Ogłoszono konkurs pod nazwą „Małopolskie Orkiestry Dęte 2019”

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w 2019 roku pn. „Małopolskie Orkiestry Dęte 2019”.

Ogłoszono konkurs pod nazwą „Małopolskie Orkiestry Dęte 2019”
Fot. Pixabay

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze kultury.

W ramach konkursu wspierane będą zadania przygotowujące świadomych odbiorców i uczestników kultury wśród wszystkich grup wiekowych oraz stwarzających warunki do tworzenia i poznawania kultury i rozwijania pasji, talentów i postaw aktywnych poprzez zakup strojów, instrumentów oraz akcesoriów muzycznych, wydawnictw muzycznych dla orkiestr dętych połączonych z organizację wydarzeń związanych z rozwojem lub popularyzacją działalności orkiestr dętych (np. warsztaty, szkolenia, koncerty, spotkania, prelekcje).

W ramach realizacji zadania oferent zobowiązany będzie w szczególności do uwzględnienia obligatoryjnych rezultatów:

  • Organizację co najmniej jednego wydarzenia związanego z rozwojem lub popularyzacją działalności orkiestr dętych np. : warsztat, szkolenie, koncert, spotkanie, prelekcja, itp.
  • Zakup co najmniej jednego instrumentu muzycznego lub jednego elementu będącego akcesoriami muzycznymi lub jednego elementu stroju z przeznaczeniem dla orkiestr dętych.

Na konkurs przeznaczono środki finansowe do łącznej kwoty 250 000 zł. Maksymalna kwota oczekiwanej przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego nie może być większa niż 20 000 złotych.

Oferent zobowiązany jest do wykazania się „innymi środkami finansowymi”, lub sumą „innych środków finansowych” i „wkładu osobowego” w wysokości co najmniej 20% wszystkich kosztów realizacji zadania. Przy czym wysokość „innych środków finansowych” oraz wartość „wkładu osobowego” może się zmieniać, o ile nie zmniejszy się wartość tych środków
w stosunku do wydatkowanej kwoty dotacji.

Maksymalna kwota przyznanej dotacji na realizację zadania nie może być wyższa niż 80 % całkowitych kosztów zadania.

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 31 lipca 2019 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1630381,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-dziedzinie-kultury.html

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy