Komunikat archiwalny

Zarząd Polskiej Ligi Walki z Rakiem ogłosił rozpoczęcie naboru do III edycji konkursu Onkogranty

W ramach konkursu Onkogranty poszukuje się nowych, dotychczas niefinansowanych przez inne instytucje projektów eksperckich i edukacyjnych, twórczo nawiązujących do Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024.

Zarząd Polskiej Ligi Walki z Rakiem ogłosił rozpoczęcie naboru do III edycji konkursu Onkogranty
Fot. Pixabay

Trzecia edycja konkursu będzie obejmowała projekty, których celem jest poprawa sytuacji pacjenta, dziś często zagubionego w systemie opieki zdrowotnej. Pacjenci często odczuwają brak należytej uwagi i troski pracowników ochrony zdrowia, narzekają na nadmierną biurokratyzację systemu, słaby dostęp do informacji, małą ilość czasu na rozmowę z lekarzem, niedostrzeganie ich potrzeb i preferencji w trakcie leczenia i niską jakość komunikacji.

W III edycji najlepsze projektu zostaną wyłonione w trzech kategoriach:

  • Pacjent jako podmiot w systemie ochrony zdrowia.
  • Wykorzystanie nowych technologii w dwustronnej komunikacji z pacjentem w trakcie diagnostyki, leczenia i po zakończeniu terapii.
  • Jak poprawić dostęp do innowacyjnych metod leczenia onkologicznego?

Wnioskodawcami mogą być osoby lub zespoły badawcze zatrudnione (zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i na podstawie innych umów, w tym umów cywilno-prawnych) w publicznych i niepublicznych uczelniach i instytutach badawczych, a także członkowie/pracownicy organizacji pozarządowych i pracownicy oraz osoby stale współpracujące z instytucjami realizującymi cele zbliżone do celów statutowych Fundacji.

Wysokość grantów wynosi od 3 000 zł do 12 000 zł. Wkład własny nie jest wymagany.

Termin zgłaszania projektów upływa 30 września 2019 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://ligawalkizrakiem.pl/projekty/onkologiczny-fundusz-grantowy/onkogranty-iii-poprawa-sytuacji-pacjenta?fbclid=IwAR1wLV1oFc_sNBD0AMP0fdLDa0EwQSehVjggOwrgEvH2_oChSeXQPYbkb00

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy