Komunikat archiwalny

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. 'Piłka nożna – Rajsko - Jesień'

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Piłka nożna – Rajsko - Jesień" złożonej przez Klub Sportowy "RAJSKO". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 23 września 2013 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. 'Piłka nożna – Rajsko - Jesień'
Fot. Organizacje Pozarządowe

OGŁOSZENIE
o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.
„Piłka nożna – Rajsko - Jesień"

Klub Sportowy „RAJSKO" z siedziba w Krakowie ul. Nad Fosą 32, 30-698 Kraków złożyło do Wydziału Sportu Urzędu Miasta Krakowa ofertę na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. „Piłka nożna – Rajsko - Jesień" do rozpatrzenia w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) zwanej w dalszej części ustawą (tryb pozakonkursowy).

Na podstawie art. 19a ustawy, zamieszcza się ofertę na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Sportu UMK oraz portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 23 września 2013 r. osobiście w formie pisemnej w Wydziale Sportu Urzędu Miasta Krakowa, Kraków, al. Powstania Warszawskiego 10, pok. 520 lub drogą elektroniczną na adres: sp.umk@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

W załączeniu:

  • Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Piłka nożna – Rajsko - Jesień"

  • Aktualny wypis z ewidencji klubów sportowych nie prowadzących działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa potwierdzający status prawny Klubu Sportowego „RAJSKO" z siedzibą w Krakowie ul. Nad Fosą 32, 30-698 Kraków

  • Formularz do zgłaszania uwag wraz z uzasadnieniem, do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

 

 

 

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: SYLWIA DROŻDŻ
Podmiot publikujący: Portal www.ngo.krakow.pl
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy