Komunikat archiwalny

IKEA Retail Sp. z o.o. zaprasza do składania wniosków w ramach konkursu pn.: „Zabawa to poważna sprawa”

Celem konkursu jest poprawa jakości życia dzieci i młodzieży dotkniętej, narażonej na dysfunkcje i wykluczenie społeczne poprzez wyrównywanie ich szans rozwojowych w zakresie społecznym, intelektualnym i emocjonalnym przy jednoczesnej dbałości o środowisko naturalne.

IKEA Retail Sp. z o.o. zaprasza do składania wniosków w ramach konkursu pn.: „Zabawa  to poważna sprawa”
Fot. Pixabay

IKEA zaprasza do konkursu grantowego wszystkie organizacje pozarządowe, stowarzyszenia oraz inne instytucje w Polsce, które wspierają rozwój dzieci i młodzieży.
Firma chce w ten sposób przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu najmłodszych oraz wesprzeć ich edukację ekologiczną.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji są zmiany klimatu.

Zadanie konkursowe polega na:

  • zaprojektowaniu programu edukacyjno-wychowawczego, uwzględniającego zagadnienia związane ze zmianami klimatycznymi, którego celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży oraz innym skutkom ubóstwa, mającym negatywny wpływ na ich rozwój społeczny, intelektualny i emocjonalny,
  • oraz stworzeniu projektu remontu, odnowienia, modernizacji lub wyposażenia siedziby Placówki prowadzonej przez Uczestnika.

Nagrodą w konkursie są granty dla maksymalnie 5 wybranych przez Komisję zgłoszeń konkursowych o łącznej wartości nieprzekraczającej 200 000 złotych brutto, przy czym wartość grantu dla jednego laureata nie przekroczy kwoty 100 000 złotych brutto.

Zgłoszenia można przesyłać do dnia 16 grudnia 2019 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://ikea.prowly.com/76734-kolejna-szansa-na-granty-od-ikea-konkurs-zabawa-to-powazna-sprawa

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy