Dotacje rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Konkurs na prowadzenie mieszkania chronionego przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację, w formie powierzenia, zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn.: „Prowadzenie od 01.11.2021 r. do 31.10.2024 r. w lokalu na os. Centrum C stanowiącym własność Gminy Miejskiej Kraków, mieszkania chronionego wspieranego przeznaczonego dla 4 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków”.

Zleceniobiorca zobowiązany jest do prowadzenia mieszkania chronionego wspieranego w okresie od 1 listopada 2021 r. do 31 października 2024 r., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. z 2018 r. poz. 822) dla 4 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi, skierowanych przez Realizatora zadania, zgodnie z decyzją wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa;

Oczekiwanym celem zlecanego zadania jest:

  • Zabezpieczenie mieszkańcom potrzeb bytowych i opiekuńczych poprzez świadczenie usług i wsparcia w życiu codziennym;
  • Utrzymanie więzi rodzinnych i uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej.

Na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 115 200,00 zł w tym:

  • w 2021 roku - 6 400,00 zł;
  • w 2022 roku - 38 400,00 zł;
  • w 2023 roku - 38 400,00 zł;
  • w 2024 roku - 32 000,00 zł.

Podczas realizacji zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany jest stosować się do obowiązujących ograniczeń i obostrzeń wynikających z obowiązującego w tym okresie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Dofinansowanie dla podmiotu posiadającego status organizacji pożytku publicznego, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nastąpi w trybie powierzenia realizacji zadania publicznego.

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 7 października 2021 r. o godz. 12:00.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=145186&_ga=2.221813464.1973989553.1632133371-1580195574.1628246486

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2021-09-23
Data aktualizacji: 2021-09-23
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat