Program Rozwoju Sportu w Krakowie na lata 2016-2019

Czas trwania konsultacji:
2015-10-16 - 2015-10-31
Raport końcowy z konsultacji:
Opis:

Konsultacje Programu Rozwoju Sportu w Krakowie na lata 2016-2019

 

Dyrektor Wydziału Sportu Urzędu Miasta Krakowa w imieniu grupy Radnych Miasta Krakowa zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Programu Rozwoju Sportu w Krakowie na lata 2016-2019.

 


Konsultacje odbywać się będą w dniach od 16 do 31 października 2015 r. włącznie.

 


Uwagi do konsultowanego dokumentu należy składać poprzez formularz konsultacji dostępny:

  1. na stronie: http://ngo.krakow.pl/konsultacje/prs  lub
  2. na stronie ogłoszenia (wersja w pliku .doc). 


Wypełniony formularz z uwagami należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 31.10.2015 r. na:

  1. adres poczty elektronicznej sp.umk@um.krakow.pl lub
  2. numer faksu 12 616 95 25 lub
  3. adres: Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa 31-549 Kraków, Al. Powstania Warszawskiego 10. 

 

Organizacja decyduje o wyborze formy skutecznego zgłoszenia uwag do konsultowanego dokumentu.

Szczegóły:

Tytuł:
Program Rozwoju Sportu w Krakowie na lata 2016-2019
Organizator:
Wydział Sportu działający w imieniu grupy Radnych Miasta Krakowa
Informacje dodatkowe:

Minimalne wymagania techniczne jakie muszą być spełnione, by organizacja mogła skorzystać ze strony: http://ngo.krakow.pl/konsultacje/prs:

  • komputer z dostępem do internetu;
  • przeglądarka internetowa z obsługą HTML5 – zalecana Mozilla Firefox/Waterfox ( wersji 36 lub nowszej), Internet Explorer (w wersji 9 lub wyższej);
  • zalecane ustawienia minimalnej rozdzielczości ekranu: 1280 x 1024.  
     
Pliki związane z konsultacjami:

Partnerzy