Dotacje rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Poprawa zdrowia prokreacyjnego - konkursy MZ

Konkursy Ministra Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia (NPZ). Celu Operacyjnego 6: Poprawa zdrowia prokreacyjnego, ogłoszone w dniu 27 stycznia 2017 roku.

Minister Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, ogłosił następujące konkursy ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego:

I. Zadania realizowane w ramach Działania 2. Prowadzenie edukacji zdrowotnej i działalności informacyjnej i profilaktycznej dotyczącej czynników endo-i egzogennych mających wpływ na zdrowie prokreacyjne kobiet i mężczyzn, przeciwdziałanie skutkom seksualizacji dzieci i młodzieży, zachowań ryzykownych, uzależnień behawioralnych, uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz kształtowanie postaw sprzyjających zachowaniom prozdrowotnym:

2.1a – Organizacja kampanii społecznej sprzyjającej płodności kobiet i mężczyzn wykorzystującej nowoczesne narzędzia komunikacji społecznej uwzględniającej ogólnopolską kampanię radiową i telewizyjną

Na realizację zadania w ramach ogłaszanego konkursu przeznaczono dotację celową w kwocie 2.800.000 zł.

Zadanie należy zrealizować w terminie od 1 maja do 31 grudnia 2017 r.

Oferty można składać w terminie od 6 do 27 lutego 2017 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: http://www.bip.mz.gov.pl/ogloszenia/konkursy-narodowy-program-zdrowia/?pid=43624

2.1b – Edukacja młodzieży przy zastosowaniu kampanii wykorzystującej nowoczesne narzędzia komunikacji

Na realizację zadania w ramach ogłaszanego konkursu przeznaczono dotację celową kwocie 3 050 000 zł., w tym maksymalnie: w 2017r. – 2 050 000 zł, w 2018r. – 1 000 000 zł.

Zadanie należy zrealizować w terminie od 1 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.

Oferty można składać w terminie od 27 lutego do 17 marca 2017 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: http://www.bip.mz.gov.pl/ogloszenia/konkursy-narodowy-program-zdrowia/?pid=43625

2.2 – Opracowanie i upowszechnienie materiałów edukacyjnych dotyczących różnych aspektów zdrowia prokreacyjnego

Na realizację zadania w ramach ogłaszanego konkursu przeznaczono dotację celową w kwocie 1.500.000 zł.

Zadanie należy zrealizować w terminie od 1 maja do 31 grudnia 2017 r.

Oferty można składać w terminie od 13 do 25 marca 2017 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: http://www.bip.mz.gov.pl/ogloszenia/konkursy-narodowy-program-zdrowia/?pid=43626

2.3a – Organizacja konferencji i spotkań edukacyjnych popularyzujących wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego – wywiady, debaty, warsztaty, wykłady

Na realizację zadania w ramach ogłaszanego konkursu przeznaczono dotację celową w kwocie 2 100 000 zł., w tym maksymalnie w 2017 r. – 1 100 000 zł, w 2018r. – 1 000 000 zł.

Zadanie należy zrealizować w terminie od 1 kwietnia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.

Oferty można składać w terminie od 13 lutego do 3 marca 2017 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: http://www.bip.mz.gov.pl/ogloszenia/konkursy-narodowy-program-zdrowia/?pid=43627

2.3b – Organizacja konferencji i spotkań edukacyjnych popularyzujących wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego – edukacja młodzieży w szkołach

Na realizację zadania w ramach ogłaszanego konkursu przeznaczono dotację celową w kwocie 9 802 280 zł, w tym maksymalnie: w 2017 r. – 3 802 280 zł, w 2018 r. – 4 000 000 zł,  2019 r. – 2 000 000 zł.

Zadanie należy zrealizować w terminie od 1 sierpnia 2017 r. do dnia 31 lipca 2019r.

Oferty można składać w terminie od 20 marca do 3 kwietnia 2017r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: http://www.bip.mz.gov.pl/ogloszenia/konkursy-narodowy-program-zdrowia/?pid=43628

II. Zadania realizowane w ramach Działania 3. Prowadzenie działalności edukacyjnej dla pracowników opieki zdrowotnej w zakresie zdrowia prokreacyjnego, w tym szkolenia:

3 – Utworzenie platformy e-learningowej

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na prowadzeniu działalności edukacyjnej w formie szkoleń na platformie e-learningowej w zakresie zdrowia prokreacyjnego.

Na realizację zadania w ramach ogłaszanego konkursu przeznaczono dotację celową w kwocie 300 000zł, w tym maksymalnie: w 2017 r. – 200 000 zł, w 2018r. – 100 000 zł.

Zadanie należy zrealizować w terminie od 1 czerwca do 31 grudnia 2018 r.

Oferty można składać w terminie od 10 do 21 kwietnia 2017 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: http://www.bip.mz.gov.pl/ogloszenia/konkursy-narodowy-program-zdrowia/?pid=43630

III. Zadania realizowane w ramach Działania 4. Realizacja badań dotyczących zdrowia prokreacyjnego i jego uwarunkowań w społeczeństwie:

2.4 – Uruchomienie i prowadzenie portalu informacyjnego z bazą wiedzy dotyczącą zdrowia prokreacyjnego

Na realizację zadania w ramach ogłaszanego konkursu przeznaczono dotację celową w kwocie 750.000 zł.

Zadanie należy zrealizować w terminie od 1 czerwca do dnia 31 grudnia 2017 r.

Oferty można składać w terminie od 3 do 14 kwietnia 2017 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: http://www.bip.mz.gov.pl/ogloszenia/konkursy-narodowy-program-zdrowia/?pid=43629

4a – Recenzje treści stanowiących bazę merytoryczną dla zadań realizowanych w ramach celu nr 6 Narodowego Programu Zdrowia

Na realizację zadania w ramach ogłaszanego konkursu przeznaczono dotację celową w kwocie 60.000 zł.

Zadanie należy zrealizować w terminie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2017 r.

Oferty można składać w terminie od 6 lutego 2017 r. do 17 lutego 2017 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: http://www.bip.mz.gov.pl/ogloszenia/konkursy-narodowy-program- zdrowia/?pid=43631

4b – Realizacja badań dotyczących zdrowia prokreacyjnego i jego uwarunkowań w społeczeństwie

Na realizację zadania w ramach ogłaszanego konkursu przeznaczono dotację celową w kwocie 3 440 000zł, w tym maksymalnie: w 2017 r. – 1 940 000 zł, w 2018 r. – 1 500 000 zł.

Zadanie należy zrealizować w terminie od 1 maja 2017 r. do dnia 31 grudnia 2018r.

Oferty można składać w terminie od 6 do 18 marca 2017r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: http://www.bip.mz.gov.pl/ogloszenia/konkursy-narodowy-program-zdrowia/?pid=43632

IV. Zadania realizowane w ramach Działania 5. Opracowanie wytycznych wynikających z doświadczeń z realizacji celu nr 6 NPZ dla Narodowego Programu Zdrowia na kolejne lata z podkreśleniem kontynuacji tych działań, które wyraźnie sprzyjają poprawie stanu zdrowia prokreacyjnego oraz dzietności, a także świadomości społecznej dotyczącej troski o zdrowie prokreacyjne:

5 – Opracowanie wytycznych wynikających z doświadczeń z realizacji celu nr 6 NPZ dla Narodowego Programu Zdrowia na kolejne lata

Na realizację zadania w ramach ogłaszanego konkursu przeznaczono dotację celową w kwocie 50.000 zł.

Zadanie należy zrealizować w terminie od 1 września do 30 listopada 2017 r.

Oferty można składać w terminie od 16 do 28 kwietnia 2017 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: http://www.bip.mz.gov.pl/ogloszenia/konkursy-narodowy-program-zdrowia/?pid=43633

W wyżej wymienionych zadaniach do składania ofert uprawnione są podmioty określone w art. 3 ust. 2 ustawy, to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U z 2016 r. poz. 1817), spełniające kryteria wyboru wskazane w ogłoszeniu o konkursie ofert.

Maksymalny dopuszczalny poziom finansowania zadania ze środków budżetu państwa przeznaczonych na realizację NPZ wynosi 100 %.

pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: AGNIESZKA SIKORA
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2017-02-02
Data aktualizacji: 2017-02-10
Powrót

Zobacz także

Znajdź