Komunikat archiwalny

Konkurs na prowadzeniu sześciu punktów, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna

Zarząd Powiatu w Krakowie ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2019 roku".

Konkurs na prowadzeniu sześciu punktów, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna
Fot. Pixabay

Zadanie polegać będzie na prowadzeniu sześciu punktów, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz powierzeniu zadania z zakresu edukacji prawnej. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będą znajdować się w następujących miejscowościach:

  • Czernichów - w siedzibie Urzędu Gminy Czernichów, Czernichów, ul. Gminna 1 - punkt nieodpłatnej pomocy prawnej;
  • Luborzyca - w siedzibie Urzędu Gminy Kocmyrzów – Luborzyca, Luborzyca 97 - punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
  • Michałowice - w siedzibie Urzędu Gminy Michałowice, Michałowice, Plac Józefa Piłsudskiego 1- punkt nieodpłatnej pomocy prawnej;
  • Skała - w siedzibie Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Powiatu Krakowskiego, Filii w Skale, Skała, ul. Bohaterów Września 42 - punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
  • Słomniki - w siedzibie Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Powiatu Krakowskiego, Filii w Słomnikach, Słomniki, ul. T. Kościuszki 26 - punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
  • Sułoszowa - w siedzibie Urzędu Gminy Sułoszowa, Sułoszowa, ul. Krakowska 139 - punkt nieodpłatnej pomocy prawnej.

Oferent zobowiązany będzie do prowadzenia punktów w sposób i na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 z późn.zm.).

Zadanie powinno być zrealizowane w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia w 2019 roku.  Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie w punkcie w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu podczas dyżuru trwającego co najmniej 4 godziny dziennie, z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz. 90), zgodnie z harmonogramem zawartym w ogłoszeniu.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b lub w art. 4 ust.1 pkt 22a, które spełniają odpowiednio warunki opisane w ogłoszeniu konkursu.

Na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 382 140 zł. Wysokość dotacji celowej przekazywanej za powierzenie prowadzenia jednego punktu wynosi 60 060 zł.

W konkursie dopuszcza się możliwość złożenia ofert w następujących wariantach:

  • Wariant Nr 1 - Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w 3 wskazanych lokalizacjach;
  • Wariant Nr 2 - Świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 3 wskazanych lokalizacjach;
  • Wariant Nr 3 - Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w 3 wskazanych lokalizacjach oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 3 wskazanych lokalizacjach.

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 5 listopada 2018 roku o godzinie 15.00.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://powiat.krakow.pl/2018/10/otwarty-konkurs-ofert-2019/

 

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy