Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Pajacyk – wsparcie żywnościowe na rok szkolny 2024/2025

Polska Akcja Humanitarna zaprasza do składania wniosków ramach programu Pajacyk – wsparcie żywnościowe na rok szkolny 2024/2025.

Poprzez program Pajacyk – wsparcie żywnościowe, Fundacja Polska Akcja Humanitarna wspiera dzieci i młodzież, a w wyjątkowych przypadkach również dorosłych do 24 roku życia, którzy ze względu na trudną sytuację socjalno-bytową powinny otrzymywać bezpłatne posiłki, a nie mogą liczyć na pomoc z innych źródeł. Pajacyk odpowiada na potrzeby wszystkich dzieci niezależnie od ich narodowości.

Konkurs jest skierowany do szkół podstawowych (publicznych, niepublicznych, prywatnych) oraz samodzielnych świetlic środowiskowych, w których istnieje możliwość wydawania posiłków. Przez samodzielną świetlicę rozumie się taką, która nie podlega szkole.

Przedmiotem finansowania są produkty żywnościowe, mające zapewnić dzieciom uczęszczającym do placówki posiłki. W ramach finansowania uznawane są koszty: 

  • zakupu produktów żywnościowych – w przypadku, gdy placówka posiada własną kuchnię i samodzielnie przygotowuje posiłki 
  • zakupu gotowych posiłków – w przypadku, gdy placówka nie ma kuchni i zapewnia dzieciom posiłek w formie cateringu.

Ze środków finansowych przeznaczonych na żywienie nie mogą być pokryte inne koszty niż produktów żywnościowych czy cateringu. Posiłki finansowane z środków Fundacji powinny być zbilansowane, pełnowartościowe i zdrowe.

Beneficjentami Programu są dzieci i młodzież od 6 do 18 roku życia zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa, niezaradności życiowej rodziców, niepełnosprawności lub innych przyczyn, w tym osoby z doświadczeniem migracji. W wyjątkowych przypadkach beneficjentami mogą być również osoby pełnoletnie, które nie przekroczyły 24 roku życia, a które korzystają z pomocy w specjalnych ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, edukacyjnych bądź rehabilitacyjnych.

Okres realizacji projektów: od 2 września 2024 r. do 27 czerwca 2025 r.

Maksymalna kwota dofinansowania to 50 000,00 zł.

Wnioski konkursowe można składać do 10 lipca 2024, godz. 16.00.

Spotkanie informacyjne w sprawie konkursu odbędzie się 18 czerwca 2024 r., godz. 14.30 poprzez MS Teams (link do spotkania dostępny jest w ogłoszeniu o konkursie).

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://www.pajacyk.pl/nabor/

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2024-06-10
Data aktualizacji: 2024-06-10
Powrót

Zobacz także

Znajdź