KDO ds. Bezpieczeństwa

25 marca 2015 roku została powołana Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Bezpieczeństwa.

KDO ds. Bezpieczeństwa
Fot. Organizacje Pozarządowe

 

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Bezpieczeństwa działa na podstawie Zarządzenia Nr 2638/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19.09.2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu tworzenia oraz zasad funkcjonowania Komisji Dialogu Obywatelskiego.

 


Skład Komisji:

  1. International Police Association/Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji/Region IPA Kraków
  2. Automobilklub Krakowski
  3. Krakowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
  4. Klub Sportowo-Rekreacyjny ,,PLUS"
  5. Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Kościelnikach
  6. Fundacja Pomocy Poszkodowanym ,,RAZEM"
  7. Centrum Inicjatyw na rzecz Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
  8. Polski Związek Sambo

Przewodniczący Komisji:
Ryszard Grabski
Region IPA Kraków
e-mail: rgrabski@me.com

Wiceprzewodnicząca Komisji:
Katarzyna Dobrzańska-Junco
Centrum Inicjatyw na rzecz Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
e-mail: katarzyna.dobrzanska@cibrd.org.pl

Sekretarz Komisji:
Jacek Gęga
Fundacja Pomocy Poszkodowanym ,,RAZEM"
e-mail: cymer@post.pl

Dokumenty Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Bezpieczeństwa

pokaż metkę
Osoba publikująca: SYLWIA DROŻDŻ
Podmiot publikujący: NGO
Partnerzy