Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs pn. Kultura Wrażliwa

Celem zadania jest zwiększenie dostępu do kultury dla osób z niepełnosprawnościami w województwie małopolskim.

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs pn. Kultura Wrażliwa
Fot. pixabay.com

W ramach konkursu wspierane będą zadania:

  1. znoszące bariery w dostępie do kultury dla osób z niepełnosprawnościami, m.in. poprzez dostosowanie do potrzeb tego typu publiczności i dostępie do dzieł literackich, teatralnych, filmowych oraz eksponatów, obiektów i zajęć warsztatowych;
  2. aktywizujące środowisko osób z niepełnosprawnościami i zwiększające ich udział w obiegu kulturalnym;
  3. utrwalające i zachowujące zasoby dziedzictwa kulturowego w formie cyfrowej, która umożliwia ich odbiór przez szerokie grono publiczności (w tym równy dostęp dla osób z niepełnosprawnościami);
  4. zachęcające do tworzenia dostępnych treści kultury;
  5. wzbogacające ofertę kulturalną Małopolski dostosowaną dla osób z niepełnosprawnościami poprzez realizację działań kulturalnych, animacyjnych, artystycznych oraz chroniących dziedzictwo kulturowe Małopolski
  6. edukujące z zakresu dostosowania oferty kulturalnej dla osób z niepełnosprawnościami.

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem, celami i założeniami konkursu, w jakim realizowane jest zadanie.

Na realizację zadań wybranych w ramach konkursu przeznaczono środki finansowe do łącznej kwoty 100 000 zł. Wysokość środków przeznaczonych na jedno zadanie nie będzie wyższa niż 10 000 zł.

Zlecenie w/w zadania odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Oferent zobowiązany jest do wykazania się własnym wkładem w wysokości 5% wszystkich kosztów zadania dla projektów. Udział wkładu własnego finansowego w stosunku do sumy wszystkich kosztów realizacji zadania nie może być niższy niż 1%.

Ostateczny termin składania ofert upływa 5 listopada 2020 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1830447,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-dziedzinie-kultury.html

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy