Komunikat archiwalny

„TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM” - IV edycja konkursu Fundacji Santander Bank Polska

Celem Konkursu jest wyzwolenie potencjału społecznego członków lokalnych organizacji pozarządowych oraz jednostek publicznych prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną, wychowawczą, charytatywną i społeczną, zainspirowanie ich do działania na rzecz dobra wspólnego w przestrzeni publicznej, w lokalnym środowisku.

„TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM” - IV edycja konkursu Fundacji Santander Bank Polska
Fot. bzwbk.pl/tumieszkamtuzmieniam

Granty w Konkursie przyznawane są na wsparcie projektów z zakresu: zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej, poprawy jej estetyki, czystości, funkcjonalności, ochrony zabytków, pielęgnowania i tworzenia miejsc pamięci, ochrony i poszerzania wiedzy o środowisku naturalnym, promocji i upamiętnienia postaci, które wywarły pozytywny wpływ na lokalne środowisko i których dorobek jest żywy w lokalnej świadomości albo wart przywrócenia pamięci, budowania wspólnot międzypokoleniowych, pogłębiania więzi lokalnych, współpracy między organizacjami, poprawy jakości życia.

W konkursie może wziąć udział każdy. Wystarczy kreatywny i konkretny pomysł na zmianę w swojej okolicy, który zostanie zgłoszony za pośrednictwem dowolnej fundacji, stowarzyszenia lub pozarządowej organizacji społecznej, szkoły, domu kultury, czy też innej instytucji samorządowej.

IV edycja konkursu grantowego daje szanse zdobycia jednego ze 121 grantów na wsparcie najbardziej perspektywicznych celów.

Fundacja Santander Bank Polska wesprze realizację 25 najlepszych inicjatyw lokalnych kwotą w wysokości 10 000 zł, dofinansuje 35 projektów kwotą 7 000 zł i 61 projektów kwotą 5 000 zł.

Termin ostateczny składania wniosków upływa w dniu 15 października 2018 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://fundacja.santander.pl/2018/09/20/rusza-nabor-wnioskow-w-iv-edycji-konkursu-grantowego-tu-mieszkam-tu-zmieniam/

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy