Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Otwarte konkursy ofert, rok 2023 - Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia "Zadań publicznych zaplanowanych przez Dzielnice Miasta Krakowa do realizacji we współpracy z organizacjami pozarządowymi" w zakresie Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Termin składania ofert upływa 7 kwietnia 2023 r. o godz. 12:00


Konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego

Termin składania ofert upływa 21 marca 2023 r. o godz.15:00.


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację od 11 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. zadania publicznego pn. „Aktywni w Krakowie” w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka. Niniejszy konkurs ma na celu wybór oferty w zakresie realizacji zadania publicznego pn. „Aktywni w Krakowie”, realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego na podstawie projektu nr BO.D8.20/22, jako zadania o charakterze dzielnicowym.

Termin składania ofert upływa 16 marca 2023 r. o godz. 15:00.


 

Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego pn. „Inauguracja XXIV Tygodnia Osób Niepełnosprawnych Kocham Kraków z Wzajemnością" w zakresie Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Termin składania ofert upływa 7 marca 2023 r. o godz. 12:00


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego pn. "XXIV Tydzień Osób Niepełnosprawnych Kocham Kraków z Wzajemnością - Regranting" w zakresie Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Termin składania ofert upływa 7 marca 2023 r. o godz. 12:00


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego pn. "Integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych" w zakresie Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Termin składania ofert upływa 2 marca 2023 r. o godz. 12:00


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego pn. "Działania wspierające rodzinę z niepełnosprawnym dzieckiem lub dorosłym dzieckiem niepełnosprawnym" w zakresie Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Termin składania ofert upływa 1 marca 2023 r. o godz. 12:00


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego pn."Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych" w zakresie Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Termin składania ofert upływa 28 lutego 2023 r. o godz. 12:00


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację od 3 kwietnia do 29 grudnia 2023 r. zadania publicznego pn. „Aktywizacja dzieci metodą streetworkingu na terenie Dzielnicy IV” w zakresie „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”.

Termin składania ofert upływa 27 lutego 2023 r. o godz. 12:00
 


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w okresie od 1 marca 2023 r. do 30 kwietnia 2024 r. w formie wsparcia zadania publicznego pn. „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3” w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

 


Konkurs ofert na realizację w latach 2023-2024 zadań z zakresu zdrowia publicznego

Termin składania ofert upływa 10 lutego 2023 r. o godz.15:00

 


 

pokaż metkę
Osoba publikująca: AGNIESZKA MARKIELOWSKA
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2022-12-19
Data aktualizacji: 2023-03-22
Powrót