Dotacje rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Dofinansowanie wkładów własnych na realizację projektów humanitarnych

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił otwarty konkurs ofert pod nazwą „Zapewnienie wkładów własnych na realizację projektów humanitarnych w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki, finansowanych ze źródeł innych niż budżet RP 2021”

Celem konkursu jest zapewnienie polskim organizacjom możliwości udziału w międzynarodowych przedsięwzięciach, poprzez sfinansowanie części ich działań, wnoszonych jako wkład własny tych organizacji do ww. przedsięwzięć, zgodnie z założeniami Planu współpracy rozwojowej w roku 2021.

Projekt powinien zakładać finansowanie działań o charakterze humanitarnym w Syrii lub/i Libanie lub/i Jordanii lub/i Iraku lub/i Jemenie lub/i Palestynie lub/i Turcji lub/i Somalii lub/i Sudanie Południowym lub/i Etiopii. Projekt przedstawiony w konkursie MSZ musi zakładać konkretne i weryfikowalne rezultaty, które zostaną osiągnięte w terminie jego realizacji, czyli najpóźniej do dnia 31 grudnia 2021 r.

Projekt musi być elementem przedsięwzięcia, które jest współfinansowane ze środków innych niż budżet RP tj. ze środków finansowych Organizacji Narodów Zjednoczonych lub środków dostępnych z Unii Europejskiej.

Na konkurs zaplanowano środki finansowe w wysokości 900 000,00 zł. Zlecenie zadania publicznego będzie miało formę powierzenia. Wkład własny w projekcie składanym do MSZ nie jest wymagany.

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, spełniające wymogi określone w Regulaminie konkursu, tj. organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy.

Realizacja zadania może rozpocząć się nie wcześniej, niż od dnia 1 stycznia 2021 r. i zakończyć nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 30 września 2021 r., o godziny 16:15.

Każdy podmiot może złożyć maksymalnie dwie oferty.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/polskapomoc/ogloszenie-konkursu-zapewnienie-wkladow-wlasnych-na-realizacje-projektow-humanitarnych-w-krajach-bliskiego-wschodu-i-afryki-finansowanych-ze-zrodel-innych-niz-budzet-rp-2021

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2021-09-09
Data aktualizacji: 2021-09-09
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat