Komunikat archiwalny

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór w Programie Muzyczny Ślad

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zadań dotyczących publikacji utworów i nut niedostępnych na rynku księgarskim oraz nagrań niedostępnych na rynku muzycznym. Dzieło będące przedmiotem zadania może reprezentować dowolny gatunek i estetykę.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór w Programie Muzyczny Ślad
Fot. Pixabay

Strategicznym celem programu jest podnoszenie poziomu kultury muzycznej poprzez utrwalanie i wprowadzanie do obiegu wartościowych, niekomercyjnych nagrań utworów muzycznych, publikacji nutowych oraz naukowych i popularno-naukowych dotyczących muzyki, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony dziedzictwa kulturowego związanego z muzyką polską.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zadań dotyczących publikacji utworów i nut niedostępnych na rynku księgarskim oraz nagrań niedostępnych na rynku muzycznym. Dzieło będące przedmiotem zadania może reprezentować dowolny gatunek i estetykę.

W ramach programu kwalifikują się następujące zadania:

 • Zadanie nr 1: Nagrania audio dzieł Stanisława Moniuszki lub poświęconych jego twórczości
 • Zadanie nr 2: Nagrania audio-video dzieł Stanisława Moniuszki lub poświęconych jego twórczości scenicznej
 • Zadanie nr 3: Publikacje nutowe dzieł Stanisława Moniuszki lub ich opracowań i aranżacji
 • Zadanie nr 4: Publikacje książkowe poświęcone Stanisławowi Moniuszce, zarówno badawcze, jak i popularyzatorskie
 • Zadanie nr 5: Nagrania audio
 • Zadanie nr 6: Nagrania audio-video
 • Zadanie nr 7: Wydanie nut dzieł polskich kompozytorów i innych kompozytorów działających twórczo na terenach polskich, skomponowanych przed 1945, w formie publikacji drukowanej i/lub elektronicznej
 • Zadanie nr 8: Publikacja pozycji z zakresu wiedzy o kulturze dotyczących muzyki i tańca, w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się następujące podmioty posiadające siedzibę, zakład lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 • samorządowe instytucje kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego;
 • organizacje pozarządowe;
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
 • uczelnie artystyczne;
 • publiczne szkoły artystyczne;
 • niepubliczne szkoły artystyczne;
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Maksymalny poziom dotacji w budżecie zadania wynosi 80 %.

Szczegółowy zakres kwalifikujących się zadań oraz limity finansowe warunkujące uzyskanie dofinansowania określa załącznik nr 1 do regulaminu.

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 30 listopada 2018 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2019/muzyczny-slad.php

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy