Fundacja LOTTO im. Haliny Konopnickiej ogłosiła kolejna edycję Programu „odLOTTOwa jazda”

Program „odLOTTOwa jazda” ma na celu promowanie aktywności fizycznej i zaangażowania społecznego. Ideą akcji jest aktywizacja sportowa Polaków poprzez umożliwienie im włączania się do akcji i wyjeżdżanie kilometrów na rowerze, na rzecz jednej z organizacji zakwalifikowanej do konkursu.

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopnickiej ogłosiła kolejna edycję Programu „odLOTTOwa jazda”
Fot. Pixabay

Udział w konkursie mogą wziąć organizacje non-profit, podmioty nie prowadzące działalności gospodarczej, organizacje i instytucje działające na rzecz dobra publicznego oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą, jednak nie nastawione na osiąganie zysku.

Konkurs realizowany jest w dwóch etapach:

  • Pierwszy etap do 22 maja 2019 r. – polega na przygotowaniu projektu, na który organizacja chciałaby pozyskać dofinansowanie. Tematyka projektów musi być zgodna z celami statutowymi Fundacji LOTTO.
  • Drugi etap od 1 czerwca do 15 września 2019 r. – to rywalizacja właściwa, czyli pokonywanie kilometrów na rowerach, na rzecz wybranych inicjatyw. Wygrywa organizacja, która zbierze na swoim koncie najwięcej kilometrów.

Nagrodami w konkursie są:

  • I miejsce – dofinansowanie projektu w kwocie 100 000 zł.
  • II miejsce – dofinansowanie projektu w kwocie 80 000 zł.
  • III miejsce – dofinansowanie projektu w kwocie 60 000 zł.
  • IV miejsce – dofinansowanie projektu w kwocie 40 000 zł.
  • V miejsce – dofinansowanie projektu w kwocie 20 000 zł.

Minimalna wartość projektu zgłoszonego do konkursu to wysokość I nagrody. Beneficjent może wykazać również inne źródła finansowania, Wnioski, których wartość projektów będzie mniejsza niż I nagroda nie będą rozpatrywane.

Nabór wniosków trwa do 22 maja 2019 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.fundacjalotto.pl/odlottowa-jazda/ 

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy