Dotacje rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Minister Edukacji i Nauki ogłosił otwarty konkurs

Minister Edukacji i Nauki ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego pn. „Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych Polaków za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Rzeczypospolitej Polskiej”

Celem konkursu jest wyłonienie ofert na realizację współpracy szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych Polaków za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Rzeczypospolitej Polskiej.

Preferowaną formą realizacji zadania publicznego jest współpraca par szkół (przez parę szkół rozumie się współpracujące ze sobą szkołę funkcjonującą w systemie oświaty innego państwa lub organizację społeczną Polaków za granicą prowadzące nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim i szkołę w Rzeczypospolitej Polskiej, w formie zdalnej, z wykorzystaniem nieodpłatnych ogólnodostępnych platform komunikacji, bądź w formule tradycyjnej, w przypadku zgody obu szkół partnerskich lub organizacji społecznych, (w formie wizyt w szkołach, wycieczek, warsztatów, objazdów historycznych, itp.).

Do składania ofert upoważnione są organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, jednostki samorządu terytorialnego i publiczne lub niepubliczne uczelnie, mające doświadczenie w pracy na rzecz Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących, w obszarze określonym w regulaminie konkursu.

Głównymi Beneficjentami końcowymi zadania publicznego są uczniowie do ukończenia 18 roku życia uczący się języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w:

  • szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
  • organizacjach społecznych Polaków za granicą,
  • szkołach w Rzeczypospolitej Polskiej.

W realizacji zadania publicznego mogą uczestniczyć również nauczyciele szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych Polaków za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim oraz nauczyciele szkół w Rzeczypospolitej Polskiej.

Na realizację zadania publicznego przeznaczono środki publiczne w wysokości 1.500.000 zł

Maksymalna wysokość dotacji dla jednej pary szkół partnerskich wynosi 50.000 zł. Dotacja może zostać przyznana pod warunkiem zapewnienia przez oferenta środków finansowych własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł w łącznej wysokości minimum 10% całkowitych kosztów realizacji zadania publicznego (do środków finansowych własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł nie wlicza się wkładu osobowego i wkładu rzeczowego).

Oferty należy składać w terminie do dnia 30 lipca 2021 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-2021-r-pn-rodzina-polonijna-wspolpraca-szkol-funkcjonujacych-w-systemach-oswiaty-innych-panstw-oraz-organizacji-spolecznych-za-granica-prowadzacych-nauczanie-jezyka-polskiego-historii-geografii-kultury-polskiej-oraz-innych-przedmiotow-nauczanych-w-jezyku-polskim-ze-szkolami-w-polsce

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2021-07-14
Data aktualizacji: 2021-07-14
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat