Komunikat archiwalny

Otwarty konkurs ofert „Wspieranie rodziców w sprawowaniu opieki nad dziećmi do lat 3”

Wydział Spraw Społecznych UMK informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2017 roku zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Wspieranie rodziców w sprawowaniu opieki nad dziećmi do lat 3”. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa z dniem 9 marca 2017 roku o godz. 14.00.

Otwarty konkurs ofert „Wspieranie rodziców w sprawowaniu opieki nad dziećmi do lat 3”
Fot. Organizacje Pozarządowe

Planowana wysokość środków publicznych na wsparcie realizacji zadania publicznego: 110000 zł.

Realizacja zadania publicznego obejmuje w szczególności prowadzenie stacjonarnej Placówki mającej na celu psychologiczne wsparcie rodziców z dziećmi w wieku do lat 3, i której nadrzędnym zadaniem będzie profilaktyka i wykrywanie zaburzeń w relacjach rodzinnych. Placówka winna także udzielać pomocy w budowaniu zdrowych, pozytywnych więzi rodzinnych, stanowiących podstawę prawidłowego rozwoju psychofizycznego dziecka i zapobiegać patologiom wynikającym z upośledzonych relacji rodziców z dzieckiem oraz przemocy w rodzinie poprzez m.in. fachową pomoc w zrozumieniu zachowań dziecka.  

Termin składania ofert upływa 9 marca 2017 roku o godz. 14.00.

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i dokumentami dot. konkursu.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: SYLWIA DROŻDŻ
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy