Dotacje rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Minister Sportu i Turystyki ogłosił Program dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży

Celem Programu jest wspieranie procesu szkolenia sportowego oraz współzawodnictwa młodzieży, stworzenie zawodnikom możliwości na kontynuowanie kariery w reprezentacjach seniorskich oraz awans reprezentacji Polski w rankingach medalowych i punktacji w sportach objętych programem igrzysk olimpijskich. 

Realizacja celów określonych w Programie następuje poprzez:

 • zapewnienie zawodnikom optymalnych warunków szkolenia, możliwości podnoszenia poziomu sportowego oraz przygotowania do reprezentowania krajuwe współzawodnictwie międzynarodowym,
 • zabezpieczenie zawodników w niezbędny sprzęt sportowy lub specjalistyczny nieodzowny do zachowania ciągłości realizacji szkolenia, w wieloletnim procesie treningowym,
 • udział członków kadry narodowej we współzawodnictwie sportowym w zawodach krajowych lub międzynarodowych,
 • wspieranie organizacji wybranych zawodów sportowych.

W ramach realizacji Programu wyróżniono następujące zadania:

 • szkolenie i współzawodnictwo sportowe zawodników w młodzieżowych kategoriach wiekowych zgodnych z Systemem Sportu Młodzieżowego,
 • współzawodnictwo sportowe,
 • organizację zawodów Turnieju Nadziei Olimpijskich, w ramach Grupy Wyszehradzkiej.

Na realizację programu w 2022 r. przeznaczono środki finansowe w wysokości 123 900 000,00 zł, w tym na realizację działania związanego z:

 • udziałem w EYOF - 1 000 000,00 zł;
 • udziałem w Uniwersjadzie i AMŚ - 2 500 000,00 zł;
 • organizacją zawodów „Turnieju Nadziei Olimpijskich”, w ramach Grupy Wyszehradzkiej - 400 000,00 zł.

Składane wnioski muszą przewidywać w realizacji planowanego działania udział środków własnych i środków pochodzących z innych źródeł w wysokości co najmniej 5% możliwej do przyznania dotacji, przy czym wkład własny Wnioskodawcy w realizację zadania nie może być mniejszy niż 2% możliwej do przyznania dotacji. Wkład ten nie może być finansowany ze środków przekazanych przez Ministra w ramach innych zadań.

Wnioski na realizację zadań objętych Programem mogą składać:

 • polskie związki sportowe,
 • Polski Komitet Olimpijski,
 • stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym lub związki stowarzyszeń działające w obszarze kultury fizycznej.

Wnioski należy składać w terminie do dnia:

 • 31 maja 2022 r. - w przypadku szkolenia i współzawodnictwa sportowego zawodników w młodzieżowych kategoriach wiekowych zgodnych z Systemem Sportu Młodzieżowego;
 • 30 września 2022 r. - w przypadku organizacji zawodów „Turnieju Nadziei Olimpijskich” w ramach Grupy Wyszehradzkiej oraz współzawodnictwa sportowego

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/sport/program-dofinansowania-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolzawodnictwa-mlodziezy-na-2022-r

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2022-01-11
Data aktualizacji: 2022-01-11
Powrót

Zobacz także

Znajdź