Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Konkurs Grant na zdrowie – Gedeon Richter i Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej w służbie pacjentom

Celem konkursu jest wyróżnienie i promowanie organizacji pacjentów, które przygotują i zrealizują projekty w obszarze zdrowia kobiet ze szczególnym uwzględnieniem dziedzin ginekologii i endokrynologii, chorób układu krążenia lub centralnego układu nerwowego. Programy te powinny zmierzać do budowania świadomości pacjentek nt. profilaktyki, standardów w leczeniu bądź poprawy jakości życia w chorobie.

Do Konkursu mogą przystąpić polskie organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), których celem jest poprawa życia, bądź zdrowia pacjentów i ich opiekunów w dowolnym obszarze terapeutycznym.

Organizacje zgłaszające się do programu grantowego mają za zadanie przedstawić koncepcję działań odpowiadających na najpilniejsze potrzeby zdrowotne kobiet. Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie dwie koncepcje możliwe do wdrożenia w ciągu roku.

Projekty oceniane są przez Kapitułę Konkursu według następujących kryteriów:

  • zgodność z Zadaniem Konkursowym;
  • budżet – przygotowany w oparciu o realne wyceny;
  • szczegółowy harmonogram działań;
  • pomysły na rozwój koncepcji w przyszłości;
  • zasięg realizowanych działań – Polska/wybrane województwo/inny obszar;
  • plan ewaluacji koncepcji.

Projekty dotyczące zdrowia kobiet i mieszczące się w obszarze ginekologii i endokrynologii, chorób układu krążenia lub centralnego układu nerwowego będą otrzymywały dodatkowy punkt premiowy.

Komplet dokumentów należy przesłać drogą elektroniczną w terminie do 15 grudnia 2022 roku.

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbywa się ok. 11 lutego, w dniu obchodów Światowego Dnia Chorego.

Nagrodą główną, którą otrzymają 2 wyróżnione organizacje, jest grant w wysokości 20 000 zł przeznaczony na realizację zwycięskich projektów.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.gedeonrichter.pl/grant-na-zdrowie-konkurs/

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitororwania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2022-11-25
Data aktualizacji: 2022-11-25
Powrót

Zobacz także

Znajdź