin składania ofert upływa 14 kwietnia 2021 roku o godz. 12.00


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, pn. „Młodzież Działa Lokalnie”

Termin składania ofert upływa 12 kwietnia 2021 roku o godz. 15.00


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, pn. „Festiwal Kultury Młodzieżowej”

Termin składania ofert upływa 12 kwietnia 2021 roku o godz. 12.00


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego pn. „Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów” w zakresie: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Termin składania ofert upływa 31 marca 2021 roku o godz. 12.00


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego pn. „Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych” w zakresie: Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Termin składania ofert upływa 26 marca 2021 roku o godz. 15.00.


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pn. „Opracowanie informatora – Oferta organizacji pozarządowych dla mieszkańców Krakowa”.

Termin składania ofert upływa 22 marca 2021 r. o godz. 15:00.


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadań publicznych zaplanowanych przez Dzielnice Miasta Krakowa do realizacji we współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie: Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Termin składania ofert upływa 10 marca 2021 roku o godz. 15.00.


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie: Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. Wyłonienie Operatora konkursu na mikrodotacje w ramach Regrantingu na realizację w 2021 roku zadania publicznego w zakresie przedsięwzięć realizowanych w ramach Tygodnia Osób Niepełnosprawnych „Kocham Kraków z Wzajemnością”

Termin składania ofert upływa 9 marca 2021 roku o godz. 15.00.


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie: Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. "Integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych"

Termin składania ofert upływa 9 marca 2021 roku o godz. 15.00.


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie: Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Działania wspierające rodzinę z niepełnosprawnym dzieckiem lub dorosłym dzieckiem niepełnosprawnym”

Termin składania ofert upływa 9 marca 2021 roku o godz. 15.00.


Konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie: Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. "Działania na rzecz rozwoju sportu osób niepełnosprawnych".

Termin składania ofert upływa 9 marca 2021 roku o godz. 15.00.


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pn. Młodzież Działa Lokalnie

Termin składania ofert upływa 5 marca 2021 roku o godz. 15.00.


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pn. "Festiwal Kultury Młodzieżowej".

Termin składania ofert upływa 25 lutego 2021 roku o godz. 15.00.


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego pn. „Wsparcie seniora w miejscu zamieszkania ASYSTENT 85+” w zakresie: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Termin składania ofert upływa 25 lutego 2021 roku o godz. 14.00


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. „Mamo, tato! Sprawdź jak się rozwijam”.


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego pn. „Centrum Wielokulturowe” w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców.

pokaż metkę
Autor: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Osoba publikująca: Joanna Słomska
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2020-12-17
Data aktualizacji: 2021-11-26
Powrót