Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Otwarte konkursy ofert, rok 2019 - Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie

21.05.2019 Otwarty konkurs ofert (konkurs uzupełniający) na powierzenie realizacji w 2019 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego

Otwarty Konkurs Ofert oraz nabór na Członków Komisji Konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2019 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego dla podmiotów, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1492), w tym dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Małgorzata Stachel
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2018-12-19
Data aktualizacji: 2019-07-01
Powrót