Komunikat archiwalny

Nabór Komisji Europejskiej w ramach Programu Horyzont 2020

Komisja Europejska otworzyła nabór wniosków w ramach Programu Horyzont 2020, pt.: Increase the competitiveness of the EU PV manufacturing industry, (LC-SC3-RES-15-2019).

Nabór Komisji Europejskiej  w ramach Programu Horyzont 2020
Fot. Pixabay

Wyzwanie polega na opracowaniu innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych, obejmujących cały łańcuch produkcyjny, poprawiających w znacznym stopniu konkurencyjność unijnego przemysłu produkcji fotowoltaiki (PV) oraz pozwalających odzyskać część potencjalnie rosnącego światowego rynku fotowoltaicznego, jednocześnie tworząc bezpieczniejsze i bardziej zrównoważone łańcuchy dostaw dla unijnego rynku fotowoltaiki.

Zgłaszane projekty powinny zainicjować nowe inwestycje w unijnym przemyśle fotowoltaicznym, poprzez ustanowienie linii pilotażowych, które będą ukierunkowane na innowacyjne / zoptymalizowane procesy produkcyjne i / lub dostosowany do potrzeb rozwój urządzeń do głównych technologii energii PV. Oczekuje się, że zaproponowane rozwiązania będą konkurencyjne pod względem kosztów i wydajności.

Na konkurs przeznaczono środki w wysokości 25 mln EUR. Komisja oczekuje wniosków wymagających wkładu UE na poziomie od 10 do 13 mln EUR. Dofinansowanie UE wynosi 70%, za wyjątkiem podmiotów prawnych non-profit, dla których dofinansowanie UE wynosi 100%.

Wnioskodawcami mogą być podmioty prawne zarejestrowane w państwach członkowskich UE, w krajach i terytoriach zamorskich powiązanych z krajami członkowskimi UE oraz w krajach stowarzyszonych (wykaz krajów stowarzyszonych dla programu Horyzont 2020: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf).

W ramach typu akcji “Innovation action”, w której został ogłoszony konkurs wymagane jest złożenie wniosku przez Konsorcjum, w skład którego będzie wchodzić co najmniej trzy podmioty prawne posiadające siedzibę w trzech różnych krajach członkowskich UE lub krajach stowarzyszonych. Wszystkie trzy podmioty prawne muszą być od siebie niezależne.

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 11 grudnia 2018 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-res-15-2019.html

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy