Komunikat archiwalny

Nabór do programu grantowego ''Fajne Granty T-Mobile 2017''

T-Mobile Polska wraz z Fundacją CoderDojo Polska ogłosiły nabór do programu grantowego „Fajne Granty T-Mobile 2017”. Zgłoszenia przyjmowane są do 10 maja 2017 r.

Nabór do programu grantowego ''Fajne Granty T-Mobile 2017''
Fot. Pixabay

Celem Programu Grantowego jest promocja programowania (kodowania) i zastosowania nowych technologii w edukacji i wychowaniu obywatelskim, nauki programowania (kodowania) wśród dzieci i młodzieży w Polsce.

Program Grantowy ma za zadanie pomóc w realizacji autorskich projektów związanych z promocją programowania (kodowania) i zastosowania nowych technologii w edukacji i wychowaniu obywatelskim, nauką programowania (kodowania) wśród dzieci i młodzieży w Polsce.

Projekt ma służyć dobru wspólnemu, czyli korzyści z jego realizacji powinna odczuwać szersza społeczność dzieci lub młodzieży. Projekty, z których mogą korzystać tylko pojedyncze osoby oraz te, z których można korzystać jedynie pod warunkiem wniesienia opłat, nie będą przyjmowane do Programu Grantowego.

Wybrani laureaci konkursu zostaną zaproszeni na SuperDojo 2017, organizowane w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Kodowania w Warszawie.

Projekty mogą być realizowane jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie od 30 maja 2017 r. do 30 października 2017 r.

W Programie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, w tym szkoły publiczne i niepubliczne, przedszkola publiczne i niepubliczne, biblioteki, miejskie i gminne ośrodki kultury, sportu i rekreacji, centra naukowo-technologiczne oraz osoby pełnoletnie mające pełną zdolność do czynności prawnych, np.: nauczyciele, pasjonaci technologii, którzy jednocześnie uczą lub współpracują z dziećmi.

Uczestnik może zgłosić na konkurs więcej niż jeden Projekt, jednak nie więcej niż trzy.

Na konkurs przeznaczono łączną kwotę do 250 000 zł, z podziałem na następujące Granty:

  • 5 Grantów w kwocie do 10 000 zł;
  • 30 Grantów w kwocie do 5 000 zł;
  • 25 Grantów w kwocie do 2 000 zł.

Jeden Uczestnik może ubiegać się i otrzymać tylko jeden Grant na jeden Projekt. Podczas zgłaszania Projektu Uczestnik wskazuje wysokość Grantu, o jaką się ubiega.

Termin rejestracji Uczestników i zgłaszania Projektów upływa o godz. 24:00 w dniu 10 maja 2017 r. Lista przyznanych Grantów zostanie ogłoszona 29 maja 2017 r.
W przypadku podjęcia i ogłoszenia decyzji o drugim okresie zgłaszania Projektów można będzie je składać od godz. 00:00 w dniu 30 maja 2017 r. do godz. 24:00 w dniu 5 czerwca 2017 r. Lista Grantów przyznanych w ramach drugiego okresu zgłaszania Projektów zostanie ogłoszona 12 czerwca 2017 r.

Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: http://fajnegranty.pl/

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: AGNIESZKA SIKORA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy