Komunikat archiwalny

Ogłoszono konkurs w ramach COSME

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków nr COS-EINET-2017-3-04 w ramach Programu COSME pn. European Incubation Network(s) for Creativity-Driven Innovation (Europejska sieć (sieci) inkubacji dla innowacyjności opartej na kreatywności).

Ogłoszono konkurs w ramach COSME
Fot. Pixabay

Głównym celem działania jest wspieranie tworzenia, rozwoju biznesu i zwiększania skali firm w sektorze mody i turystyki poprzez inkubatory i akceleratory, które integrują kreatywność, sztukę i umiejętności projektowe z branż kultury i przemysłu twórczego (CCI) z najnowocześniejszą technologią, nauką i innymi odpowiednimi ekspertyzami.

Nabór podzielony jest na dwie części. Jedna część ma wspierać sieci ponadnarodowe inkubatorów przedsiębiorczości i akceleratorów, którzy wspierają biznes w celu połączenia projektów FashionTech. Druga część ma wspierać transnarodowe sieci inkubatorów przedsiębiorczości i akceleratorów, wspierających przedsiębiorstwa w projektach turystycznych skupiających się na innowacjach opartych na technologii CCI.

Część 1 będzie wspierać projekt w obszarze FashionTech (skrzyżowanie mody i technologii), w szczególności w odniesieniu do:

 • produktów i materiałów;
 • projektowania i produkcji;
 • handlu detalicznego i marketingu.

Część 2 będzie wspierać projekt w dziedzinie turystyki, koncentrujący się na innowacjach opartych na technologii CCI:

 • cały łańcuch wartościowy lub niektóre jego segmenty (zakwaterowanie, sprzedaż biletów, zarządzanie podróżą, doświadczenie odwiedzających, korzystanie z dużych danych)
 • niektóre lub wszystkie sektory, takie jak osoby podróżujące w celach wypoczynkowych lub biznesowych, oraz turystyka kulturalna.
 • niektóre lub wszystkie konkretne rynki źródłowe (wewnątrz UE, między kontynentami, takie jak Chiny w celu zbudowania w 2018 r. turystycznego tempa rocznego UE-Chiny).

Wnioskodawca musi być całkowicie lub częściowo podmiotem publicznym lub prywatnym. Prywatne podmioty muszą być właściwie ustanowione i zarejestrowane na mocy prawa krajowego. Wnioskodawcy muszą być osobami prawnymi tworzącymi Konsorcjum (sieć) inkubatorów przedsiębiorczości, akceleratorów i organizacji wspierających działalność gospodarczą, które zapewniają wsparcie biznesowe dla MŚP i początkujących firm. Konsorcja muszą składać się z co najmniej czterech osób prawnych z co najmniej trzech różnych państw członkowskich UE i / lub krajów uczestniczących w programie COSME.

Przykładowa lista typów podmiotów, które mogą aplikować:

 • organizacje non-profit (prywatne lub publiczne);
 • inkubatory przedsiębiorczości, akceleratory, laboratoria, uczelnie wyższe lub instytucje edukacyjne, centra badawcze i inne odpowiednie organizacje wspierające biznes, które zapewniają wsparcie biznesowe dla MŚP i początkujących firm.)
 • władze publiczne (krajowe, regionalne, lokalne);
 • podmioty działające dla zysku.

Podmioty te muszą mieć siedzibę w:

 • kraju członkowskim UE
 • krajach uczestniczących w programie COSME zgodnie z art. 6 rozporządzenia COSME.

Projekt powinien trwać od 24 do 36 miesięcy.

Na dofinansowanie projektów przewidziano 2 600 000 EUR, zgodnie z następującym podziałem:

 • Część 1: 1 600 000 EUR
 • Część 2: 1 000 000 EUR.

Maksymalna kwota wsparcia wynosi:

 • Część 1: 1 600 000 EUR
 • Część 2: 1 000 000 EUR.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 75% kosztów kwalifikowalnych. Przewiduje się dofinansowanie dwóch projektów – po jednym z każdej części.

Termin składania wniosków upływa 19 października 2017 r. o godz. 17:00 czasu brukselskiego.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć pod adresem: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/topics/cos-2017-3-04-2.html

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: AGNIESZKA SIKORA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy