Granty Fundacji PGE

Celem Fundacji PGE jest wspieranie projektów i działań, które są spójne ze Statutem Fundacji oraz przyczynią się do postrzegania Grupy Kapitałowej PGE jako odpowiedzialnego partnera społecznego i biznesowego.

Granty Fundacji PGE
Fot. Pixabay

Fundacja PGE prowadzi działalność grantodawczą na rzecz innych organizacji i instytucji. Udziela wsparcia osobom prawnym i organizacjom, które nie posiadają osobowości prawnej. Nie przyznaje darowizn osobom fizycznym, lecz jedynie podmiotom, które w ramach swoich działań statutowych świadczą pomoc i wsparcie osobom fizycznym.

O granty mogą ubiegać się m.in. fundacje i stowarzyszenia, szkoły, uczelnie, domy dziecka, ośrodki opieki społecznej, organizacje i instytucje działające na rzecz dobra publicznego, zakłady opieki zdrowotnej (np. szpitale).

Fundacja udziela darowizn w formie dofinansowania lub współfinansowania.

Działania Fundacji koncentrują się w szczególności na obszarach:

  • nauka i edukacja
  • lecznictwo i ochrona zdrowia
  • pomoc społeczna
  • działalność ekologiczna i ochrona środowiska
  • sport dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych

Wnioski rozpatrywane są zgodnie z kolejnością ich nadesłania przez pracowników Biura Fundacji i Zarząd Fundacji. Jeżeli wnioskowana kwota przekracza 5000 Euro, wniosek musi zostać pozytywnie zaopiniowany również przez Radę Fundacji.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.gkpge.pl/fundacja/Filantropia

 

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy