Komunikat archiwalny

Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii zaprasza do udziału w projekcie „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych”

Projekt „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych” realizowany jest w okresie od 1 sierpnia 2016 roku do 31 lipca 2019 roku. W ramach projektu istnieje możliwość otrzymania grantu dla osób lub instytucji, które mają pomysł na innowacyjne narzędzie w zakresie kształcenia ustawicznego.

Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii zaprasza do udziału w projekcie „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych”
Fot. Pixabay

Projekt zakłada inkubację, rozwinięcie i przetestowanie 60 pomysłów zgłoszonych przez innowatorów z całej Polski.

Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii zaprasza do projektu:

  1. Osoby fizyczne lub instytucje, które mają pomysł na innowacyjne narzędzie/metodę/rozwiązanie w zakresie kształcenia ustawicznego i które otrzymają środki na rozwój swojej innowacji (tak zwani GRANTOBIORCY – INNOWATORZY SPOŁECZNI).
  2. Osoby fizyczne lub instytucje, które otrzymają nowe rozwiązania, metody działania, narzędzia i które je przetestują oraz będą upowszechniać (tak zwani UŻYTKOWNICY INNOWACJI).
  3. Podmioty prywatne lub publiczne z różnych środowisk z całej Polski, jak też osoby fizyczne bez względu na płeć i wiek, w tym m.in.:
  • organizacje pozarządowe zajmujące się edukacją osób dorosłych (NGO),
  • przedsiębiorstwa,
  • instytucje szkoleniowe oferujące usługi edukacyjne,
  • instytucje publiczne zajmujące się obszarem kształcenia ustawicznego,
  • publiczne i niepubliczne uczelnie akademickie, wyższe szkoły zawodowe,
  • osoby prywatne i grupy nieformalne, w tym osoby zajmujące się kształceniem ustawicznym – edukatorzy, trenerzy, itp.

Przewidywana kwota grantu wynosi 50 000 zł. Stowarzyszenie zachęca również innowatorów po niższe granty na innowacje do 10 000 – 15 000 zł.

Do składanego formularza rekrutacyjnego należy dołączyć min. 2, max. 4 referencje środowiskowe. Mają być one wystawione w związku z ubieganiem się o grant. Wymagane jest uwzględnienie w nich następującego sformułowania: Referencje wydaje się w związku z ubieganiem się o grant w ramach projektu „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych”.

Czwarta (ostatnia) edycja naboru grantobiorców potrwa do 27 sierpnia 2018 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://inkubatorinnowacji.com/

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy