Komunikat archiwalny

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ogłosił nabór wniosków do programu LATO W TEATRZE

Celem Programu LATO W TEATRZE jest szerzenie i wspieranie idei Pedagogiki teatru ze szczególnym uwzględnieniem działań pedagogiczno-teatralnych, w których grupa docelowa ma utrudniony dostęp do kultury oraz działań realizowanych z częściowym udziałem grup defaworyzowanych – osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców obszarów o najniższym PKB.

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ogłosił nabór wniosków do programu LATO W TEATRZE
Fot. Pixabay

Do konkursu mogą zgłosić się dysponujące przestrzeniami do przeprowadzenia warsztatów oraz prezentacji finałowych prac warsztatowych, gotowe do podjęcia działań z zakresu edukacji teatralnej w okresie letnim:

  • teatry i inne samorządowe instytucje kultury,
  • organizacje pozarządowe.

Z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu wykluczone są państwowe instytucje kultury.

Wnioskodawca, który od 2014 roku był beneficjentem Programu przez trzy lub więcej edycji, zobowiązany jest do ubiegania się o udział w module Lato w teatrze +. Celem Modułu jest wprowadzenie przez Wnioskodawcę nowej instytucji do Programu i przygotowanie jej do samodzielnego udziału w konkursie w kolejnej edycji Programu.

Aby wziąć udział w konkursie na dofinansowanie w ramach Programu, Wnioskodawca musi złożyć wniosek - autorski projekt dwutygodniowych teatralnych półkolonii lub kolonii, którego realizacja planowana jest w okresie letnich wakacji szkolnych w 2020 r., tj. między 27 czerwca a 31 sierpnia 2020 r.

Na realizację Programu w 2020 roku przewidziano 1,5 mln złotych. Wnioskodawca musi zapewnić finansowy wkład własny do Projektu w wysokości minimum 10% wartości całego Projektu.

Termin ostateczny składania wniosków upływa w dniu 14 lutego 2020 roku.

Spośród nadesłanych zgłoszeń Komisja Ekspertów Lata w teatrze wybierze najciekawsze propozycje, które uzyskają dofinansowanie w wysokości maksymalnie 40 000 złotych.

Lista wybranych projektów zostanie ogłoszona najpóźniej 17 kwietnia 2020 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://latowteatrze.pl/konkurs_grantowy,zloz_wniosek.html

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy