Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Oferty składane w trybie art. 19a ustawy, rok 2023 - Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "V Tydzień Małżeństwa w Krakowie" złożonej przez Fundację Przestrzeń Dobra.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ofertę realizacji zadania publicznego zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej "Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 5 grudnia 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Razem w czasie świąt 2023” – warsztaty kulinarne i stroikowe – przygotowanie paczek świątecznych i przeprowadzenie hybrydowego spotkania złożonej przez BRATERSTWO NAMARKA

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 1 grudnia 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Paczka Mikołajkowa 2023” przez Fundację Prometeusz Pro Publico Bono Wiesława Ibka

Uznając celowość realizacji zadania publicznego ww. organizacji art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 22 listopada 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „11 Przegląd Filmów o Spektrum Autyzmu” złożonej przez Fundację Atypowa.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 15 listopada 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Świąteczna paczka dla Seniora Boże Narodzenie 2023” złożonej przez Krakowski Związek Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 15 listopada 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Świąteczne paczki dla osób z niepełnosprawnością” przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Tęcza” w Krakowie

Uznając celowość realizacji zadania publicznego ww. organizacji art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 15 listopada 2023 r

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Święto świateł nad Zalewem Nowohuckim” przez Społeczna 21 sp. z o.o.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego ww. organizacji art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 15 listopada 2023 r

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Zagrożenia trzeźwości w różnych sytuacjach życiowych” złożonej przez Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Krąg.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 10 listopada 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Organizacja Mistrzostw Seniorów 60 Plus Miasta Krakowa w Brydżu w roku 2023” złożonej przez Stowarzyszenie Młodzi Starszym – Trefle i Piki.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 10 listopada 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Dzień bez smartfona - możliwa do zrealizowania fikcja” złożonej przez Stowarzyszenie Latarnia.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 2 listopada 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Streetworking: wsparcie w okresie jesienno-zimowym – działanie interwencyjne skierowane do osób podejmujących działania nałogowe i uzależnionych” złożonej przez Fundację ZUPA.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 27 października 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Festiwal Karate DO dla Osób z Niepełnosprawnością" przez Akademię Karate Tradycyjnego Niepołomice

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. organizację w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 26 października 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Paczki świąteczne dla chorych na stwardnienie rozsiane” przez Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Krakowie

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. organizację w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 26 października 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Spotkanie wigilijne 2023” przez Fundację Bariera

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. organizację w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 26 października 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Spotkanie dzieci ze św. Mikołajem” przez Fundację Promocji i Rozwoju Sportu PROLAND-SPORT

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. organizację w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 25 października 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Krakowskie Spotkania Artystyczne Gaudium, Koncert Laureatów Gaudium” przez Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej "Gaudium et Spes"

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. organizację w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 25 października 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Jesienny Dotyk Tanga – warsztaty tanga argentyńskiego dla Seniorów” złożonej przez Fundację „Zawsze Silni”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 23 października 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Działania wspierające osoby z niepełnosprawnościami” przez Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Krąg.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego ww. organizacji art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 12 października 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Forum Amputacji - IV Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa" złożonej przez Fundację Centrum Rehabilitacji Znowu w Biegu.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 26 września 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Zajęcia z łucznictwa tradycyjnego dla osób niepełnosprawnych o osób starszych” przez Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „Szkoła Rajska” w Krakowie.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego ww. organizacji art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 20 września 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Pomoc opiekunom nieformalnym" złożonej przez Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum im. Św. Łazarza".

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 15 września 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja i realizacja II Przeglądu Senioralnych Chórów i Zespołów Śpiewaczych „Rozśpiewany Kraków” złożonej przez Fundację Edukacji i Aktywności Seniorów Lokomotywa.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 14 września 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Dzień otwarty Fundacji FOR HEROES/kampania informacyjno-promocyjna” przez Fundację FOR HEROES.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego ww. organizacji art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 13 września 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Festiwal Artystyczny Seniorów (edycja IV)” złożonej przez Stowarzyszenie Grace.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 11 września 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „III. Konkurs fotograficzny „Kraków w obiektywie Seniora” złożonej przez Fundację „Małopolska Izba Samorządowa”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 1 września 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Onkofitness - wypad po zdrowie" złożonej przez Fundację Urszuli Smok "Podaruj Życie" Ośrodek Pomocy Osobom z Chorobami Krwi i Nowotworami.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 25 sierpnia 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Program wzmacniania więzi "Mama, Tata, Teatr i Ja”, złożonej przez Małopolskie Stowarzyszenie Probacja.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 25 sierpnia 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.Szóste zawody wędkarskie o Puchar Prezydenta Miasta Krakowa” złożonej przez Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 25 sierpnia 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej przez Stowarzyszenie Twój Wybór pn. Obóz Demokratyzacji - DemoCamp.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 18 sierpnia 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Demokracja w Praktyce pn. "III Forum Edukacji Obywatelskiej i Prawnej”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. "III Forum Edukacji Obywatelskiej i Prawnej” przez Stowarzyszenie Demokracja w Praktyce, ul. Jana Sobieskiego 9, 31-136 Kraków, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 16 sierpnia 2023 roku.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „20 lat minęło, przed nami siódme niebo” przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Krakowski.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego ww. organizacji art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 16 sierpnia 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Plenerowe spotkanie dla seniorów w Parku Bednarskiego w dniu 31/08/2023” złożonej przez Stowarzyszenie CARPE DIEM.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 16 sierpnia 2023 r. do godz. 9:00.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Streetworking i Program Zupowe Mieszkanie – działanie interwencyjno-profilaktyczne skierowane do osób w kryzysie bezdomności eksperymentujących z różnymi środkami psychoaktywnymi, podejmujących działania nałogowe i uzależnionych” złożonej przez Fundację ZUPA.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 11 sierpnia 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Mała Liga Kręglowa 2” przez Fundację Po Mojemu.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego ww. organizacji art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 9 sierpnia 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „KRAKOWSKO-GÓRALSKIE POTYCZKI MUZYCZNE – warsztaty muzyczne dla seniorów z folklorem w tle” złożonej przez Stowarzyszenie Nasze Kantorowice.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 10 sierpnia 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej przez Stowarzyszenie Komitet Obrony Demokracji pn. Nowa Huta nasza EUROPA – warsztaty dla młodzieży szkolnej w wieku 15-18 lat.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 8 sierpnia 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wyszywanka kiedyś i dziś” złożonej przez Związek Ukraińców w Polsce.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 7 sierpnia 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej przez Fundację Jedność pn. „Młodzi liderzy z Ukrainy dla nastolatków w Krakowie”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 4 sierpnia 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Pleszowskiej pn. „Spotkanie integracyjne mieszkańców Pleszowa”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 3 sierpnia 2023 r. w formie pisemnej w Referacie ds. Partycypacji i dialogu, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, lub drogą elektroniczną na adres: sz.umk@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem). 

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wystawa plenerowa „Uciekli do Mandżurii. 80 lat temu ujawniono Katyń” przez Stowarzyszenie Rodzin Ofiar Katynia Polski Południowej w Krakowie.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego ww. organizacji art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 2 sierpnia 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Dworku Białoprądnickiego pn. Festiwal Równości IV.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 31 lipca 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Integracyjny Koncert muzyczny do Dnia Niepodległości Ukrainy złożonej przez Fundację Aktywna Integracja.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 31 lipca 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Wieczory poetycko - muzyczne złożonej przez Fundację ZUSTRICZ.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 27 lipca 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja zajęć rehabilitacyjnych i ogólnousprawniających dla ON przez organizację pozarządową – Dzielnica XII” przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego ww. organizacji art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 19 lipca 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Festiwal Kultury Młodzieży - Jesień 2023” złożonej prze Stowarzyszenie Mosaic.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 17 lipca 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Wydarzenie integracyjno-kulturalne w ramach „Art – Pikniku” złożonej przez Fundację Widowisk Masowych.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 19 lipca 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Organizacja i realizacja I Przeglądu Senioralnych grup tanecznych „Roztańczony Kraków” złożonej przez Fundację Edukacji i Aktywności Seniorów Lokomotywa.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 14 lipca 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Integration & Empowering Migrant Women: Stress Management & Workplace Success złożonej przez Fundację One World – One Heart.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 14 lipca 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Razem zajdziemy dalej – integracja i rozwój krakowskich organizacji złożonej przez Fundację One World – One Heart.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 12 lipca 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Spotkanie plenerowe nad Zalewem Nowohuckim” złożonej przez Fundację UKRYTE SKRZYDŁA.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 11 lipca 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Integracyjny turnus sportowy” przez Stowarzyszenie For Move Kraków.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego ww. organizacji art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 10 lipca 2023 r.

Ogłoszenie


 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej przez Fundację Juniper pn. 21. Objazdowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa człowieka w Filmie – edycja krakowska”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 6 lipca 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wyjazd integracyjny nad Jezioro Czorsztyńskie pod hasłem: LATO W PIENINACH” przez Fundację Bariera.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego ww. organizacji art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 4 lipca 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Letnie zajęcia – ciekawy Kraków” złożonej przez Fundację ZUSTRICZ.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 3 lipca 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Integracja młodzieży ”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Integracja młodzieży ” złożonego w formie oferty przez organizację Fundację DYCHAJ VOLNA, ul. Liczydło 2/2, 03-183 Warszawa, na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz udostępnia się w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 29 czerwca 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Aktywni przez sztukę” przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego ww. organizacji  art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 23 czerwca 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Integracja Społeczności Polskiej i Ukraińskiej”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Integracja Społeczności Polskiej i Ukraińskiej” złożonego w formie oferty przez organizację FINE-FUNDACJA INICJATYW DLA NOWEJ EDUKACJI, ul. Rynek Dębnicki, nr 8, lok. 6, 30-319 Kraków, na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz udostępnia się w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 20 czerwca 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Światowy Dzień Uchodźcy - Integracja przy ukraińskiej zupie”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Światowy Dzień Uchodźcy - Integracja przy ukraińskiej zupie”, złożonego w formie oferty przez organizację Fundacja Kalina Kraków, ul. Augustiańska 4/5, 31-064 Kraków na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz udostępnia się w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 16 czerwca 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Czas na wakacje 2023 – wypoczywajmy i bawmy się razem” złożonej przez Fundację Rodzina Plus.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 15 czerwca 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Spotkanie Integracyjne Piknik Białoruski Letucień: Solidarni z Ukrainą”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Spotkanie Integracyjne Piknik Białoruski Letucień: Solidarni z Ukrainą” złożonego w formie oferty przez organizację Fundację Edukacyjną Nausika, ul. Komandosów 15/90, 30-334 Kraków, na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz udostępnia się w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 13 czerwca 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Warsztaty dla młodzieży: Wymyślanie firmy - instrukcja obsługi dla początkujących” przez Fundację Warsztat Innowacji Społecznych.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego ww. organizacji art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 6 czerwca 2023 r. 

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym w zakresie bezpłatnego udostępniania sprzętu rehabilitacyjno-ortopedycznego” przez Stowarzyszenie Filantropów im. Brora Hanssona.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego ww. organizacji  art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 31 maja 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej przez Międzynarodowa Organizacja Soroptimist International Pierwszy Krakowski Klub pn. Organizacja i realizacja wydarzenia 5 Zlot Małgorzat - MAŁGORZATY DLA MAŁOPOLSKI.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 30 maja 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Finał Ligi Mistrzów” przez Fundację NIE WIDZĄC PRZESZKÓD.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego ww. organizacji  art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 25 maja 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Profilaktyka nowotworu piersi” przez Krakowskie Towarzystwo "Amazonki".

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz udostępnia się w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 23 maja 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Działania na rzecz dzieci i młodzieży” przez Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Osobom Pokrzywdzonym Przez Los.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego ww. organizacji  art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 22 maja 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wycieczka turystyczno-krajoznawcza do Rabki Zdroju” przez Fundację im. Brata Alberta.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego ww. organizacji  art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 22 maja 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Idziemy po marzenia – charytatywny walking z Robertem Korzeniowskim & Ogólnopolski Dzień Marzeń & 20 urodziny Fundacji Mam Marzenie” przez Fundację Mam Marzenie.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz udostępnia się w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 9 maja 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Wyjazd terapeutyczno-wypoczynkowy osób z autyzmem ze sprzężeniami „Majówka w Termach” przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu o/ Kraków.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego ww. organizacji  art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 4 maja 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Obyczaje i pieśni miłosne z Lewantu, Besarabii, Transylwanii i Bałkanów".

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Obyczaje i pieśni miłosne z Lewantu, Besarabii, Transylwanii i Bałkanów” złożonego w formie oferty przez organizację FUNDACJĘ EQUINUM, ul. Wysłouchów 6/49, 30-611 Kraków, na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz udostępnia się w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 2 maja 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Sztuka bliżej nas” przez Fundację Uśmiech.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz udostępnia się w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 28 kwietnia 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Integracyjnie spotkanie Andrzejkowo-Mikołajowe od przedszkola do seniora – dla mieszkańców dzielnicy VI” przez Stowarzyszenie na rzecz dzieci ze schorzeniami neurologicznymi „Chmurka”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego ww. organizacji  art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 28 kwietnia 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej przez Stowarzyszenie Queerowy Maj pn. Queer nad Wisłą.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 27 kwietnia 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Spotkanie ze Świętym Mikołajem” przez Stowarzyszenie na rzecz dzieci ze schorzeniami neurologicznymi „Chmurka”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego ww. organizacji  art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 26 kwietnia 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Świętujemy Dzień Dziecka” przez Stowarzyszenie na rzecz dzieci ze schorzeniami neurologicznymi „Chmurka”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego ww. organizacji  art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 26 kwietnia 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „W pogoni za żubrem dla osób niepełnosprawnych 2023” przez Vena Sport Kraków.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Vena Sport Kraków  art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 25 kwietnia 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej przez Fundację Równość.org.pl pn. Tęcza nad Krakowem.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 21 kwietnia 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Poznajmy się – krakowskie spotkania z ukraińską kulturą!”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego ww. organizacji art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 13 kwietnia 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. XVIII Integracyjny Turniej Piłki Nożnej „Na zielonej murawie” przez Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej Gaudium et Spes.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego ww. organizacji art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 5 kwietnia 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej przez Fundację Jedność pn. „Młodzi liderzy wielokulturowości w Krakowie”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 4 kwietnia 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej przez Fundację Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS pn. „Żeńszczyzna – dziedzictwo kobiet. Spadkobiercy_czynie społeczno-kulturowego genu”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 30 marca 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego” przez Fundację Centrum Inicjatyw Sportowych.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego ww. organizacji art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 30 marca 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej przez Fundację Share The Care pn. Nowe prawo dla Ciebie Tato!

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 24 marca 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Z Nową Hutą na TY” przez Stowarzyszenie Pomocy Szkole Pierwiosnek.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego ww. organizacji art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 15 marca 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Let’s learn polish! – learning through play złożonej przez Fundację Understanding

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 14 marca 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Spotkanie integracyjne pn. Wielkanoc 2023” złożonej przez Krakowski Związek Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 9 marca 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Gra Miejska: "Z Bronowic do Krakowa" i "Zielone Bronowice” złożonej przez Stowarzyszenie CARPE DIEM.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 9 marca 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Pomocowa platforma Brak Barier Help” przez Fundację Brak Barier.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego ww. organizacji art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 9 marca 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Ogólnopolskie Zawody Crossfit na wózkach 2023” przez Fundację Brak Barier.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego ww. organizacji art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 9 marca 2023 r

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Integracja sportowa i rehabilitacja kobiet po operacji raka piersi” przez Krakowskie Towarzystwo „Amazonki”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego ww. organizacji art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 6 marca 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Centrum Pomocowe” przez Fundację „Wygrajmy Siebie”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego ww. organizacji art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 6 marca 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wielkanocna paczka” przez Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Osobom Pokrzywdzonym Przez Los.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego ww. organizacji art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 6 marca 2022 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „19. Półmaraton Marzanny dla osób niepełnosprawnych” przez Vena Sport Kraków.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Vena Sport Kraków  art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 6 marca 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. “Water & Wind” – integration of migrant families through water sports and ecology złożonej przez Fundację Understanding.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 1 marca 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Otwarte warsztaty „Osoby z niepełnosprawnościami i My” - 2023 przez Fundację Edukacji Empatii Rozwoju FEER.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego ww. organizacji na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 24 lutego 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej przez Fundację Start Tango pn. Prawne aspekty przemocy w środowisku pracy. Prawo karne.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 22 lutego 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Integracja sportowa i kulturalna osób niepełnosprawnych” przez Stowarzyszenie WMW – Wspólnie Można Więcej.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego ww. Stowarzyszenia na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 21 lutego 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Mistrzostwa Małopolski Masters, Osób Niepełnosprawnych w kajakarstwie klasycznym i Zawody dla Młodzików. II Memoriał im. Stefana Kapłaniaka „Cenka” przez Klub Kajakowy „Na Fali”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Klubu Kajakowego "Na Fali" na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 20 lutego 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zad. publicznego pn. „Integracyjne Warsztaty Świąteczne” przez Fundację Jestem Chcę Mogę.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Integracyjne Warsztaty Świąteczne na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 20 lutego 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej przez Fundację Start Tango pn. Kompendium Wiedzy na temat przemocy w środowisku pracy. Prawo Pracy.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 17 lutego 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej przez Federację Znaki Równości pn. Tęczowe Kobiety 2023.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 17 lutego 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Otwarcie o niepełnosprawności – wykorzystanie debaty oksfordzkiej jako narzędzia do uświadomienia wyzwań osób niepełnosprawnych” przez Krakowskie Stowarzyszenie Mówców

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. organizację na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 16 lutego 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej przez Integracyjne Stowarzyszenie Sawore pn. "Dobre rady na nasze odpady – z przyrodą za pan brat".

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 15 lutego 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej przez Integracyjne Stowarzyszenie Sawore pn. "Żyjmy w zgodzie z naturą – warsztaty".

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 15 lutego 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zad. publicznego pn. „Wyjazd edukacyjny do Lublina” przez Stowarzyszenie „Lajkonik”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia „Lajkonik” na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 15 lutego 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Życie bez bólu – gabinet masażu” przez Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Polskiego Związku Niewidomych Okręg Małopolski na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 15 lutego 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wymasuj sobie zdrowie -edycja III” przez Stowarzyszenie NIE WIDZĘ PRZESZKÓD

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. organizację na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 15 lutego 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Zajęcia pływackie dla osób z niepełnosprawnościami” przez Stowarzyszenie For Move Kraków

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. organizację na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 15 lutego 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej przez Stowarzyszenie im. Maxa Kopfsteina pn. „Akademia Młodych Liderek”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 14 lutego 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Zamki Polski 2023 – Dolny Śląsk” przez Stowarzyszenie Nie Widzę Przeszkód.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia Nie Widzę Przeszkód na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 14 lutego 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zad. publicznego pn. „Wycieczka w Pieniny dla osób niepełnosprawnych” przez Uczniowski Klub Sportowy Olimp.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Uczniowskiego Klubu Sportowego Olimp na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 13 lutego 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Zajęcia usprawniające w wodzie” przez Uczniowski Klub Sportowy Fan Sport.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego ww. organizacji na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 13 lutego 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zad. publicznego pn. „Wyjazd Integracyjny dla osób niepełnosprawnych” przez Kolejowy Klub Wodny 1929.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Kolejowego Klubu Wodnego 1929 na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 13 lutego 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Walczymy o zdrowie - treningi Wojowników edycja I” przez Fundację Wojownicy

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. organizację na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 13 lutego 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Rola muzyki w integracji” złożonej przez Fundację DYCHAJ VOLNA.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Rola muzyki w integracji” złożonego w formie oferty przez organizację Fundację DYCHAJ VOLNA, ul. Liczydło 2/2, 03-183 Warszawa, na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz udostępnia się w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 13 lutego 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „V Integracyjny Piknik Rodzinny” przez Stowarzyszenie Edukacyjne Integracja

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. organizację na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 10 lutego 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Przeprowadzenie diagnoz integracji sensorycznej, integracji społecznej TUS, logopedycznych oraz do terapii ręki” przez Stowarzyszenie Razem dla Integracji

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. organizację na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 10 lutego 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Integracyjny Dzień Dziecka” przez Stowarzyszenie Razem dla Integracji

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. organizację na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 10 lutego 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wycieczka turystyczna – Popradzki Park Krajobrazowy” przez Uczniowski Klub sportowy Fan Sport.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego ww. organizacji na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 9 lutego 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Zimowy Integracyjny Turniej Piłki Nożnej Halowej „Integra Futsal Cup” przez Oddział Miejski Krakowski Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego ww. Stowarzyszenia na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 9 lutego 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Tydzień Mukowiscydozy – działania w Krakowie” przez MATIO Fundację Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego ww. Fundacji na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 8 lutego 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „Wróżenice miejsce spotkań dla mieszkańców”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. "Wróżenice miejsce spotkań dla mieszkańców", którą rekomenduję do dalszego procedowania, złożonego w formie oferty przez organizację Fundacja Ukryte Skrzydła z siedzibą os Na Skarpie 35, 31-910, Kraków na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz udostępnia się w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącymi integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia  3 lutego 2023 roku w formie pisemnej w Referacie ds. Partycypacji i dialogu, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, lub drogą elektroniczną na adres: sz.umk@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem). 

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Kurs wizażu dla słabowidzących i niewidomych dziewcząt – edycja 2032” przez Stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Świstak”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego ww. Stowarzyszenia na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 3 lutego 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Młodzi mają głos – każdy ma głos” – kontynuacja przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dziecka” działające przy Zespole Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego ww. Stowarzyszenia na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 3 lutego 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Działania wspomagające osoby niepełnosprawne” przez Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Krąg.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich Krąg na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 3 lutego 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Liga Mistrzów Europy 2023” przez Stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Świstak”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego ww. Stowarzyszenia na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 2 lutego 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Turniej Goalballowej Ligi Mistrzów” przez Stowarzyszenie Warto Być Razem.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia Warto Być Razem na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 2 lutego 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.  „Prowadzenie zajęć ruchowo – rozwojowych dla seniorów w dzielnicy VIII Dębniki Kraków, dzielnicy XI Podgórze Duchackie” złożonej przez Stowarzyszenie Radosny Senior.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 2 lutego 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zad. pub. pn. „Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa 2023” przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Tęcza” w Krakowie.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego ww. Stowarzyszenia na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 1 lutego 2023 r

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zad. publicznego pn. „Działalność na rzecz Osób Niepełnosprawnych – wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego” przez Spółdzielnie Socjalną „Klika”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Spółdzielni Socjalnej „Klika” na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 31 stycznia 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zad. publicznego pn. „Centrum Pomocowe” przez Fundację „Wygrajmy Siebie”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Fundacji „Wygrajmy Siebie” na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 30 stycznia 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Samodzielności nabieramy, a przy okazji zwiedzamy i odpoczywamy – edycja 2023” przez Stowarzyszenie Integracji oraz Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób z Niepełnosprawnościami „EMAUS”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego ww. Stowarzyszenia na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 27 stycznia 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Paraboks zajęcia sportowe dla niepełnosprawnych VI” przez Stowarzyszenie Dragon Kraków Paraboxing.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego ww. Fundacji na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 25 stycznia 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Mała Liga Kręglowa” przez Fundację Po Mojemu.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Fundacji Po Mojemu na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 25 stycznia 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Integracyjna pielgrzymka autokarowa na Jasną Górę z okazji Międzynarodowego Dnia Chorych” przez Fundację na Rzecz Chorych na SM im. bł. Anieli Salawy.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego ww. Fundacji na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 25 stycznia 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Kreatywne kombinacje” przez Stowarzyszenie Fablab.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia Fablab na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 20 stycznia 2023 r

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „IV Tydzień Małżeństwa w Krakowie” przez Fundację Przestrzeń Dobra.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „IV Tydzień Małżeństwa w Krakowie”, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ofertę realizacji zadania publicznego zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz udostępnia się w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 19 stycznia 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zad. publicznego pn. „Olimpiada gier świetlicowych – wyjazd z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet” przez Stowarzyszenie „Lajkonik”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia „Lajkonik” na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 19 stycznia 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Mistrzostwa Polski w Goalballl Kraków 2023” przez Stowarzyszenie Warto Być Razem.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia Warto Być Razem na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 19 stycznia 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zad. publicznego pn. „Ferie zimowe dla podopiecznych Poradni PZG” przez Polski Związek Głuchych Oddział Małopolski.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Polskiego Związku Głuchych Oddział Małopolski na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 18 stycznia 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Mentoring dzieci i młodzieży dotkniętych izolacją penitencjarną rodzica”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Małopolskie Stowarzyszenie Probacja, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ofertę realizacji zadania publicznego zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz udostępnia się w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 18 stycznia 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zad. publicznego pn. „Zimowy wyjazd integracyjny” przez Uczniowski Klub Sportowy Olimp.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Uczniowskiego Klubu Sportowego Olimp na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 16 stycznia 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zad. publicznego pn. „Wiosenny piknik integracyjny” przez Kolejowy Klub Wodny 1929.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Kolejowego Klubu Wodnego 1929 na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 16 stycznia 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zad. publicznego pn. „Kolonia rekreacyjna w Zawoi” przez Fundację Otwarte Ramię Białej Gwiazdy.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Fundacji Otwarte Ramię Białej Gwiazdy na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 10 stycznia 2023 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Kolonia rekreacyjna w Zawoi” przez Szkolny Klub Sportowy RZAK.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Szkolnego Klubu Sportowego RZAK na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 10 stycznia 2023 r.

Ogłoszenie

pokaż metkę
Osoba publikująca: Izabela Siwiec
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2022-12-20
Data aktualizacji: 2023-11-28
Powrót